navigace: svět: Afrika: Alžírsko

Alžírská demokratická a lidová republika

státní vlajka vlajka: Alžírsko, Alžírská demokratická a lidová republika státní znak znak: Alžírsko, Alžírská demokratická a lidová republika státní hymna

Qassamman Bin Nazilat Il-Mahiqat

oficiální/originální název země

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, Al-Džumhúríja al-Džazairíja ad-Dímúkrátíja aš-Šabíja

rozloha

2381741 km2

hlava státu

prezident Abdelaziz Bouteflika, ministerský předseda Ahmed Ouyahia

polit. systém

republika (hlavou státu je prezident volený národním lidovým shromážděním)

územní uspořádání

48 provincií (wilaya): Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen

hlavní město

Alžír

jazyk

arabština (berberské dialekty), francouština

náboženství, církve

islám

čas, časová pásma

GMT + 1

měna

alžírský dinár (DZD) = 100 centimů

elektrický systém

230V 50Hz

tel. předčíslí

00213

aktualizováno: 22.06.2006 | nahoru

doklady, víza

Vízum nutné u všech druhů pasů - vydává Alžírské velvyslanectví v Praze. Přihlašovací povinnost existuje, ale nevyžaduje se. V případě ubytování v hotelu přihlašovací povinnost plní hotel. Před vstupem a výstupem ze země je nutno vyplnit (bílou a zelenou) registrační kartu, která se předkládá v rámci celní a pasové kontroly. Nedoporučuje se dovoz alkoholických nápojů. Povoluje se pouze dovoz věcí osobní potřeby. Ze země se nesmí vyvážet prací prášky, potraviny (sušené mléko, mouka, cukr ap.). Lze vyvážet datle, drobné řemeslnické výrobky, boty a ošacení. Výše dovozu valut do země není omezena, ale valuty je nutno deklarovat okamžitě při překročení státní hranice. Toto potvrzení je nutné předkládat při každé výměně valut. Při odjezdu ze země se toto potvrzení odevzdává na celnici. (informace MZV ČR)

Alžírsko: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:
Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky, V Tišině 10/483, P.O. Box 204, 160 41 Praha 6
tel: 233 101 770; fax: 233 371 144, 233 371 147
e-mail:ambalger@volny.cz, web: www.algerie.cz
Úřední dny: Pondělí - Pátek: 09:00 - 16:00
Vedoucí úřadu: J.E. p. Belaid HADJEM - velvyslanec
Konzulární oddělení: Úřední dny: Pondělí- Pátek: 09:00 - 12:00

zastoupení ČR v zahraničí:
Velvyslanectví České repuvliky v Alžírsku Ambassade de la République tcheque, 03 Chemin du Ziryab, Alger - Telemly B.P.358
tel: +213/21/230056, +213/21/230129, úřad přidělence obrany +213/21/230015
fax: konzul.odd. +21321/230103, sekretariát -230133, recepce -230744; nouzová linka: +213/770/891105, +213/770/800261
e-mail:algiers@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/algiers
Vedoucí úřadu: JUDR. Pavel KLUCKÝ - velvyslanec
Úřední dny: Neděle-Čtvrtek: 08:00 - 16:30, úřední dny konzulátu: Neděle-Čtvrtek: 08:00 - 14:30, žádost o víza: Pondělí a Středa: 09:00 - 12:00 (Víza - mimo naléhavé případy, je vždy nutno sjednat si schůzku)

aktualizováno: 26.03.2013 | nahoru

zdraví

Doporučováno je očkování proti žloutence typu A, B, břišnímu tyfu a dětské obrně, očkování však není povinné. Samozřejmostí by mělo být očkování proti tetanu. Při styku s divokými nebo zdivočelými zvířaty existuje riziko nakažení vzteklinou. V případě příjezdu z oblasti s možností nákazy žlutou zimnicí je nutno prokázat se průkazem o očkování vůči této chorobě. Odborné lékařské zdroje také uvádějí teoretickou možnost nákazy malárií (v období od listopadu do dubna - oázy Aïn Delfa a Ihrir). Není doporučováno koupání ve vnitrozemských vodách z důvodu možnosti nakažení schistosomózou. Dalším možným rizikem je sporadicky se vyskytující klíšťový návratný tyfus a v lesních oblastech severního Alžírska marseilleská horečka.

aktualizováno: 23.04.2009 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

Oproti poněkud teoretickým možnostem nákazy exotickými chorobami zde existuje velmi reálné riziko průjmových onemocnění a problémů zažívacího ústrojí. Voda z vodovodních kohoutků je obvykle velmi nekvalitní (pokud vůbec teče). Velmi doporučujeme pít jen minerální vody z láhví či alespoň vodu vždy převařit. Vzhledem k častým výpadkům elektřiny se mohou potraviny snadněji zkazit – riziko otravy jídlem existuje i v restauracích „západní“ úrovně. Proti žaludečním potížím je doporučována léčba endiaronem a živočišným uhlím spojená s radikální dietou a zvýšeným přísunem tekutin. Pokud nenastanou další komplikace (horečka by měla ustoupit do dvou dnů), popř. se neobjeví podezření na úplavici (krev, hnis ve stolici), je možná domácí léčba.

Při pobytu v terénu je třeba věnovat pozornost ochraně před uštknutím jedovatými hady a bodnutím štíry (První pomoc: místo bodnutí se potře dezinfekční tinkturou nebo 70% alkoholem, přiloží se sterilní obvaz a končetina se znehybní dlahou. Postižený se udržuje v klidu, zabalí do pokrývky a odešle co nejrychleji k lékaři. Křeče a bolesti je možné léčit horkými koupelemi, jsou-li k dispozici. Postiženému je vhodné podávat antihistaminika a léky proti bolestem a křečím - např. Dithiaden).

