Velká americko-kanadská jezera I

Jezera, především jejich voda a mnoho dalších přírodních zdrojů, hrály hlavní úlohu v historickém vývoji USA a Kanady. Pro první kolonisty a osadníky byly jezera vstupní branou k osídlování severoamerického kontinentu, prostředkem k dopravě nerostných surovin a produktů.

Velká jezera (americko-kanadská jezera, Great Lakes, dále jen VJ), mezi které počítáme: jezero Hořejší (Lake Superior), Michiganské (Lake Michigan), Hurónské (Lake Huron), Erijské (Lake Erie) a Ontárijské (Lake Ontario) jsou důležitou součástí přírody, ale i historie Severní Ameriky. Jsou propojeny kanály a tvoří tak největší sladkovodní systém na Zemi. Jezera zaujímají plochu asi 250 000 km2, přidáme-li odvodněné oblasti je plocha více než 2 x větší. Zadržují asi 23 000 km3 vody, což je 1/5 světových a 9/10 severoamerických povrchových zásob.

Pro rozlehlost území se charakteristika klimatu, půdy a terénu velmi liší. K severu se klima stává chladnějším, dominují granity Kanadského štítu, skládajícího se z prekambrických hornin, které se nacházejí pod tenkou vrstvou kyselých půd. Dominují jehličnaté porosty. Na jihu jezerní plošiny je klima mnohem teplejší, půdy jsou hlubší a úrodnější a proto jsou více využívány pro zemědělské účely. Původní listnaté lesy uvolnily místo zemědělství, průmyslu a rozvoji měst.

Současná podoba a uspořádání VJ jezer je jednou z nejmladších struktur na severoamerickém kontinentě. Je to dáno vznikem jezer, který je svázán s historickým vývojem zalednění. Jejich původ je však také částečně tektonický.

Jezera, především jejich voda a mnoho dalších přírodních zdrojů, hrály hlavní úlohu v historickém vývoji USA a Kanady. Pro první kolonisty a osadníky byly jezera vstupní branou k osídlování severoamerického kontinentu, prostředkem k dopravě nerostných surovin a produktů.

Jezerní plošina zasahuje do osmi států USA (Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pensylvánie a New York) a do kanadské provincie Ontario. Pouze jedno z pěti Velkých jezer leží jen na území USA, Michiganské. Dnes žije v odvodněné pánvi Velkých jezer asi 33 mil obyvatel (více než 1/10 populace USA a 1/4 populace Kanady). V tomto regionu je soustředěna jedna z nejvyšších koncentrací průmyslových aktivit, 1/4 zemědělské výroby Kanady a 7 % zemědělské výroby USA. Jezera představují další „mořské pobřeží". Pro Kanadu je region Velkých jezer dominantní hospodářskou oblastí celé země.

Jezera jsou vhodným zdrojem pitné vody, slouží dopravě, průmyslu, výrobě elektrické energie, rekreaci a mnoha dalším aktivitám. Systém jezer má na kolem žijící obyvatele dominantní vliv. I přes obrovskou rozlohu a kapacitu této jezerní pánve, je její ekosystém velmi citlivý k porušení rovnováhy. V minulosti nebyla tato labilita respektována a jezera sloužila pouze k těžbě surovin, dnes je ochraně naopak věnováno mnoho úsilí a prostředků, protože zdraví dalších generací závisí na stavu celého ekosystému jezer a okolní krajiny.

Zajímavosti

  • Pokud bychom vodu z Velkých jezer rozprostřeli na uzemí kontinentálních států USA, voda by tvořila vrstvu o hloubce téměř 3 m.
  • Všech pět jezer patří do 18 největších jezer světa a to jak objemem, tak plochou. Pobřeží jezer a ostrovů v nich tvoří hranici dlouhou téměř 20 000 km.

komentáře...

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[1] Jája (2008-04-16 21:01:21 | 81.200.48.245)
v některých článcích jsem četla že tvoří 1/7 celosvětové zásoby sladkoodních vod

Diashow Aljaska 2017