navigace: svět: severní Amerika: Kanada: Nova Scotia

Nova Scotia

správní centrum oblasti: Halifax

Nové Skotsko leží na 580 km dlouhém poloostrově obklopeném Atlantickým oceánem, Fundským zálivem, Northumberlandským průlivem a zálivem Sv. Vavřince. Geografické umístění této provincie, spolu s existencí hlubokých a nezamrzajících zálivů byla klíčovým faktorem při rozvoji ekonomiky této oblasti. S rozlohou 55 491 km2, je Nové skotsko větší než Dánsko, ale o něco menší než Skotsko, po kterém byla tato provincie pojmenována. Poloostrov je průměrně široký kolem 128 km, což znamená, že žádné místo není příliš vzdáleno od moře. Nové Skotsko je nádhernou mozaikou zvlněných kopců, oceánských pláží a tichých zátok. Jeho pobřeží má délku 10 424 km, zatímco vnitrozemí je poseto stovkami jezer a říček. Po ústupu kontinentálního ledovce někdy před 15000 až 18000 lety došlo k zatopení pobřeží oceánem a v prehistorických údolích řek vznikly nádherné chráněné zátoky, ve kterých byly mnohem později založeny rybářské přístavy.

Indiáni Mikmaqové obývali Nové Skotsko dlouho předtím, než se zde objevili první evropané. Prvními neameričany byli pravděpodobně Normané, kteří se zde objevili někdy na počátku 11. století. Dalším mořeplavcem, který tak vychvaloval zdejší vody jako nevyčerpatelná loviště ryb byl roku 1497 italský mořeplavec ve službách anglického krále - John Cabot.

V 17. století bylo celé Nové Skotsko, stejně jako část Quebecu, Nový Brunšvik a americký stát Maine (oblast označovaná jako Acadia) osídlena francouzkými přistěhovalci. Prvním, kdo zde založil zemědělskou osadu byl Pierre de Monts (Port Royal, 1605). V průběhu 17. století pak nadvláda nad územím střídavě přecházela z rukou francouzů do rukou angličanů a zase zpátky a to až do roku 1713, kdy celá Akádie připadla na základě Utrechtské smlovy Angličanům. Přesto však konflikty mezi Británií a Francií pokračovaly. Obyvatelé Akádie, především osadníci francouzského původu se snažili přesvědčit obě strany konfliktu o své neutralitě, ale marně. V roce 1775 se Britové rozhodli, že Akádie představuje příliš velkou bezpečnostní hrozbu a přinutili všechny, kteří odmítli přísahat všrnost britské koruně, aby opustili toto území. Mnoho osadníků se vrátilo zpět do Francie, mnoho také uprchlo do USA.

V roce 1783 tisíce loyalistů, kteří uprchli z právě vzniklých Spojených Států proto, že chtěli zachovat věrnost Britské koruně, téměř zdvojnásobilo populaci Nového Skotska a tak bylo Nové Skotsko formálně rozdělěno na dvě kolonie - Nový Brunšvik a Ostrov Cape Breton. Díky patriotu Josephu Howemu získalo Nové Skotsko první nezávislou koloniální vládu (1848) a 1867 byla jednou z kolonií, které vytvořily Kanadské Dominium. V té době byla provincie mezinárodní špičkou v loďařském průmyslu, rybářství a obchodu se dřevem. Díky vládní pomoci byla postavena železnice do Quebec City, což otevřelo zdejším obyvatelům cestu do nitra kontinentu. První a druhá světová válka pak zdůraznila postavení Halifaxu (hlavního města Nového Skotska) jako sestavovacího bodu válečných konvojů a jednoho z největších světových vojenských přístavů.

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět! Prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Diashow Aljaska 2017