Lékařská péče není na dobré úrovni, zejména pokulhává nemocniční vybavení. Pokud již musíte do nemocnice, ptejte se, zda někde v blízkosti není vojenská nemocnice či soukromá klinika. Obrňte se trpělivostí, vemte s sebou rodinu či přátele, jídlo a pití, deku, vlastní prostěradlo. (informace MZV ČR)

bezpečnost

Ačkoliv Alžírsko dnes nabízí zajímavé možnosti pro nezávislé cestovatele a dobrodruhy, rozhodně se o této zemi nedá říci, že by se jednalo o vyhledávanou destinaci – právě naopak. Situace v některých částech země je neustále relativně neklidná a pokud do Alžírska plánujete cestu, kontaktujte přímo české velvyslanectví v Alžíru pro aktuální informace. Ministerstvo zahraničních věcí ČR stále oficiálně nezávislé cestování do Alžírska nedoporučuje.

aktualizováno: 23.04.2009 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

MZV ČR uvádí, že v městských aglomeracích dochází k relativně častým případům okradení, které se však v drtivé většině případů obejdou bez zranění. Obecně se nedoporučuje (stejně jako kdekoliv jinde na světě) chodit v nočních hodinách po opuštěných místech, dráždit zloděje šperky, drahou elektronikou či velmi kvalitním oblečením. V poslední době se množí případy, kdy byly turistům strženy šperky nebo násilně odcizeny mobilní telefony či fotoaparáty. Je nutné si dávat pozor na osobní věci v tlačenicích, např. na trzích, nebo v prostředcích hromadné dopravy. Platí všechna ostatní bezpečnostní pravidla: nemějte u sebe velké částky peněz, mějte peníze oddělené od dokladů, mějte notářsky ověřené kopie všech dokladů a pokud doklady chce vidět policie, ukažte jim kopii. Nechoďte nikdy sami a snažte se chovat nenápadně a neupozorňovat na sebe nevhodným oblečením a chováním.

Z bezpečnostních důvodů je doporučováno ubytování v kvalitním hotelu (v hlavním městě Alžíru se jedná o hotely Sheraton, El Aurassi, El Djazair, Sofitel, Mercure, International/Ex Hilton). V Alžíru není doporučováno chodit do „Starého města“ – Kasby, i když architektonicky jde o nejzajímavější část hlavního města. Cizinci, kteří tuto čtvrť navštíví, tak často činí s předem objednanou policejní asistencí. Vzhledem k této skutečnosti nelze objektivně posoudit, zda se jedná stále o tak nebezpečné místo, jak se o něm traduje.

Další možná rizika s sebou přináší návštěva pouštních oblastí. Je třeba mít na paměti, že se jedná o klimaticky velmi extrémní region s velmi malou hustotou osídlení. Podle alžírských zákonů je nutné se po poušti pohybovat pouze v doprovodu místních průvodců. Je to nejenom zákonná povinnost, ale také nejlepší způsob, jak se vyhnout všem bezpečnostním komplikacím. Bohužel ani zde nelze vyloučit bezpečnostní riziko (vzhledem k prohlášení teroristických jednotek GSPC o obnovení jejich aktivit v oblasti Sahary), a to i v případě doprovodu místními průvodci. MZV ČR doporučuje za žádných okolností necestovat osamoceně a v případě cesty do oblastí Alžírské Sahary kontaktovat velvyslanectví a zanechat informaci o plánované trase. Pozor – na poušti je zakázáno sbírat jakékoliv předměty, byť by byly nalezeny na zemi a mimo chráněná území. Vaše nálezy mohou mít archelogickou hodnotu a proto komukoliv, kdo poruší toto pravidlo hrozí vysoká finanční pokuta a nepodmíněný trest odnětí svobody v délce i několika měsíců.

Návštěva Kabylie není v současné době doporučována za žádných okolností. Tato horská oblast je pravděpodobně nejnebezpečnější částí Alžírska. Zejména města Tizi-Ouzou a Béjaïa a jejich okolí jsou svědky pravidelných bojů mezi ozbrojenými partyzány a bezpečnostními silami s častými ztrátami na životech na obou stranách. Nepokoje nebo srážky je jsou ovšem časté i v menších obcích. Zásobování je velmi nepravidelné, obchod je v mnoha případech v rukou místní mafie. Často také dochází k ozbrojeným přepadením (obvykle na falešných strážních místech u silnic) – tato přepadení bohužel často končí smrtí přepadeného.

Obecně není doporučována jízda autem po setmění a mimo hlavní silniční tahy. Doporučovaný způsob cestování je letecky.

novinky 08.06.2008: Po dvou výbuších na nádraží v alžírském městě Beni Amrane zůstalo 12 mrtvých. Více viz BBC.

novinky 12.04.2007: Dva výbuchy v hlavním městě Alžíru zabily minimálně 20 lidí, dalších 160 lidí bylo zraněno. K atentátu se přihlásila skupina Maghreb al-Qaeda. Více BBC.

