Al Mukalla - po stopách námořníka Sindibáda

Na jihu Arabského poloostrova leží několik přístavů, které jsou spojovány s námořníkem Sindibádem, legendárním hrdinou Pohádek tisíce a jedné noci. Dnes jsou to vesměs bezduchá moderní města z betonu. Žádné místo v Emirátech nebo na ománském pobřeží nemůže svou atmosférou ani zdaleka konkurovat malebné Mukalle ve východním Jemenu, která svým orientální nádherou ohromí i ty nejzkušenější světoběžníky.

Jemenská Mukalla je považována za nejkrásnější přístav v Arabském moři. Turisté tu jsou přesto vzácností. Jednou z atrakcí Mukally se stal na dva kusy rozlomený vrak obřích rozměrů. Hrobka z 12. století, kde odpočívá šejk Yakub ibn Yusuf, patří k nejstarším památkám v Mukalle. (foto: Hana Habrová) Pevnost Husn al-Ghuwayzi byla postavena tradičním jemenském slohu, která nemá nikde na světě obdoby. Jemenští rybáři sice vyměnili plachetnice za motorové čluny, ale jinak vedou stejný život jako jejich dědové. Pláže kolem Mukally pokrývají sněhobílé písečné duny z rozdrcených korálů. Bílé město Mukalla se krčí pod mohutnými svahy sopečného pohoří Jabal Qara. K nejlepším místům na koupání patří okolí Bir Ali, kde má v budoucnu vzniknout luxusní letovisko. Během poledního vedra, kdy se teplota šplhá k 50 C, jsou ulice města vždy liduprázdné. (foto: Hana Habrová)

V této galerii je 9 obrázků. Zobraz celou galerii

Z okénka letadla vypadá Mukalla v horkem se tetelícím vzduchu jako fantastický přelud. Těsně před přistáním máme její zářivě bílé domy, paláce a mešity jako na dlani. Náš knižní průvodce tvrdí, že se nikde na pobřeží Arabského moře a možná i v celém Indickém oceánu nenachází kouzelnější přístav. Nemáme důvod tomu nevěřit. Naopak, to co vidíme, naprosto překonává naše představy. Jemen nám přichystal další příjemné překvapení.

Brána do světa

Provincie Hadramaut, kde Mukalla leží, patří k nejsušším a nejméně osídleným částem země. Většinu jejího povrchu tvoří bezútěšně vyprahlá poušť Rub al-Khálí (Prázdná krajina), jež při pobřeží přechází v ještě pustší skalnaté pohoří vulkanického původu. Mukalla zajišťovala odpradávna nejlepší spojení této odlehlé oblasti ze světem. Karavanní cesta vedoucí z bohatých wádí v srdci Hadramautu k velkým městům na západě země, kde sídlila bájná královna ze Sáby, byla totiž vždy zdlouhavá a nebezpečná. Z pouštních oáz se vozily datle, med a kadidlo. V Mukalle se pak nakládaly sušené ryby, perly a exotické koření, přivážené obchodníky až z daleké Indie. Zbožím byli také černí afričtí otroci, jejichž potomci dnes tvoří v Hadramautu významnou část obyvatelstva.

Nejstarší písemné zprávy o Mukalle pocházejí z 12. století. Tehdy byl tento přístav jen malou rybářskou vesničkou nesoucí jméno Bandar Yakub. Význam přístavu však v následujících stoletích velmi rychle rostl. Roku 1625 si jej dokonce zvolil jako své hlavní sídlo významný lokální vládce Ahmad al-Kassadi. Později byla Mukalla britskou kolonií. Na rozdíl od Adenu a dalších jemenských měst se tu však naštěstí dlouhá okupace nijak negativně nepodepsala na architektuře města. Také rozsáhlý stavební boom, který přístav postihl koncem minulého století, se vyhnul jeho starému jádru, takže si uchovalo svou původní podobu.

Vražedné vedro

Historické centrum města se krčí pod rozeklanými vrcholy pohoří Jabal Qara, namačkáno na poloostrově o rozloze pouhého jednoho čtverečního kilometru. Bloudíme jeho spletitými uličkami, fotíme si romantická zákoutí, a nakukujeme skrz zamřížovaná okna na nádvoří mešit, které zůstávají v této velmi ortodoxní části světa všem jinověrcům nekompromisně uzavřené. Nepomůže ani tučný bakšiš. S některými věcmi se prostě v Jemenu neobchoduje.

