Za polární kruh

Aljaška je země kde se zbavíte přelidněného světa a naberete sílu v kontaktu s netknutou přírodou. Je to stát přírodních divů a exotické krásy...

Aljaška je země kde se zbavíte přelidněného světa a naberete sílu v kontaktu s netknutou přírodou. Je to stát přírodních divů a exotické krásy. Je to nejsevernější, nejzápadnější a součastně nejvýchodnější stát USA (Aleutské ostrovy sahají až za datumovou čáru). Je zde nejvyšší hora Severni Ameriky (Mount McKinley) dosahující výšku 6194 m nad mořem. Klima se mění od arktické tundry u severního ledového moře až po deštné lesy mírného pásma v okolí Junea (hlavní město státu Aljaška). Téměř 5% povrchu je pokryto ledovci, které se řadí mezi hlavní turistické atrakce státu.

K atmosférickým úkazům patří na prvním místě polární záře viditelná zhruba v severní polovině státu. Podstatou tohoto jevu je spontánní vyzařování energie elektronu, které se dostali na vyšší valenční vrstvu v atomových obalech kyslíku a dusíku díky slunečnímu větru v zemské magnetosféře, který se přibližuje povrchu u zemských magnetických pólů. Dalším neméně zajímavým jevem je půlnoční slunce v létě a noc trvající 24 hodin v zimě. Je to způsobeno odklonem zemské osy od roviny ekliptiky o 33 a 1/2 stupně. Z toho plyne zeměpisná šířka polárního kruhu 66 a 1/2 stupně. Je to místo, kde je alespoň jeden den v roce 24 hodin slunce nad obzorem a jeden den v roce 24 hodin pod obzorem.

Na Aljašce teče 12000 řek, z nichž největší a pro nás díky Jacku Londonovi asi nejslavnější, je Yukon, kde v minulém století propukla zlatá horečka. Je to třetí nejdelší řeka v USA a pátá nejvodnatější. Skoro celou Aljašku pokrývá permafrost (trvale zmrzlá půda). Povrch půdy v létě taje asi do hloubky 60 cm, ale pod touto vrstvou a to až do hloubky 70 m v oblasti severního ledového oceánu, je trvale zmrzlý. Směrem na jih se tato hloubka zmenšuje a to až do oblasti Anchorage (největší Město Aljašky), kde postupně mizí. Je to výzva pro inženýrství, neboť pohyby Půdy vyžadují jiné metody stavebnictví než na jaké jsme zvyklí z mírnějšího klimatu. Jednou takovou zajímavou stavbou je Trans-Aljašský ropovod, který vede z Prudhoe Bay u Severního Ledového Oceánu do Valdez, přístav na jižním okraji Aljašky. Zde se ropa přečerpává do obrovských lodních tankerů a odváží do rafinérií ve spodních státech USA. Ropovod dopravuje asi 20% celkové spotřeby v USA. Měří od severu k jihu téměř 1300 km, a jeho vybudování stálo 8 miliard dolarů. Po této délce se vlivem teplot roztahuje a smršťuje až o 240 metrů. Je to jako dlouhý živý had.

Ropa se těží z hloubky 2700 metrů pod povrchem a její teplota dosahuje přes 60°C. Tato teplota se však nesmí přenášet do podpor potrubí, neboť ty by dále způsobily roztávání permafrostu a celá stavba by se zhroutila. Proto je celé potrubí izolováno a na podpory se instalují teplotní radiátory, které teplotu vyzařují do prostoru. Potrubí je uložena na válečcích a tak se může po délce libovolně rozpínat. Délková rozpínavost se kompenzuje bočním klikatěním potrubí. Cena stavby ropovodu se olejářským firmám zaplatila během 2 let. Bohužel za to zaplatila příroda. Oblast Prudhoe Bay dnes vypadá jako Vítkovické železárny rozrostlé na oblasti desítek kilometrů čtverečních a štěrková silnice z Fairbanks do Dead Horse vedoucí kolem ropovodu otevřela přístup lovcům, kteří tu střílejí medvědy, vlky a decimují stáda sobů.

Staří trappeři, kteří žili permanentně v přírodě a měli k ní vztah již téměř neexistují. Dnešní lovci sem jezdí z tepla a pohodlí velkých měst. Dopraví se sem v bezpečí moderní technologie aut s náhonem na čtyři kola, kempovací přívěs jim zajistí pohodlí a teplo i v nevlídných podmínkách a od přírody udržují civilizační odstup. Zajímá je hlavně trofej a přesto, že je to ilegální, maso zastřeleného zvířete pohodí u silnice. Aby dovršili zkázu, tak ho někteří otráví jedem. Zaměstnanci BLM a Game & Fish Department mají sice za úkol tomu bránit, ale mnozí z nich sami pytlačí a nebo jsou uplacení a problémy přehlížejí.