novinky 01.11.2005: Vzhledem k současné bezpečnostní situaci nelze v žádném případě doporučit individuální turistiku do severní části Alžírska. Za bezproblémové je naopak možné označit individuální cesty do hlavního města a dalších velkých měst (např. obchodní cesty), a to za předpokladu, že cestovatel neopouští hranice města, bydlí v doporučených hotelech a přepravuje se letecky. (Informace MZV ČR)

přírodní podmínky

Alžírsko je možno rozčlenit zhruba na 4 základní regiony, které procházejí zemí východozápadním směrem. Na severu, podél středozemního pobřeží leží oblast příbřežních planin a nížin označovaná jako Tell. Ta sahá 80 - 120 km do vnitrozemí. Pobřežní planiny se pak prudce zdvihají a přechází do horského pásma Atlasu. Za horskými hřebeny leží pásmo náhorních plošin s vysychajícími slanými jezery - šoty. Poslední a největší oblastí je saharská oblast. Poušť je většinou kamenitá, v místech jako východní nebo západní erg však můžeme nalézt jedny z nejvyšších písečných dun na světě. Nejvyšším místem Alžírska je hora Tahat, ležící v pohoří Ahaggar na jihu země.

aktualizováno: 01.11.2005 | nahoru

historie

Nejstaršími obyvateli dnešního alžírského území jsou Berbeři - lidé žijící kočovným způsobem života. První známky osídlení jsou z hor Ahaggar (oblast Tassili) - sklaní malby staré až 8000 let. Prvním známým státním útvarem byla Numibia - království vzniklé spojením několika berberských kmenů. Roku 46 př.n.l. dochází k válce mezi berbery a římany, berbeři jsou poraženi a Numibia se stává římskou provincií. Tento stav s menšími přestávkami (vpád Vandalů) trvá až do 7. století n.l. kdy nastává arabská expanze.

aktualizováno: 29.10.2006 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

Alžírsko se nejprve stává součástí kalifátu Ummájovců, po islamizaci berberských kmenů dochází k osamostatnění a k vytvoření samosprávy. Berbeři pod vedením panovníků dynastie Almoravidů a Almohadovců vytváří mohutnou říši sjednocující většinu severozápadní Afriky i jižního Španělska. Pád dynastie Almohadovců odstaroval ekonomickou soutěž mezi křesťanskými a muslimskými středomořskými přístavy. V této době se ve středomoří obrovským způsobem rozvíjí pirátství a alžírské přístavy jsou nejvyhledávanějším útočištěm pirátů. Když se na začátku 16. století Španělé rozhodli, že už mají pirátů plné zuby, začli obléhat a okupovat muslimské přístavy na africkém pobřeží. Aby se této nepříjemnosti zbavili, požádali alžířané o pomoc otomanskou říši. Turečtí korzáři pak španěly ze severní Afriky vyhnali a Alžír se dostává pod správu Otomanské říše jako nezávislá provincie.

Alžírští piráti tak řádili ve středozemí dále a to až do začátku 19 století, kdy se proti nim postavili američané (1815) a později i britové s holanďany (1816). Roku 1830 bylo pak celé Alžírsko anektováno francouzi a stalo se francouzkou kolonií, což se neobešlo bez krvavého odporu místního obyvatelstva. Francouzi si Alžírsko drželi až do druhé poloviny 20. století. Roku 1954 začala válka za nezávislost, která se táhla více než 10 let. Když si v té době prezident de Gaulle uvědomil, že ji nemůže vyhrát, nabídl alžířanům možnost volby mezi samostatností a jakémsi rovnoprávném svazku s Francií. Tato nabídka sice víceméně ukončila válku za samostatnost, ale prakticky začla válku novou - občanskou. Nabídka se samozřejmě nelíbila francouzkým občanům žijícím v Alžírsku - znamenala pro ně buď návrat do Francie (a ztrátu veškerého majetku), nebo stát se alžírskou menšinou. Alžír se stal samostaným díky referendu v roce 1962.

kultura

Alžírská kultura vychází ze dvou vlivů: francouzkého a arabského. Známými spisovateli 20. století jsou Mohammed Dib, Kateb Yacine a Assia Djebar. Alžírská populární hudba je ve světě známa jako rai - melodie na tradiční variace v moderním popovém rytmu. Mezi alžírské popstar známé i v zahraničí patří např. Khaled nebo Cheb Mami.

