navigace: svět: severní Amerika: Kanada: New Brunswick

New Brunswick

správní centrum oblasti: Fredericton

Kanadská provincie New Brunswick hraničí s Novým Skotskem, Quebecem a americkým státem Maine. Její tvar je pravoúhlý se severojižní hranicí o délce 322 km a západovýchodní hranicí o délce 242 km. Celková plocha provincie je 73 500 km2, z čehož je 85% půdy pokryto lesy. Severní oblast je hornatá, nejvyšším vrcholem je Mount Carleton, (820 m n. m.). Zbytek Nového Brunšviku tvoří mírná vysočina.

Hlavními řekami jsou Miramichi, Nepisguit, Restigouche a Saint John. Indiánům známa jako "oa-lus-tuk" nebo také "krásná řeka", podél svého více než 720 kilometrů dlouhého toku zavlažuje Saint John úrodné území západní části provincie. Ve spodní části svého toku (oblast Madawaska) tvoří řeka přirozenou hranici mezi americkým státem Maine a Kanadou.

Další velmi zajímavý přírodní úkaz můžeme najít ve Fundském zálivu. Dvakrát denně se jeho ústím prodere 100 miliard tun oceánské vody. Slapové jevy pozorované v oblasti zálivu mají rozdíly hladin kolem 15 metrů, což jsou největší rozdíly hladin pozorované na světě.

Existence Nového Brunšviku byla Evropanům známa již ve 14 století, kdy se do místních vod dostali baskičtí rybáři. V té době byla oblast osídlena indiány kmenů Malecite a MiKmaq. MiKmaqové byli také prvními domorodci, se kterými přišel do styku Samuel de Champlain a ostatní francouští osadníci po svém připlutí v roce 1604.

Indiáni vycházeli s francouzkými přistěhovalci od počátku velmi dobře a pomáhali osadníkům (známým jako Akadští osadníci) přežít v pro ně neznámé divočině.

Britové a Francouzi bojovali o oblast Nového Brunšviku více než 100 let. V roce 1713 byla celá Akádie postoupena Britům na základě Utrechtského míru.

V roce 1755 Británie potvrdila své postavení koloniální velmoci a protože Akadští osadníci znamenali vnitřní nestabilitu a hrozbu, byli všichni, kteří odmítli přísahat svou věrnost Britské koruně (což byla naprostá většina) deportováni mimo kanadské území - většinou do Spojených Států. Tento exil trval zhruba 8 let, poté se většina Akaďanů vrátila zpět.

V roce 1783 se západní část Nového Skotska stala novým domovem tisíců Loyalistů, kteří uprchli z amerického území před Americkou revolucí. Tito američané, kteří si přáli zachovat věrnost Britské koruně, založili několik komunit v severní části provincie. Masový příliv Loyalistů zanamenal vyostření rozdílů mezi Novým Skotskem a Novým Brunšvikem a v roce 1784 došlo k osamostatnění Nového Brunšviku jako samostatné provincie. V roce 1867 se stala součástí kanadského dominia.

Dnes žije v Novém Brunšviku asi 800 000 obyvatel. Díky vysokému procentu francouzky mluvících občanů je to kromě Quebecu jediná oficiálně dvojjazyčná kanadská provincie. Nejhustší osídlení je na pobřeží a v údolích velkých řek. Největšími městy jsou Saint John, Moncton a Fredericton, provinciální správní centrum. Průmysl je založen na zpracování dřeva a výrobu nápojů. Velmi důležitým je také turistický průmysl a služby s ním spojené.

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět! Prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Diashow Aljaska 2017