Exotickým zážitkem je pro nás návštěva páchnoucího rybího trhu. Přestože je už skoro poledne, ranní úlovek není ještě zcela rozprodán, a tak můžeme na pultech obdivovat obrovské tuňáky, rejnoky a další mořskou havěť. Exkurzi nám poněkud znepříjemňují hejna much a poněkud mdlý vzduch.

Opouštíme páchnoucí tržiště a znovu se noříme do spletitých uliček starého města. Přestože má Mukalla téměř sto tisíc obyvatel, působí odpoledne ospale a opuštěně. Panují tu totiž tak vražedná vedra, že se na ně ani místní rodáci nedokázali aklimatizovat. Město ožívá až večer. My však víme, že se sem někdy v budoucnu znovu asi jen těžko podíváme, proto neztrácíme ani minutu a i navzdory hrozícímu úpalu šmejdíme dál po přístavu, aby nám neunikla žádná místní zajímavost.

Sultánův palác

Uprostřed staré zástavby objevujeme rozlehlý muslimský hřbitov se zajímavými náhrobky. Ve velkém bílém mauzoleu z roku 1135, které mu dominuje, je pohřben stále uctívaný šejk Yakub ibn Yusuf. Právě jeho jméno kdysi město neslo. Dnes je považován za jeho patrona.

Před vražedným sluncem se na chvíli schováváme ve stínu bývalého sultánova paláce. Jeho poslední majitel Umar bin Ghalib jej opustil za občanské války roku 1967, kdy emigroval i se svým harémem do Džiddy v Saudské Arábii. Dnes slouží tato honosná budova jako muzeum, kde jsou uloženy vzácné archeologické nálezy z předislámského období, jež ukazují, že na Arabském poloostrově vzkvétaly vyspělé kultury dávno před příchodem proroka Muhamada. Vstupné je velmi nízké a památku máme celou jen pro sebe. Davy turistů jsou v Jemenu zatím zcela neznámým jevem

Mozaika národů

Další naše kroky vedou zpět do přístavu. Procházíme se po nábřeží, jež zdobí na dva kusy rozlomený rezavý vrak asi třicetimetrového plavidla, který místní kluci využívají při koupání jako skokanský můstek. Temně modrá hladina moře je klidná jako na rybníce. Zátoku před námi pokrývají desítky zakotvených rybářských lodiček. Většina je na motorový pohon. Na vítr už dnes ani v poměrně zaostalém Jemenu nikdo nespoléhá. Asi i proto, že benzín je tu levnější než-li balená voda.

Pozorujeme rybáře, jak opravují svá plavidla a nakládají do nich sítě na noční lov. Nemůže ujít naší pozornosti, jak rozdílných fyzických typů jsou místní obyvatelé. Někteří mají typické íránské rysy a ostré orlí nosy, jiní jsou zas zcela evidentně indického původu. Hodně je tu také různých míšenců a černochů.

Al Mukalla byla vždy městem kosmopolitním. Ruce si zde podávali obchodníci z celého Orientu. Ti bohatší tu po sobě dokonce zanechali honosná sídla. Při procházce kolem nábřeží zaujmou především zchátralé vily v indickém slohu s mnoha dřevěnými balkony a residence s perskými motivy.

Nepřístupná pevnost

Chloubou Al Mukally je stavba nazývaná Husn al-Ghuwayzi. Obrázek této působivé památky zdobí snad všechny turistické příručky a prospekty o Jemenu. Husn al-Ghuwayzi leží na východním předměstí, daleko od starého města. Jedná se o nevelkou pevnůstku v klasickém jemenském slohu, kterou proslavila její bizarní poloha na vrcholu převislé skály. Postavena byla v roce 1884 a bez úhony přestála řadu zemětřesení a válečných vřav, přestože je téměř celá z hlíny. Nepřístupná tvrz kdysi střežila strategickou cestu do města, stejně jako její dvojče pevnost Husn al-Guful, jejíž sotva patrné ruiny leží opodál.