aktualizováno: 01.11.2005 | nahoru

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[1] Jana Didekova (2008-08-27 08:07:27 )
Dobrý deň, prosím Vás nemohli by ste mi poradiť, čo ja ako občan Slovenskej republiky potrebujem, ked chcem vycestovať do Alžírska...v oktobri chcem ísť do Tuniska, kde sa stretnem s priateľom z Alžírska a tam by som s ním zašla na Alžírsku ambasádu, či mi stačí len jeho pozvanie, alebo potrebujem ešte nejakú zvláštnu poistku, popr. výpis z účtu, výpis z registra.....neviem..dakujem veľmi pekne za odpoved.
[2] Iveta (2008-09-21 09:21:28 )
odpověď na komentář [1] autora: Jana Didekova:
Dobry den Janka.Nehnevaj sa ze otravujem aj ja chcem ist do Alžírska za priatelom.Nieco si sa uz dozvedala co potrebujeme my zo Slovenska?Za odpoved dakujem dopredu.PS.dufam ze neideme za tym istym clovekom.
[3] Kamila (2009-04-12 22:51:00 )
Zdravim vas. Reagujeme s pritelem na tyto stranky. Pritel zije v Alziru a take se prave chystam vyridit vizum. Je potreba pozvani a osobni jednani na ambasade. Teroristicke utoky byly caste do roku 2000. Myslime si ze tady to pisou trochu prehnane. Jinak z fotek a vypraveni je to krasna zeme a uz se tesim az ji uvidim. Take zalezi do jake casti a spolecnosti jedete. Ja napriklad do hlavniho mesta Alzir. Hodne stesti holky a stastnou cestu.
[4] Josef Juhas (2009-04-22 16:21:12 )
Mám prosbu. Studoval jsem v Košicích VŠT, Hutnickou fakultu, obor Automatizované systémy řízení. Se mnou studoval Ali Belaid z Alžirska a pocházel z Tizi Ouzou. Chystáme setkání studentů našeho ročníku. Bylo by možné zjistit kontakt na Aliho?
Děkuji za odpověď.
Josef Juhas
[5] Pavel (2009-04-22 20:59:26 )
odpověď na komentář [4] autora: Josef Juhas:
Je mi líto, ale tady Vám asi nikdo neporadí. Zkusil jste se obrátit přímo na Alžírské zastupitelství v Praze (nebo českou ambasádu v Alžíru)? Adresy máte tady nahoře na stránce. Hodně štěstí...
[6] Simona (2009-08-03 14:28:22 )
Zacatkem cervence jsme byli na tydenni dovolene v Alzirsku, navstivit manzelovu rodinu, pro me to bylo prvni setkani s touto krasnou a tak zvlastni zemi. Cestovali jsme se dvema malymi detmi (3 a 1,5 let). Prvni cast pobytu jsme byli ubytovani v hotelu Safir Mazafran v letovisku Zeralda nedaleko hlavniho mesta Alziru. Jezdi sem hodne Alziranu na letni dovolenou. Tento hotel byl renovovan v roce 2000, je to velky komplex sestavajici z nekolika budov, jsou zde tri ruzne restaurace, soucasti komplexu je take venkovni bazen atd. Hotel je na prvni pohled vcelku saramantni, ale kdyz jsme vstoupili do pokoje, byl to trochu sok - maly pokoj skoro cely zaplneny dvojluzkem, na zemi jen obycejna studena dlazba, vybaveni trosku osuntele. Nejhorsi byl asi zachod, kde splachovani zezacatku v podstate nefungovalo, nastesti ho pak manzel trochu podomacku opravil. Jenze sedatko zachodu bylo rozbite, takze nepouzitelne a kdyz jsme to nahlasili, dostalo se nam vseobecne odpovedi, ze opravar prijde, k cemuz samozrejme za naseho pobytu nedoslo. K pokoji patril i maly balkonek, ktery se vsak nedal vyuzit vubec k nicemu, nebyl tam ani vyhled, ani posezeni, ani nevypadal hezky. Dalsi \"malickost\" byly zavesy a zaclony, ktere nam po kazdem dotyku padaly na hlavu, protoze tyce nebyly dostatecne upevnene a zavesy byly docela tezke. Hned po prijezdu jsme se mohli presvedcit o laxnosti hoteloveho personalu: prestoze jsme pokoj objednali predem se zduraznenim, ze prijedou i dve male deti, v pokoji pri nasem prijezdu v osm hodin vecer nebyla zadna detska postylka. Na manzelovu urgenci personal na recepci postylky \"objednal\" a kdyz po dvou hodinach cekani postylky stale nebyly k dispozici a manzel se rozcilil, tak se teprve veci daly do pohybu a s velkymi omluvami postylky prinesli. S podobnym pristupem personalu nebo lidi v nejake funkci jsme se pak setkali jeste nekolikrat pri jinych prilezitostech. Ale jinak musi byt receno, ze lide v Alzirsku jsou vesmes velmi mili a vstricni, srdecni a otevreni. Navic miluji deti a zvlast male deti, takze vsude, kam jsme prisli, se kazdy zajimal hned o deti, povidal si s nimi a pusinkoval je, nejen v rodine a mezi prateli, ale i personal hotelu nebo restauraci.
Druhy hotel, kde jsme pobyvali, se jmenoval El Aurassi a nachazi se primo v centru hlavniho mesta Alziru. Je to obrovsky mezinarodni hotel trochu socialistickeho stylu, co se tyce architektury, ale pokoje byly velmi prostorne. Vybaveni v celkem dobrem stavu, jen trochu zastaraly styl. Vyhled jsme meli na more a alzirsky pristav, to opravdu stalo za to, jak v noci, tak i pres den. Pokoj byl vybaven kobercem, sedackou, stolem s zidlemi atd., byl tam i balkon. V hotelove restauraci jsme byli jednou, byla skvela, opravdu neprekonatelna. K hotelu patril i venkovni bazen, kde se kazdy den grilovalo. V prizemi hotelu se nachazi i nekolik obchodu a hlavne vitriny zaplnene ruznymi umeleckymi artefakty jako keramika, sperky, vykladane skrinky, tradicni kroje, ktere si clovek muze zakoupit, kdyz zkontaktuje prislusne telefonni cislo, vystavene rovnez ve vitrine. Vetsina techto veci je mozna o neco drazsi nez ve meste, ale pokud clovek nevi, jestli se do mesta dostane a bude mit cas neco hledat, je asi jistejsi takovyto nakup.
