komentář k: Nový Zéland

odpovědět na komentář Vít Kolář
Pracuji jako Generální konzul ČR v Sydney a našim konzulárním teritoriem je kromě Austrálie rovněž Nový Zéland. Pro úplnost Vašich informací chci přidat poznámku: v přehledu českých úřadů je třeba prosím uvést, že GK Sydney má konzulární působnost pro Nový Zéland (nikoli tedy ZÚ Canberra) a rozlišit profesionální a honorární konzuláty. V Melbourne jde o konzulát honorární a pokud jej chcete uvádět, bylo by vhodné uvést také honorárání konzulát ČR na Novém Zélandu v Aucklandu. Všechny informace je možné také nalézt na www.mzv.cz/sydney.
Děkuji
Vít Kolář

Diashow Aljaska 2017