Jantarová pevnost

Amber Fort je jednou z největších a nejkrásnějších pevností v celé Indii. Má pohnutou historii a nádhernou polohu na okraji divokých hor. Turisty přitahuje však hlavně tím, že lze její návštěvu spojit s atraktivní projížďkou na slonu.

Pevnost Amber byla sídlem vládnoucí dynastie rádžů před založením města Džajpuru. Velkolepá Ganéšova brána v pevnosti Amber Fort je bohatě zdobena zářivými mozaikami. Mahauti z Rádžasthánu dokážou slony ovládat jen pomocí povelů a kovové hůlky. Jezerní palác (Jal Mahal) složil mahárádžům při loveckých výpravách za město. Běhen poledního horka koupají mahauti slony v jezeře pod pevností. Chloubou pevnosti Jaigarh je největší historický kanón v Indii. K pevnosti Amber mohou turisté stylově vyjet na slonu.

V této galerii je 7 obrázků. Zobraz celou galerii

Amber Fort (Jantarová pevnost) leží na ve státě Rádžasthán asi 12 km východně od Džajpuru (Jaipur). Z centra města sem levně a snadno dostanete tříkolovou motorovou rikšou. Cesta vede kolem malebného jezera, v jehož středu se nad hladinou vypíná skvostný Jezerní palác (Jal Mahal). Mahárádžové kdysi jezdili na tuto venkovskou rezidenci střílet kachny a využívali ji při svých loveckých výpravách na tygry, kteří sem chodili pít během období sucha. Vyplatí se na břehu jezera udělat krátkou zastávku a pokochat se pohledem na ve vodě se nádherně zrcadlící památku či slony, jenž tady pravidelně koupu vesničané za poledního vedra.

Exotický zážitek

Jantarová pevnost dostala svou dnešní podobu koncem 16. století, kdy byla sídlem vládnoucí dynastie, jež ovládala někdejší království Rádžpútána. Trůní na vysoké skalnaté hoře a z dálky tak trochu připomíná známou dalajlámovu Potalu v tibetské Lhase. Všude po úbočích a hřebenech okolních zelených kopců se táhnou hradby se strážními věžemi. Z města, které kdysi k pevnosti přiléhalo, zbyly jen žalostné trosky zarostlé křovím.

Ze silnice se lze nahoru k branám pevnosti dostat pěšky nebo na hřbetě slona. Když tu byl před několika lety americký prezident Bill Clinton, zvolil pochopitelně tu druhou, exotičtější variantu, stejně jako většina cizinců. Zdánlivě je jízda na slonovi docela jednoduchá, vyžaduje však trochu cviku a těžko ji lze označit za pohodlnou. Slon je mimochodník, a to je příčinou, že se na jeho hřbetě stále kymácíte za strany na stranu. Neustálé udržování rovnováhy značně namáhá především zádové svaly. Navíc má člověk zpočátku snahu všeho se na hřbetě slona křečovitě držet, neboť je evidentní, že případný pád by se rovnal přibližně tak vypadnutí z okna prvního poschodí. Slon veze obvykle pět až šest lidí včetně domorodého mahauta v turbanu, který mu sedí za krkem a ovládá jej pomocí železné tyče se špičatým hákem na konci, jež velmi připomíná náš pohrabáč od kamen. Většina zvířat je pestře vyzdobena a hlavy mají pomalované tradičními motivy. Nedoporučuje se k nim přibližovat bez doprovodu jejich pána, neboť jsou často velmi náladová.

Přepych rádžpútského sídla

Amber Fort tvoří nepřehledný labyrint veřejných a soukromých budov. Do palácového komplexu se vstupuje Sluneční branou - Surádžpol (Suraj Pole) z východní strany. Ta přivede návštěvníka nejprve na Džaleb Čauk (Jaleb Chowk), kde se nabízejí jen krátké projížďky na vyzdobených slonech kolem nádvoří.