Co se tyce placeni, meli jsme sebou Eura, ktera jsme pri prijezdu na letisti promenili na dinary, v nekolika pripadech chtel manzel platit kartou Visa a prestoze v danem hotelu ci restauraci meli vse, co bylo pro takouvou platbu treba, casto se objevil technicky problem, a jak tvrdil personal, platba neprobehla. Jak jsme vsak zjistili doma po prijezdu, platba ve skutecnosti pokazde probehla, takze jsme pak meli nekolik za sebou jdoucich rezervovanych plateb na vysoke castky, ktere jsme museli slozite rusit. Problem byl zrejme v elektronickem platebnim systemu Alzirska, protoze podvadeni ze strany hotelu nebo problem ze strany spolecnosti Visa lze jednoznacne vyloucit.
Dalsi kuriozitou bylo zajisteni bezpecnosti - na ulicich a na silnicich mimo mesto se pohybuje velke mnozstvi policistu a vojaku. Ve meste i na dalnici jsou rozestaveni v docela pravidelnych intervalech, auta tudy musi projizdet pomalu a policie muze kohokoli zastavit kvuli kontrole. To ovsem velice zpomaluje provoz a obcas dava i mistnim jistou prichut bezmoci vuci statnimu aparatu. Nicmene kontroly zrejme plni svuj ucel, atentatu podstatne ubylo... Take pri nasem odletu jsme mohli zazit \"jak se dela bezpecnost\" na vlastni kuzi - prochazeli jsme asi sedmi ruznymi kontrolami, pocinaje vstupem na letiste pres \'scanner\' (ten byl instalovan taky v kazdem hotelu), dale kontrola letenek po odbaveni, kontrola dokladu, kontrola prirucnich zavazadel asi trikrat na ruznych mistech ruznymi zpusoby, naposledy manualnim prohrabavanim primo pred vstupem do letadla v pristupovem koridoru, atd.
Co se tyce jidla, clovek se samozrejme muze najist velice dobre jako vsude v oblasti Stredozemniho more; zvlast v rodinach (znamych ci pribuznych), ale i v restauracich, tam ale asi nebude vzdy na jidelnim listku ten vyhlaseny \"kuskus\" - prave narodni jidlo Alziranu. Zvlast milovnici morskych ryb si prijdou na sve, nejenze jsou ryby a morske plody cerstve, ale i velmi chutne upravene. Alzirane delaji velice dobry plackovy chleba i ruzne \"chlebove palacinky\", nejlepsi clovek vetsinou ochutna nekde v rodinach a u znamych, ale lze ho koupit i v nekterych pekarnach a hlavne napr. u dalnice! Tam jsou rozestaveni ruzni prodavani vseho mozneho, od chleba pres zeleninu, ryby az po pokojove rostliny a akvarijni rybicky. Jejich strategicke rozmisteni nicmene dost ohrozuje provoz na dalnici, uz tak nebezpecny tradicnim divokym stylem jizdy mistnich obyvatel (predjizdeni zprava je na dennim poradku atd.).
Vzhledem k dlouhe periode rimske okupace severniho africkeho pobrezi lze dnes take nalezt dost pamatek z teto doby - napriklad v okoli Alziru. My jsme navstivili mestecko jmenem Tipaza, kde je velky areal rimskych ruin na pobrezi. Nekdy se nam i zdalo, ze mistni ani nedokazou docenit takove kulturni bohatstvi, tak napr. v arealu klasifikovanem Unescem jsou pozustatky tradicni rimske vily, jejiz soucasti byla i jidelna s bohate zdobenou mozaikovou podlahou, ktera tam dnes stoji uprostred ruin vystavena bez ochrany neprizni pocasi i lidskemu faktoru. Udajne je v Alzirsku takovych pamatek hodne...
Co se tyce nabozenstvi a jeho projevu, clovek tam asi potka vsechno, od zen zahalenych od hlavy az k pate, ktere se takto i koupou v mori a muzu, kteri nepodavaji ruce zenam pri pozdraveni - az k lidem oblecenym uplne evropsky, kteri se jako ve Francii pri setkani libaji na tvare (i muzi). I v jedne rodine se mohou sejit zastanci ruznych nabozenskych smysleni. Jinak jsme ale o nabozenskych otazkach s nikym nediskutovali, jednak nebyl cas a jednak je to asi nejchoulostivejsi otazka a neni radno se poustet do takove debaty s nekym neznamym.
[7] Ilona malinová (2009-11-10 22:16:02 )
odpověď na komentář [3] autora: Kamila:
To je hezké..mohla bych znát více?
[8] Romana Panáčková (2009-11-19 10:08:46 )
Dobrý den,
nemůžete mi prosím někdo poradit, kde bych mohla sehnat nějaké ingormace o alžírské menšině ve Francii? Děkuji
[9] Jana (2009-12-11 19:49:11 )
Trávila som v Alžírsku celý mesiac jún u rodičov môjho priateľa...krásna krajina, problémy s vodou...
[10] Koule (2010-01-30 19:02:13 )
Já jsem v Alžírsku trávila přes měsíc a můžu říct, že je to tam super :-) Alžírsko je nádherná země a lidé tam jsou velice milí a přátelští ,kdyby to nebylo tak daleko ,, trávila bych tam všechen můj volný čas. Můj manžel odtamtud pochází prostě jen a jen chválím :-)
[11] Jirka (2010-02-04 09:34:59 )
Dobrý den,