Globální oteplování se nezastavilo ani před Aljaškou. Většina ledovců taje a ustupuje. Universita ve Fairbanks studuje v poslední době i tání permafrostu. Podél Trans-Aljašského ropovodu se tání permafrostu studuje na testovacích vrtech a údaje jasně potvrzují jeho úbytek. Bohužel většina obyvatel země si neuvědomuje konečné následky tohoto jevu, a tak globální oteplování je spíše senzací, než vážným problémem, který by se měl řešit. Americká vláda ve své většině tento stav ignoruje navzdory vědeckým faktům.

Volby dnes stojí miliony dolarů a jedinec nemá šanci kandidovat na vládní pozici bez významné pomoci stále vlivnějších průmyslových koncernů. Ti tak voliče zavazují k ústupkům a prosazování svých vlivů na budoucí politická rozhodnutí. Olejářské koncerny patří k jedním z nejmocnějších, a tak ve vlastním zájmu potlačují a zpochybňují jakákoli vědecká fakta prokazující globální oteplování. To je totiž způsobeno převážně kysličníkem uhličitým, který vzniká spalováním fosilních paliv a tedy ropy. Globální oteplování zatím probíhá velice pozvolna (relativně k délce našeho života). Je kompenzováno ochlazováním, které probíhá přeměnou ledu a vody v páru. Ledovce a permafrost fungují jako obrovské střádače chladu a přebytečné teplo z atmosféry odnímají. Po jejich roztátí budou klimatické změny probíhat mnohem rychleji, výkyvy počasí se stanou nepředpověditelné a intenzita přírodních katastrof naroste. To bude mít přímý vliv na zemědělství a úrodu. Asie je se svou polovinou lidstva závislá na dvojí roční úrodě, zbytek světa na jedné úrodě za rok. Globálně není lidstvo na zemi schopné přežít bez každoroční úrody. Čím více obyvatel, tím větší tlak na zemské zdroje. Přes veškerý pokrok vědy a techniky, zemi neovládáme ani neřídíme.

I malé katastrofy pocítí velké množství lidí. Dnešní nejlepší počítačové modely atmosféry a oceánů, na nichž se studují změny teplot vlivem lidských zásahů, poukazují na možné řetězové reakce, které vzniknou, když se přírodní procesy vyvedou z rovnováhy. Pravda ovšem zůstává, že pokud lidstvo prokáže, že je pouze jedním neúspěšným biologickým druhem, život na zemi neskončí. Pouze se staneme slepým článkem vývoje jako kdysi dinosauři. Ti ostatně byli velice úspěšní, neboť vládli na zemi po dobu 180 milionů let. Ten 1 milion naší existence je v tomto měřítku bezvýznamný.

Přes tyto problémy zůstává Aljaška zemí klukovských snů a nedotčené přírody, kam civilizace pronikla jen sporadicky. Když v lese potkáte medvěda, není třeba propadnout panice. Z největší pravděpodobností se vám rád vyhne pokud mu to umožníte. Dejte mu vědět, že jste člověk. Rozpřáhněte paže, mluvte na něj pevným hlasem a klidně stůjte na místě. Nebezpečná je akorát samice s mladými, která se o ně bojí anebo medvěd, hlídající svoji kořist. Proto neběhejte za medvíďaty a nebo se nezdržujte u mrtvého zvířete. V žádném případě před medvědy neutíkejte. Běží rychle jako závodní kůň a váš úprk ho k útoku naopak vyprovokuje. Jejich hlavní potravou jsou převážně plody rostlin jako třeba černé medvědí borůvky. Lidem nijak zvlášť nechutnají (i když se dají normálně jíst), ale pro medvědy jsou doslova pochoutkou. Na Aljašce se setkáte se třemi druhy medvěda. S hnědým medvědem se setkáte všude. Ten největší z nich je rasa žijící na ostrově Kodiak, který tak narostl z lososího masa. Černý medvěd baribal je jeho menší příbuzný, který je rozšířen všude kromě severního okraje Aljašky. Bílý lední medvěd se objevuje na Aljašce pouze v zimních měsících, kdy samice přichází porodit do teplé nory jedno až dvě mláďata. Zbytek roku tráví na ledových krách lovem tuleňů.

V životě je totiž krásné, když z něčeho máme respekt. Bez respektu si člověk ničeho neváží, stává se cynický a to mu ubírá chuť do života a životní energie. Setkání s medvědem ve vás respekt zaručeně vyvolá. Proto také živý medvěd má pro nás větší hodnotu než jeho kůže na zdi, kterou se chlubíme sousedům (naše puška byla silnější než to zvíře - jaká ostuda myšlenkového pochodu, bez pušky by totiž většinu chytl akutní průjem).

Pokračování příště (o vlcích, posledním zálesákovi Larry Dodge, a práci na Prudhoe Bay při -50°C)

Spoustu nádherných fotografií autora tohoto článku z různých míst USA najdete na serveru http://community.webshots.com/user/geosurveys

Tento článek je součástí seriálu Aljaška. Nezapomeňte si přečíst i další články:

komentáře...

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Diashow Aljaska 2017