Dále do paláců se vchází Lví branou - Singhpol (Sing Pole). Za pozornost stojí Sál veřejných audiencí (Diwan-i-Am) s vysokou galerií podpíranou mnoha sloupy, odkud mahárádžové obklopeni svými rádci a strážci přijímali cizí poselstva. V oknech všech komnat jsou vsazeny jemné kamenné mříže, ty nejpřepychovější pokoje mají stěny pokryté malými zrcátky a malované stropy. Dveře jsou vykládané slonovinou a voňavým santálovým dřevem. Úzké pasáže a schodiště spojují stylově zařízené komnaty a po stranách otevřené balkony.

Z opačné strany hlavního nádvoří vede do panovnického sídla impozantní a mozaikami bohatě zdobená brána, která je zasvěcena bohu Ganéšóvi. Odtud ústí úzké chodby do královských apartmá. Vstoupit můžete například do oslnivé rezidence Šíš Mahal (Sheesh Mahal) neboli Zrcadlového sálu, kde bývaly soukromé komnaty mahárádži a jeho královny (mahárání). Zdálky vypadají jeho stěny jako by je pokrývaly zářící drahokamy. Zrcátka a obrázkové dekorace vytvářejí okouzlující hru světel a stínů. Od ostatních budov odděluje Zrcadlový palác zahrada s fontánami Jejich příjemný šum měl vládci zajistit soukromí. Voda proudící kaskádovitě přes umělecky provedené perforace ve středu stěn sloužila navíc jako účinný osvěžovač vzduchu a primitivní klimatizace.

Nejstarší částí přepychového rádžpútského sídla je palác Mansinha I, který leží jižně od centrálního nádvoří. Zajímavou stavbou je také sloupový sál zvaný Biradiri. Ten býval kdysi místem setkání královen a konkubín, které chránily před mužskými zraky obrovské vlající závěsy z drahých látek.

Chrám bohyně Kálí

V horní části pevnosti se nalézá nevelký ale působivý chrám bohyně Kálí. Fotografie jeho masivních dveří s barevnými obrázky výjevů z hinduistické mytologie bývá často součástí turistických průvodců a prospektů. Hinduisté pokládají tuto svatyni za mimořádně významnou. Říká se, že rodina bývalého maharádži z Džajpuru během významných náboženských svátků dodnes přijíždí k této svatyni svým luxusním Rolls-Royce, aby zde vykonala předepsané modlitby.

Průvodci říkají této svatyni často také Šrí Sila Déví, neboť jde zároveň starobylou kučhaváskou svatyni bohyně války Sily, která je málo známou reinkarnací mocné bohyně Kálí. Ikona, jež je v tomto působivém svatostánku uctívána, byla podle legendy na Amber Fort přivezena z Bengálska v roce 1604.

Další svatyní uprostřed pevnosti je maharádžova soukromá kaple Džas Mandir (Jas Mandir), která se vyznačuje zdobným slohem a leží v sousedství Zrcadlového paláce.

Gigantický kanón

Na kopcích v okolí Džajpuru leží několik dalších okázalých pevností. Nejzajímavější je asi turisty neprávem opomíjená citadela Džajgarh (Jaigarh Fort), kterou nechala vybudovat mocná dynastie Kučvahasů na přelomu 16 a 17 století. Kvůli dobrým vztahům mezi jejími pány s Mughaly, skutečnými vládci celé Indie, byla tato stavba ušetřena od zbytečných bitev.

Roku 1726 ji rádžpútský vládce Sawai Jai Singh přestavěl na nedobytné sídlo, aby se stala bezpečným útočištěm i v méně příznivých dobách. Uvnitř jejích impozantních hradeb je možné obdivovat rozsáhlý komplex přepychových paláců, zdobených nádvoří a zajímavých chrámů. Součástí areálu je i malé muzeum, které obsahuje sbírku orientálních zbraní, starých map, medailí, známek a fotografií, včetně svérázného plivátka z 15. století. Domorodci z okolí odedávna věří, že je v pevnosti stále ukryt i velký poklad Kučvahasů, který se záhadně ztratil ve 40. letech 20. století po vyhlášení nezávislosti, kdy hrozila lokálním rádžům konfiskace majetku. V jeho nalezení dodnes doufají i daňoví úředníci. V posledních letech byla stavba několikrát prozkoumána detektory kovu, ale všechna pátrání zatím nepřinesla žádný výsledek.