v prosinci jsme se vrátili z třítýdenní cesty z Alžírska. Najeli jsme kolem 3000 km autem od Alžíru až po Ourglu, Ghardaiu. Foto a video z cesty vč. pár postřehů najdete na www.doalzirska.cz.


[12] marcela sothova (2010-09-26 20:19:51 )
odpověď na komentář [1] autora: Jana Didekova:
prosim vas co potrebujem,ab som mohla odcestovat do alzirska za mojim priatelo.dakujem za odpoved.s pozdravom marcela.
[13] Eva Maatoug (2011-09-22 16:17:58 )
Dobry den ,potřebuji pomoc sem česká občanka,a chtěla aby sem přicestoval muj přítel z Alžíru.Nevim zda bude jednoduchy pro něho dostat vyzum,sem,do české republiky.prosim dejte mi vědet co mám udělat aby sem přicestoval bez jakych obtížich ,,děkuji vám ,,
[14] ROMANA ZAJÍCOVÁ (2012-10-23 13:17:41 )
odpověď na komentář [13] autora: Eva Maatoug:
DOBRÝ DEN,MŮŽETE MI PORADIT-TAKÉ CHCI,ABY MŮJ PŘÍTEL--JE Z ALŽÍRSKA-- PŘICESTOVAL DO ČECH-JAK MÁM NAPSAT POZVÁNÍ A CO VŠECHNO MÁM ZAŘÍDIT?BUDU MOC VDĚČNÁ ZA ODPOVĚDˇ...DĚKUJI VÁM
[15] Lydie Barket (2012-12-03 00:50:45 )
odpověď na komentář [14] autora: ROMANA ZAJÍCOVÁ:
Salam aleykoum, zvát sem do čr přítele z alžírska, pokud nejste manželé, je zcela zbytečné, nemá šanci získat vízum. I manželé žádají třeba i 7 x a nic. Já mám manžela z alžírska a momentálně čekáme na odpověď ambasády, tak inchallah bude vše v pořádku. Vy pokud to chcete zlusit, zajděte si na cizineckou policii, kde musíte vyplnit pozvání pro přítele, musíte doložit hotovost na vašem účtě, záleží na jak dlouho ho budete zvát, na 3 měsíce to je cca 100 kč., kolek za 300 kč a pak si jen týden počkáte na vyřízení, potom poštou pošlete do alžírska, jako cenně psaní, trvá to cca 3 týdny, a pak přítel musí toto vzít, kopii vašeho pasu, jeho dvě fotky, jeho pas, a formuláře co si stáhne na netu, koopii zpáteční letenky, měl by být zaměstnaný, musí donést výpis z rejstříku trestů, atd., atd., a objedná se na české ambasádě v Alger, čekací doba je cca 5 až 6 týdnů, oni tam s ním udělají pohovor, a pak si vás pozve cizinecká policie a udělá pohovor s vámi, ale vzhledem k tomu, že nejste manželé, tak nevím zda se to vůbec uskuteční, normálně by měl mít oddací list, fotky vaše a s jeho rodinou apod....a pak se čeká cca měsíc na vyjádření, přeji hodně štěstí, ale nemá moc šancí uspět. Mám tam hodně přátel, lítám tam ob měsíc, a i manželské páry dlouho čekají na vízum. Držím pěsti. beslema :)
[16] Lydie Layla Barket (2012-12-03 00:53:05 )
odpověď na komentář [15] autora: Lydie Barket:
Omlouvám se, i když jsem to kontrolovala, mám tam chybu, na 3 měsíce, což je běžná doba na pozvání, musíte doložit cca 100 tis. kč.
[17] Claudie (2012-12-30 13:08:11 )
odpověď na komentář [14] autora: ROMANA ZAJÍCOVÁ:
Ahoj, mám přítele z Alžírska a byl tady za mnou a vízum mu dali na poprvé a vše proběhlo v pořádku. Není pravda, že ho nedostane :) Stačí ho buď pozvat na pozvánku nebo at si zažádá o turistické vízum. Pokud chceš víc, ozvi se na můj mail.
[18] Kolešová Ilona (2013-01-21 11:17:43 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Dobrý den, moc Vás prosím o pomoc. Jsem bezradná, nevím jak mohu dostat svého přítele z Alžíru do české republiky. Nikdy jsem nic takového neřešila. Nevím na koho se mám obratit, na který úřad, prostě nic. Moc se Vám omlouvám, že obtěžuji. Prosím můžete mi pomoct, děkuji, Ilona
[19] marie (2013-02-07 08:28:35 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Ahoj, já bych potřebovala poradit. Mám přítele a nevím jak mám postupovat. Děkuji Marie
[20] kristyna (2013-02-27 20:24:16 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Ahoj ráda bych se zeptala na pár otázek pokud si pro tak se mi ozvi na můj e-mail dekuju Kristyna mam take pritele v alzirsku a dnes jsem poslala pozvani
[21] Monika (2013-03-24 03:38:48 )
odpověď na komentář [20] autora: kristyna:
Dobrý den,prosimvás mohla by jste mi poradit,já mam také přítele z Alžírska,a nevim co dělat a jak ho sem do České Republiky mohu dostat,předem moc děkuji za vaši odpověd.
[22] Monika (2013-03-24 03:45:27 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Dobrý den,prosimvás já mám také přítele v Alžírsku,a nikdy jsem nic takového nedělala,moc bych vám byla vděčná za nějakou vaši radu,která by mohla uskutečnit to,že by jsme mohli být spolu,předem moc děkuji.
[23] Monika (2013-03-24 23:22:42 )
Dobrý večer,prosim vás muže mi někdo poradit,jestli se dá sem do České Republiky,pozvat Přítel z Alžírska? Nejsme manželé ale chtěli bychom se tady vzít,já vůbec nevim jak mám postupovat,kam jít nebo kam napsat.A co jsem tady všechno četla tak asi neni skoro žádná naděje,prosím poradte mi,předem moc děkuji za odpověd.
[24] ella (2013-06-10 21:56:53 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Dobry den muze pritel s alzirskadostat turisticke vizm!?..
[25] Claudie (2013-10-02 18:07:33 )
odpověď na komentář [24] autora: ella:
