navigace: svět: severní Amerika: Kanada: Ontario

Ontario

správní centrum oblasti: Toronto

Jméno provincie Ontario pochází z irokézkého slova kanadario, což znamená "křišťálová voda". Jméno sedí - nejenže je Ontario ohraničeno na jihu Velkými jezery a na severu Hudsonovým zálivem, ale 177 390 km2 (jedna šestina jeho povrchu) je pokryta jezery nebo řekami.

Ontario je tvořeno třemi morfologickými jednotkami: nížinami řeky Sv. Vavřince, Kanadským štítem a nížinami Hudsonova zálivu. Jako nížiny Hudsonova zálivu označujeme úzký pás pobřežních planin lemujících Hudsonův a Jamesův záliv - zamokřené a plevelnými křovinami porostlé území. Kanadský štít, pokrývající zbytek severního Ontaria od Hořejšího jezera až po Hudsonův záliv je rozlehlá kamenitá planina. Půda zde není příliš vhodná pro zemědělství a tak je tento handicap vyrovnáván bohatými minerálními ložisky, hustými lesy a silnými vodními toky.

Přestože Kanadský štít a nížiny Hudsonova zálivu pokrývají 90% území této provincie (1 068 580 km2), žije zde pouze 10% obyvatelstva. Města v severním Ontariu byla postavena jen díky železnici a dnes jsou převážně průmyslovými centry, ze kterých je kovová ruda a průmyslové zboží transportováno na jih. Dále na sever je pak doprava omezena pouze na letadla a lodě, cest a železnice se tam příliš nedostává. Extrémní severní klima je životním faktem této oblasti. Ve městě Winisk se pohybují průměrné červencové teploty od 12 až 15oC, v lednu klesají až na -25oC.

Pět Velkých jezer je v Ontariu nejviditelnějším pozůstatkem poslední doby ledové, největší z nich - Hořejší jezero, je největší sladkovodní vodní masou na světě. Nížiny kolem Velkých jezer a řeky Sv. Vavřince tvoří zbytek provincie, žije zde největší množství obyvatelstva a právě zde je největší koncentrace průmyslu a zemědělství. Průměrné letní teploty dosahují 22°C. Tato relaivně malá oblast má více než polovinu nejúrodnější kanadské půdy.

Toronto, hlanví město Ontaria a největší město Kanady (více než 4 000 000 obyvatel) je průmyslovým a komerčním centrem země. Toto dvojjazyčné město leží na soutoku řek Gatineau, Rideau a Ottawa.

První obyvatelé dnešní provincie Ontario se zde objevili během poslední doby ledové, ai před 10000 lety. S jejich potomky (indiány kmenů Algonkinů a Irokézů) se setkali první přistěhovalci v 17. století. Hery Hudson byl prvním Evropanem, který přistál na březích Ontaria v roce 1610, roku 1613 se poprvé setkali s domorodci na jihu cestovatelé Samuel de Champlain a Etienne Brulé.

V roce 1774 bylo jižní Ontario (tehdy část britské kolonie Quebec) pod britskou nadvládou. Díky Konstitučnímu zákonu z roku 1791 byl Quebec rozdělen na dvě čísti a oblast dnešního Ontaria byla přejmenována na Horni Kanadu. Roku 1840 byla Horní a Dolní Kanada znovusjednocena a v roce 1867, když vzniklo Kanadské Dominium byly vytvořeny i dvě samostatné provincie Ontario a Quebec.

Ontario je nejproduktivnější provincií Kanady, produkující asi 40% hrubého národního produktu. Nejdůležitějším průmyslovým obdobím provincie je průmysl automobilový. Dalším důležitým průmyslovým odvětvím je hornictví. Těžé se zde především nikl, měď, uran, zlato a zinek. Mnoho ontarijských měst má také alespoň nějaký lesnický průmysl. Třetím největším průmyslovým odvětvím je turistika.

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět! Prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Diashow Aljaska 2017