komentář k: Nový Zéland

odpovědět na komentář Vít Kolář
ZÚ Canberra pokrývá Nový Zéland po stránce politické. Konzulární otázky (ztráty pasů, nehody, úmrtí, policejní obvinění atd.) má v kompetenci GK Sydney. Přeji všem, aby naši pomoc nepotřebovali a užili si Nový Zéland! :-)

Diashow Aljaska 2017