navigace: svět: Evropa: Arménie

Arménská republika

státní vlajka vlajka: Arménie, Arménská republika státní znak znak: Arménie, Arménská republika státní hymna

Mer Hayrenik

další mapy

Perry-Castañeda Library: mapy Arménie

oficiální/originální název země

Հայաստանի Հանրապետություն,
Hajastani Hanrapetut'jun

rozloha

29800 km2

hlava státu

Robert Kočarjan - prezident, Andranik Markarjan - ministerský předseda

polit. systém

republika

územní uspořádání

11 provincií: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', Kotajk', Lorri, Širak, Sjunik, Tavuš, Vajots' Dzor, Jerevan

hlavní město

Jerevan

jazyk

arménština, ruština

náboženství, církve

arménská ortodoxní církev (94%)

čas, časová pásma

GMT + 4

Letní čas začíná na konci října, končí na konci března

měna

1 dram = 1000 luma

elektrický systém

220V 50Hz - zástrčky typu C a F

plug_cf.gif tel. předčíslí

00374

aktualizováno: 11.01.2007 | nahoru

doklady, víza

Pro občany ČR platí vízová povinnost pro vstup na území Arménie. O arménské vízum lze požádat na kterémkoliv zastupitelském úřadě Arménie ve světě, např. na Velvyslanectví Arménie ve Vídni (které má zároveň i teritoriální pověření pro Českou republiku) tel. 5227479-81, fax 5227481, v Bonnu, tel. 366 329, fax 352 903, ve Varšavě, tel./fax 651 7809, 6420 643.

K žádosti o turistické vízum je nutno přiložit pozvání od arménského subjektu, platný cestovní doklad, vyplněný dotazník a 2 fotografie. Pro pobyt nad 90 dnů je vyžadována tzv. residence card, t.j. povolení k pobytu, které vydává pouze MZV v Jerevanu. To také sděluje, jaké doklady jsou potřebné k vydání této karty. Zastupitelské úřady Arménie vyřizují žádosti o vízum do 7 pracovních dnů. Turistické vízum se vydává na dobu 21 dnů s platností na tři měsíce. Poplatek za vízum činí 56 USD, spěšné vyřízení - do 24 hodin za 95 USD, do 3 pracovních dnů za 86 USD. Tranzitní vízum se vydává na dobu 3 dnů pobytu a v cestovním dokladu žadatele musí být vízum cílového státu. Cena tranzitního víza je 20 USD. Udělení diplomatického víza, jakož i vízum pro osobu mladší 16 let, není zpoplatňováno.

V poslední době se objevily informace o tom, že při cestách s pobytem do 30 dnů lze vízum obdržet (bez pozvání) přímo na mezinárodním letišti v Jerevanu za poplatek cca. 32 USD (výše poplatku může kolísat v souvislosti s pohybem kurzu mezi USD a místní měnou). Tyto informace, ale zatím nebyly oficiálně potvrzeny. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily. (informace MZV ČR)

Arménie: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:
Arménská republika nemá zastoupení v ČR. Veškeré informace a víza je možno získat na adrese zastupitelského úřadu Arménie ve Vídni.
Embassy of ArmeniaHadikgasse 28, Vienna A-1140; tel: 00431-522 74 79, fax: 00431-522 74 81; e-mail: armenia@armembassy.at
Pražská kancelář Velvyslanectví Arménské republiky ve Vídni, Národní 60/28, Praha 1 110 00; tel: 221 105 388, 221 105 367; e-mail: a.voskanian@mfa.am; provozní hodiny úřadu: 09.00 - 18.00 (Po-Pá)

zastoupení ČR v zahraničí:
ČR nemá v Arménii konzulární zastoupení. Arménie spadá do péče českého velvyslanectvé v Gruzii (které pokrývá i Ázerbajžán):
Embassy of the Czech Republic, Chavchavadze Ave., 37-block VI, Tbilisi 0162; tel: 00995/32/916740-42, fax: 00995/32/916744; e-mail: tbilisi@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/tbilisi; provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 08.30 - 17.00

aktualizováno: 16.04.2008 | nahoru

zdraví

Dodržování normálních hygienických opatření by vás mělo udržet relativně v bezpečí. Vhodné je očkování proti hepatitidě typu A i B. Jídlo a potraviny zakoupené v obchodech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné. Stejně, jako v jiných oblastech Kavkazu, se v letních měsících nedoporučuje konzumovat ryby. Vodu se doporučuje konzumovat převařenou (především v letních měsících), nebo zakoupenou v obchodech. (informace MZV ČR)

aktualizováno: 04.11.2005 | nahoru

bezpečnost

Dle oficiální informace neexistují v Republice Arménie území zakázaná pro cizince a pobyt na celém území Republiky Arménie je bezpečný. Vzhledem k poznatkům Velvyslanectví České republiky v Tbilisi je možné konstatovat, že okradení cizince na území Arménie není častým jevem (na rozdíl od Gruzie). Přesto však ZÚ v žádném případě nedoporučuje navštěvovat Náhorní Karabach (minová pole) a území Ázerbájdžánu obsazené Arménií. Navíc k návštěvě Náhorního Karabachu je potřebné tzv. vízum Náhorní republiky Karabach.