Z mohutné hodinové věže Diwa Burj se naskýtá úžasný výhled do okolních zelených kopců. Ovšem skutečnou raritou je obrovský kanón Jaya Vana, který kdysi odlila skupina kovářů přímo zde v pevnosti. Z gigantického děla bylo prý možné vypálit pouze s pomocí stovky kil střelného prachu na jednu ránu a jeho dostřel činil 35 kilometrů. Dlouho byla tato mnohatunová zbraň, z níž se patrně v opravdové bitvě nikdy nevystřelilo, pokládána za největší pojízdné dělo světa. Červeně zbarvené hákové kříže, které zdobí hlaveň, nemají nic společného s fašistickou ideologií. Obrácená svastika je starým hinduistickým symbolem štěstí a úspěchu.

Praktické informace

Doprava: Džajpur má dobré autobusové, železniční i letecké spojení se všemi indickými velkoměsty. Pod pevnost Amber Fort snadno (nejlevněji) dojedete motorovou rikšou. Poslední úsek cesty z podhradí k hlavní bráně můžete zdolat pěšky nebo na slonu. Pokud chcete ušetřit, potom jeďte autobusem. Z přilehlého Džajpuru jezdí do Amberu v pravidelných intervalech stále přecpaná městské linka 131. Nastoupit můžete například přímo před známým palácem Hawa Mahal v centru města.

Ubytování: Džajpur nabízí hotely všech kategorií a sehnat ubytování není problém ani během sezóny (říjen, listopad). Jednoduše zařízený a relativně čistý pokoj s vlastní koupelnou seženete od 15 EUR. Nejlevnější podniky jsou vhodné pouze pro opravdu silné nátury. Ubytování rozhodně nebudete muset pracně hledat! Desítky dohazovačů působí na nádraží i v centru města. Také každý místní rikša spolupracuje s řadou podniků. Konečná cena je vždy výsledkem urputného smlouvání.

Bezpečnost: Džajpur patří k nekonfliktním a turisticky nejfrekventovanějším destinacím v Indii. V posledních letech však i zde došlo k několika pumovým útokům proti hinduistickým cílům. Skutečným rizikem je především okradení pouličními zlodějíčky a chmatáky. Pozor také na mazané obchodníky. Oblast je střediskem zpracování drahých kamenů. Mnoho turistů bývá vemlouvavými prodavači zlákáno k „výhodnému nákupu“ šperků se „zaručeně pravými drahokamy“ a odváží si jako suvenýr bezcenné barevné kamínky.

Zastoupení ČR v Indii: Česká ambasáda sídlí v Dillí na Adrese: Embassy of the Czech Republic, 50/M Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi, tel.: 0091/11/611 03 18, 611 03 82 (úřední hod.: po-čt 10.00-12.00 indického času) MZ doporučuje českým občanům, aby se dobrovolně po příjezdu do země telefonicky zaregistrovali a oznámili, do kterých oblastí hodlají cestovat, což může pomoci v případě jakýchkoli krizových situacích se s nimi spojit. Další konzuláty jsou v Kalkatě a Bombeji.

Očkování: Pro vstup do země není povinné. Hygienické stanice doporučují pro cestu do Indie očkování minimálně proti infekční žloutence, meningitidě a břišnímu tyfu (celkem asi 2500 Kč)

Voda: Pro Evropany je vhodná pouze balená voda. Litr balené vody přijde asi na 15 korun. Všechny druhy balené vody v Indii jsou zdravotně nezávadné. Při nákupu je třeba dbát, aby láhev měla originální uzávěr.

Ceny: Indie je levná země, vždy se vyplatí smlouvat. Pouze alkohol je zde dražší než-li v ČR. Velkou finanční zátěží je pouze vstupné do hlavních turistických atrakcí, které se pohybuje okolo 5-10 EUR (cena platí pouze pro cizince). Za videokameru nebo fotoaparát je občas třeba zaplatit další nehorázný příplatek.

komentáře...

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Diashow Aljaska 2017