ano může :) prominte ldouho jsem tu nebyla pokud chcete info meil claudys@centrum.cz
[26] Liz Pa (2013-12-06 09:24:51 )
komentář k pozvánce Alžířana do ČR
když jsem si na netu konečně zjistila vše potřebné, dostavila jsem se koncem srpna na cizineckou policii Praha 3, kde bylo potřeba napsat "zvací dopis". jde o předtištěný formulář, není ke stažení na webu. S sebou jsem musela mít veškeré kontaktní údaje, pas a kolek z pošty za 300 kč. Pod dohledem policisty jsem vše řádně vyplnila, podepsala, odevzdala. Po týdnu jsem si pro zvací dopis došla. Následně jsem ho zaslala do Alžíru, do Biskry svému známému. Obdržel ho po třech týdnech. Zvací dopis bylo potřeba dodat na českou ambasádu v Algeru, tak domluvil s nimi kontaktní schůzku, nabídli mu termín o celý jeden měsíc později! Po měsíci, cca v půli listopadu se tedy dostavil na ambasádu, kde mu řekli že vše prošetří a vyptávali se ho proč chce jet do ČR a že prý budou volat i mně, aby si ověřili jeho výpověď (do dneška mi nikdo nezavolal) a domluvili mu druhou schůzku, o další dva týdny později - na 27.11. vízum stejně nedostal, když tam nedávno volal, vízum prý stále není připravené a tak jen čekáme a čekáme a zvací dopis jednak platí pouze 180 dnů, ode dne vydání, jednak mně nenapadlo, že s tím budou takové obstrukce, tak jsem tam já sama uvedla datum pozvání do 31.1.2014 a tak zřejmě na ambasádě hrají na to, že to trošku pozdrží a pak řeknou, jeje, to je smůla, vypršela platnost pozvání... Líní jsou tam jak švábi a není na ně žádná páka.... Jsem z toho trochu rozčarovaná.
[27] Liz (2013-12-23 10:59:23 )
Dobrý den,
chtěla jsem doplnit svůj příspěvek z 6.12.2013 (č. 26) - můj přítel z Alžíru mi nakonec psal mail, v úterý 17.12. 2013 že dostal vizum do ČR (respektive do Schengenského prostoru) a že 22.12.2013 přiletí a opravdu přiletěl. Sice jde o vízum jen na devět dnů, ale povedlo se. Ukážu mu Prahu, možná zajedeme na jeden den do Německa. Prožívám ale jinou frustraci. Ode dne našeho seznámení do dne jeho příjezdu uplynulo půl roku, kdy jsem se ani nepodívala na jiného muže a od M jsem se dozvěděla, že se se mnou nemůžu fyzicky sblížit, to že u něj přichází až po svatbě (je mu 30), ovšem já jeho vyvolenou, jak se ukázalo, pochopitelně nejsem! To bude počestná Alžírská panna. Můj přítel je asi z velmi nábožensky založené rodiny. Celou dobu co jsme byli v kontaktu říkal že se chodí večer modlit do mešity, včera se ale ukázalo že se modlí každý den (např. hned včera u mně v pokoji pro hosty) a samozřejmě jako správný muslim 5x denně, docela jsem koukala, setkala jsem se v životě s více muslimy, ale zaznamenala jsem i to, že nejen že islám příliš nepraktikují (nechodí do mešity apod), občas někdo zhřeší a smlsne si na klobásce z vepřového nebo si dá kapku alkoholu. To u mého přítele vůbec nepřichází v úvahu, Těšila jsem se jak mu nabídku české pivo, místo toho jsem pak raději koupila nealkoholický sekt, ale i ten odmítl pít během štědrovečerní večeře. Nakoupila jsem dokonce ve speciálním obchodě halal kuřecí a hovězí maso na steaky, ale je nedůvěřivý, asi mu bude stačit jen kapr. takže tak...
[28] nait atmane khider (2014-06-02 18:06:43 )
bonsoir je vais dommonde casier gudessiar ?? bon je peux pas arrive ou pregue je suis tre loi ? ..... nom nait atmane .. prenom khider le 06/02/1984
[29] Radka (2014-07-01 10:07:54 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Ahoj, mam přítele z Alzirska, vubec nevim co mam delat chci ho pozvat do cr, ale ja ziju 9roku v sever. Irsku ale mam stale občanství ceske,myslim si ze do ceska to bude snasi nez do anglie ho pozvat, muzete me prosim poradit co vsechno musim udelat, dekuji moc, S pozdravem Radka
[30] Renata (2014-08-29 20:36:41 )
pred peti dny jsem prijela z Alziru,jedina vec pro me nebezpecna bylo teplo,byla jsem tam 40 dni a velmi se mi tam libilo,lide jsou velmi pohostinni a mily ,ziji v chudych a skromnych pomerech ale jsou velmi opravdu velmi mily zamilovala jsem si mesto a rodinu u ktewre jsem byla a urcite pokud mi zdravi dovoli tam pojedu znova a na delsi dobu
[31] Lucie (2014-09-11 21:49:38 )
Ahoj všem.Nedávno jsem potkala kluka z Alžírska ve Francii.Nemám o této zemi žádné informace, tak jen zjištuji.Mám ale velké obavy z toho všeho.Jsme prozatím v kontaktu jen písemně, je problém se domluvit oba umíme anglicky jen málo.
Každopádně se do mě "zamiloval", tedy alespoň mi to tak píše, a má se mnou neuvěřitelné plány do budoucna, chce se mnou žít atd.....až fanatismus....
ale na druhou stranu, tak pěkné věty mi snad nikdo v životě nepsal....jsem z toho zmatená....
[32] Adéla (2014-11-28 14:02:42 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Ahoj Claudie, mám stejný problém jako ostatní slečny tady. Chci dostat svého alžírského přítele do Čech. Pozvání jsem mu již posílala, ale vízum mu zamítli. Poradila bys mi? Předem moc děkuji!!!
