navigace: svět: severní Amerika: USA: Wyoming

Wyoming

správní centrum oblasti: Cheyenne

Wyoming je státem obrovských kontrastů a rozdílů zejména mezi širými rovinatými prériemi, z nihchž ční pouze masiv Black Hills a peň Devil's Tower a hornatými oblastmi západní části státu, které přitahují návštěvníky neobvyklými přírodními jevy jako jsou například gejzíry Yellowstonského národního parku. Z historického hlediska byl Wyoming místem, kterým procházely téměř všechny důležité cesty spojující východní a západní část kontinentu a tak zde také zůstalo nespočetné množství památek připomínajícíhc dobu "dobývání západu". Jedna z nejdůležitějších a nejznámějších transkontinentálních cest byla tzv. Oregonská stezka.

Díky neustále se zvětšujícímu počtu osadníků docházelo k velikým problémům s Indiány. Po bojích s indiány došlo k uzavření dohody mezi Spojenými státy a náčelníky Dakotů, Čejenů, Arapahů, Vran, Arikarů, Assiniboinů, Gros Ventre a Mandanů v pevnosti Fort Laramie (1868). Tato dohoda měla zajistit domorodcům nedotknutelnost prérijního území na sever od řeky North Platte River a současně umožňovala bělochům vést tudy cesty a železnice. Tato smlouva obsahovala také článek, ve kterém se indiáni zavazovali přestat válčit sami se sebou. Smlouva však byla neustále porušována a to zejména bílými prospektory hledaljícími zlato. Po jeho nálezu výpravou generála Custera a po vypuknutí zlaté horečky v Black Hills, posvátném územím Siouxů, došlo v roce 1874 k vojenským akcím, které znamenaly úplné vyhnání indiánů i z těchto míst. Jediným indiánským útočištěm a domovem tradičních bývalých nepřátel Arapahů a Šošonů se stala dodnes existující Wind River Reservation.

Likvidace "hrozby" ze strany původních obyvatel umožnilo některým osadníkům zabírat obrovská prérijní území jako pastviny pro dobytek. Tato země, ze které byly odstraněny obrovská stáda bizonů se nyní stala majetkem relativně malé ale velmi bohaté a vlivné skupiny rančerů, sdružené do Wyoming Stock Growners Association (WSGA). Jejich moc narůstala až do katastrofické zimy roku 1886-87, kdy většina dobytka zahynula díky nepřízni počasí. Došlo také k icidentům a sporům o půdu mezi malými farmáři a rančery, známým se stal pokus WSGA vyhnat malé farmáře z jejich půdy s pomocí texaských žoldnéřů v roce 1892.

Wyoming jako 44. stát Unie vznikl v roce 1890. Díky tomu, že byl prvním územím, na kterém již v roce 1869 získaly volební právo i ženy, je přezdíván "Státem rovnosti" (Equality state). V době "zrovnoprávnění" mužů a žen ve Wyomingu byl však stav populace šest mužů na jednu ženu, takže toho ženy zase tak moc neovlivnily...

podrobnější územní dělení

Yellowstone NP | Flaming Gorge NRA | Grand Teton NP | Cheyenne | Jackson Hole | Laramie | Cody

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět! Prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Diashow Aljaska 2017