Připlahočili jsme se k pevnosti úplně promočení potem a téměř na pokraji sil. Dost nás proto zklamalo, když jsme zjistili, že se na její vrchol nedostaneme. Věhlasná stavbu jsme našli v oploceném a uzamčeném areálu. Turistický průmysl se v Jemenu před časem zcela zhroutil, poté co začala být tato země označována americkou vládou za součást „Osy zla“. I na těch nejúžasnějších památkách, které by jinde na světě byly prvořadou atrakcí, je dnes proto pusto a prázdno. To nám však rozhodně nevadilo. Rychle jsme totiž zjistili, že za této situace přestává být cestovatel okolím považován za potencionální zdroj příjmu, ale stává se z něj vzácný host. A pohostinných a přátelských Arabů je v Jemenu rozhodně více nežli teroristů. Během měsíčního putování po této zemi jsme se o tom mnohokrát přesvědčili.

Havraní zámek

Druhý den vyrážíme z Mukally na výlet k troskám starověkého přístavu Qana. Ty leží poblíž vesničky Bir Ali asi 100 kilometrů západně od města. Cesta vede opravdu bizarní krajinou. Nejprve projíždíme sněhově bílými písečnými dunami, jejichž „písek“ tvoří mořským příbojem rozdrcené korály a lastury. Pak se náhle na obzoru objevuje mohutné skalisko sopečného původu s rudě zbarvené horniny.

Podivný pahorek nazývají domorodci Havraní zámek. Kdysi na něm stála pevnost a pod ním kotvily lodě dávných arabských kupců. Zaniklý přístav Qana byl podle archeologů před dvěma tisíci lety rušnou obchodní křižovatkou. Na vrcholu útesu stály strážní věže, ve kterých každou noc plály ohně, aby lodě bezpečně dospěli do přístavu. Dokonce i řečtí a římští kronikáři velebili význam tohoto města.

Dodnes se z bývalého centra obchodu mezi Indiím a Středomořím zachovali bohužel jen nepatrné ruiny. Vědci věří, že větší část antického města leží ukryta pod mořskou hladinou. Zatím tam však objevily pouze několik starobylých kotevních kamenů. A nikdo nemůže vyloučit, že tu některý z nich ztratila právě loď námořníka Sindibáda…

Informace na cestu

Doprava: Mukalla má letecké i autobusové spojení s hlavním městem Sana’a přístavem Aden. Většina turistů sem však přijíždí najmutým autem na závěr prohlídky nedalekého vádí Hadramaut.

Ubytování: Ve městě je několik hotelů všech kategorií. Kvůli horkému klimatu se vyplatí zvolit podnik s klimatizací.

Koupání: Nejlepší pláže se táhnou na západ od města, kde liduprázdný břeh lemují sněhobílé písečné duny. Nelze se sem ovšem dostat běžnou veřejnou dopravou. S koupáním je možné spojit návštěvu Bir Ali, kde se chystá výstavba prvního opravdového plážového resortu v této části země. Zatím tu jsou k dispozici alespoň sprchy a slunečníky.

Bezpečnost: Al Mukalla je pohodovou destinací, kde nehrozí žádné problémy. Provincie Hadramaut patří k nejbezpečnějším částem země. Mimo města je přesto vhodné cestovat v doprovodu místního průvodce. Pozemní cesty na západ země (do Adenu a Sana’a) vedou přes poněkud nestabilní oblasti, kde bývá automobilům s turisty přidělován vojenský doprovod.
Na celém pobřeží Jemenu hrozí riziko nákazy malárií a dalšími exotickými chorobami. Pamatujte proto na prevenci.

Vízum: Možno obdržet na jemenské ambasádě v Praze nebo levněji přímo na letišti v Sana’a.

Vhodná doba: Není moc na výběr. V zimě je zde velké horko, v létě extrémní vedro.

Tématicky příbuzné články:

komentáře...

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[1] Jarda (2012-03-07 23:02:22 | 94.113.79.179)
Ahoj, byl jsem tam před čtyřmi roky kolem Vánoc, takže počasí OK. Mukalla je jedno z nejhezčích měst v Jemenu, což mě dost překvapilo. Na cestě do Adenu se však střílelo. Dnes je cesta asi neprůjezdná. J.

Diashow Kuba