[33] Martina (2015-04-06 15:15:43 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Dobrý den chci se zeptát muj přítel žíje v Alžírsku a chce příjet za mnou do čr. ale nemohu mu poslat pozvání . daji mu vízum i bez pozvání. A kdyby jela já do Alžírská musím si vyřídit vízum nebo ne chci tam jet na měsíc i s detma dekují za odpoved
[34] Maggie (2015-10-17 13:17:27 )
Dobrý den,
Mám veliký dotaz na to jaké práva mají ženy v Alžírsku?zdali jim vadí byt oblecena zena i deti tak jak jsoi zvykli?k cemu zenu nuti a deti?jak je možné dostat fyzickou osobu do České republiky aniž by zamítli vízum? a v jaké výši se platí když dotyčnou osobu chci pozvam do mé země a usadit?a co máme vše udělat aby jsme neměli problémy? prosím poradte mi co nejvíce dekuji
[35] Gabi (2015-10-18 03:32:12 )
odpověď na komentář [33] autora: Martina:
Jsem vdana za Alzirana a ani tak se nepodarilo ziskat vizum pro nej, ani kratkodobe. Ja letela za nim do JAR, kde jsme se na alzirske ambasade vzali. Jinak kdybys chtela do alziru, taky potrebujes viza, ale je snazsi je dostat, nez opacne.
Jinak rada na zaver: Najdi si normalniho evropskeho muze, protoze po svatbe s muslimem ti konci spolecensky zivot, a at uz ti nakuka predem cokoliv(co chces slyset), zbyde jen nuda, sed, a nekonecne hadky- pokud neskaces jak piska..
[36] Maru (2015-10-31 00:10:42 )
odpověď na komentář [35] autora: Gabi:
Zdravím...chtěla jsem se zeptat jaké zkušenosti máte s alžírskou ambasádou v ČR,kde se musí žádat o vízum? Nebo to za Vás vyřídila cestovní agentura? Děkuji předem za odpověď
[37] zuzana jakubekova (2015-10-31 21:48:41 )
dobry den chcela by som sa spytat co my treba ako slovenke okrem viza a pozvanky od priatela s alzirska ak sa chcem za neho vydat v ich state dakujem.poprosim na mailovu adresu my posielat spravy dakujem
[38] Lucie (2015-11-05 21:52:49 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Dobry den, mohla by jste mi prosim poradit ? Mam přítele v Alžírsku a moc bych ho chtela pozvat do ČR ale vubec nevim co a jak
[39] Hanka (2015-11-30 15:56:08 )
Dobrý den, po Novém roce bych chtěla jet do Alžírska za přítelem a tak se chci zeptat, jestli nemá někdo zájem tam jet se mnou také za svým přítelem.
[40] alena (2015-12-08 08:38:42 )
odpověď na komentář [39] autora: Hanka:
ahoj Hanko.taky jezdim casto do alzirska,mam tam manzela,blizko bejaii.jestli chces tak se ozvi,muzeme kontaktovat....ahoj alena,
[42] Hanka (2015-12-08 11:01:43 )
odpověď na komentář [40] autora: alena:
Ahoj Alo, byla bych ráda, kdybych mohla letět s někým. Sama se bojím, ještě nikdy jsem neletěla letadlem a nebyla za hranicema. Takže vše bude poprvé a já mám strach. A kdy plánuješ cestu do Alžírska?
[43] Hanka (2015-12-08 11:03:58 )
odpověď na komentář [40] autora: alena:
Alo, tady je můj mail: hankakrejzlova@seznam.cz
Bude lepší si psát tam než tady :)
[44] iveta frajbisova (2016-02-03 20:10:51 )
odpověď na komentář [40] autora: alena:
ahoj alco,mam pritele v alziru a chteli bychom se vzit v tunisu.je z constantinu.na podzim jsem tam byla.nevis prosimte jak je to s vizem po svatbe?chteli bychom zit tady v cr.dekuji za odpoved iveta..
[45] Petra Havránková (2016-04-11 19:23:26 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Ahoj:-)mam přítele v Alziru,jak je to s tím turistickým vízem?díky za odpověď
[47] Majka (2016-05-27 14:04:39 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Dobrý deň chcem sa poradiť mam priateľa z Alzirska a chcem aby prišiel na Slovensko prosím Vás potrebujem poradiť;bola som na cudzineckej policii už a vôbec sa nedá nič spraviť lebo vyzaduju strašne velku sumu peňazí pri pozvany prosím o nejaké informácie ohľadom k tomu turisticku vizu.Dakujem
[48] Luboš (2016-07-12 17:35:40 )
Dobrý den. Chci se zeptat, co mám udělat pro svatební pozvánku alžírské ženy do ČR. Chceme se vzít a já potřebují vědět, jak postupovat se svatební pozvánku aby dostala moje láska vízum.
[49] Žaneta (2016-11-16 14:02:25 )
odpověď na komentář [17] autora: Claudie :
Ahoj muzu te poprosit o více informaci??muj přítel je taky z Alžíru
[50] Emily (2017-07-31 07:33:43 )
odpověď na komentář [49] autora: Žaneta:
Ahoj všichni,můj přítel je z Alžíru,poznali jsme se na fcbk.Psal mi,ať mu napíšu,kdy bych chtěla,aby přiletěl a my se konečně viděli.Napsala jsem mu na fcbk,ať přiletí v květnu,odepsal dobrá,přiletim na 3 týdny. Na internetu jsem četla o nějakých dopisech pozvání do ČR,ale já jsem nic nepsala,nic nedělala a on přiletěl a zůstal 3 týdny.
[52] Jolana (2018-01-22 13:29:26 )
Dobrý den,chťeka býchbse zeptat,můj přítel je z Alžirska,a ja jsem občan Slovenské Republiky,a žíju v Český Republiky,chťel by zamnou vícestovat do Česka,ták se jen chcí zeptat co ktomu potřebujeme doložít,a ják získame vízum.Předem děkují

Diashow Aljaska 2017