navigace: svět: severní Amerika: Kanada: Saskatchewan

Saskatchewan

správní centrum oblasti: Regina

Saskatchewan ležící v prérijním regionu Kanady je obklopen Manitobou, Albertou, Severozápadními Teritorii a Spojenými státy americkými. Provincie má pravoúhlý tvar a plochu 651 900 km2. Polovina území je pokryta lesy, jedna třetina je zemědělská půda, jedna osmina je pokryta vodou. Severní část provincie leží na podloží prekambrických hornin Kanadského štítu, nalézá se zde více než 100 000 jezer, řek a mokřadů. Jižní část je relativně plochá s občasnými erozními pozůstatky poslední doby ledové. Tato prérijní oblast je místo největší hustoty obyvatelstva v provincii. Některé části Saskatchewanu jsou velmi suché s téměř aridním klimatem. V Athabasca Provincial Park můžete najít písečné duny o výšce až 30m a velmi zajímavou a vzácnou pouštní a polopouštní vegetaci. Nikde na světě se nevyskytují písečné duny tak daleko na severu.

Jméno provincie Saskatchewan pravděpodobně vzniklo zkomolením indiánského slova "kisiskatchewanisipi", což znamená "rychle tekoucí řeka". Na území provincie se nachází tři hlavní řeky: Assiniboine, Jižní Saskatchewan a Churchill. V rámci celé provincie se můžete těšit z dlouhého a tepléko léta, ale všeobecně uznávaným "slunečním hlavním městem Kanady" je Estevan, kde slunce svítí až 2540 hodin ročně.

Když na území Saskatchewanu pronikli první evropští osadníci, nalezli zde již zabydlené indiány. Na severu žili Chipewayové a indiáni kmene Krí, nomádští Černonožci obývali východní část prérií, Assiniboinové žili na západě. Prvním evropským průzkumníkem v oblasti byl zaměstnanec Společnosti Hudsonova zálivu Henry Kelsey, který se zde dostal kolem roku 1690 podél řeky Saskatchewan. Okamžitě za prvními lovci kožešin následovali obchodníci a první obchodní stanice se často staly základem pro další osídlení.

Po celých 200 let byl Saskatchewan jakočást Severozápadních Teritorií v majetku a pod správou Společnosti Hudsonova zálivu. Poté, co si kanadští úředníci uvědomili obrovský zemědělský potenciál území, byla Severozápadní Teritoria od Společnosti odkoupena v roce 1870. Do Saskatchewanu se začali přesouvat první přistěhovalci. Vláda tento pohyb ještě podpořila novými zákony o půdě, zakonem o přistěhovalectví a zavedením železnice do oblasti.

Když se v roce 1905 Saskatchewan odtrhl od Severozápadních Teritorií a stal se Kanadskou provincií, hlavním městem byla jmenována Regina. Další roky byly velmi ekonomicky úspěšné a to až do 1929, kdy došlo k hospodářské krizi kombinované s několika roky sucha a neúrody.

V roce 1945 se strana zvaná Co-operative Commonwealth Federation (CCF) stala první socialistickou vládní stranou zvolenou na územá severní Ameriky. Její vůdce Tommy Douglas vedl veřejný boj za sociální změny ve zdravotnictví a tím získal Saskatchewanu reputaci "sociální laboratoře severní Ameriky".

Ve 40. a 50. letech pak došlo ke znovuoživení ekonomiky, která se ze 100% zemědělské orientace začla zabývat i průmyslovou výrobou, zejména hornictvím. V minulosti byla veškerá ekonomika provincie založena na pěstování pšenice, nyní postupně dochází k divezifikaci zemědělských plodin.Velmi důležitý je také chov dobytka. 350 000 km2 lesů je nejdůležitějším obnovitelným zdrojem provincie. Saskatchewan je také velmi bohatý na nerostné suroviny. Mezi nejdůležitější patří uran, uhlí, nafta a zemní plyn.

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět! Prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Diashow Aljaska 2017