Arméni se chovají k občanům ČR velmi přátelsky, avšak stejně jako ostatní národnosti Kavkazu nesnášejí hrubost a urážky (byť i neúmyslné) a z našeho pohledu reagují neadekvátně. Proto našim turistům doporučujeme vyvarovat se byť i neúmyslné hrubosti, protože následky mohou být tragické. (informace MZV ČR)

aktualizováno: 04.11.2005 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

novinky 02.03.2008: Prezident vyhlásil v hlavním městě Jerevanu vyjímečný stav. Srážky mezi policií a příznivci opozice v centru Jerevanu trvají od ukončení prezidentských voleb 19.2.2008. Více informací BBC nebo Novinky.

přírodní podmínky

Arménie je vnitrozemský stát ležící v Malé Asii, v oblasti jižního Kavkazu mezi Černým a Kaspickým mořem. Arménie hraničí na severu s Gruzií, na severovýchodě s Ázerbajdžánem, na jihu s Íránem na západě s Tureckem. Terén je převážně kopcovitý a hornatý, téměř polovina arménského území leží v nadmořské výšce nad 2000 m n.m. Nejvyšším bodem země je Aragats (4095 m n.m.). Hora Ararat (5137 m n.m.), která je jedním z tradičních arménských symbolů leží od roku 1923 na tureckém území.

Celá oblast Malého Kavkazu je tektonicky nestabilní, dochází zde relativně často k zemětřesením. Poslední velké zemětřesení zasáhlo oblast Spitak (severovzápad země) v prosinci 1988, nejhůře bylo postiženo město Leninakan (dnes Gyumri) kde zahynulo skoro 25000 lidí.

Největší a nejdelší arménskou řekou je Aras, která tvoří přirozenou hranici s Tureckem. Dalším významným tokem je Hrazdan, který vytéká z vysokohorského jezera Sevan. Jezero Sevan pokrývá dnes asi 5% arménského území (940 km²), je napájeno asi 28 horskými řekami a je jedno z nejvýše položených velkých jezer na světě (přibližně 1950 m n.m. – hladina jezera kolísá).

Arménské klima je kontinentální s slunečnými a horkými léty a chladnými zimami. Letní teploty se pohybují mezi 20 a 36°C, zimní teploty pak mezi -5 až -10°C. Díky vhodným podmínkám (terén a klima) je lyžování jedním s oblíbených zimních sportů.

aktualizováno: 10.01.2007 | nahoru

historie

Archeologické nálezy dokazují osídlení na území dnešní Arménie již v době před 9000 lety. Prvním státním útvarem, který částečně zasahoval na území dnešní Arménie bylo království Urartu (zhruba mezi lety 800 – 600 př.n.l.) s mocenským těžištěm kolem jezera Van v dnešním Turecku. Po zániku království seleucidů vzniká v roce 190 př.n.l. první arménské království, které roku 66 př.n.l. přechází pod římskou správu. Peršané krátce okupovali Arménii v letech 252 – 287, roku 384 n.l. bylo arménské království rozděleno na západní (dále jako římská provincie Armenia Minor) a východní (součást sassánovské Persie) část.

Arménie byla prvním státním útvarem, který přijal křesťanství jako své státní náboženství – roku 301 n.l., dvanáct let před tím, než se stalo tolerovaným náboženstvím v Římě. Díky tlaku seldžuckých Turků se v letech 1080 - 1375 se těžiště arménské kultury a politiky posunulo na jih – do nově vzniklého království Cilicie. Cilicie byla pod ochranou Konstantinopole a ve spojení s křižáckými státečky ve Svaté zemi. Cilicie (její hlavní město Sis) byla zničena roku 1375 tureckými mamlúky.

Od 14. století až do rusko-tureckých válek (1828 – 1829) byla Arménie součástí Ottomanské říše. Po prohrané válce turci přišli o většinu arménského území, které se stalo součástí carského Ruska. Po revoluci v roce 1917 byla snaha, aby se Arménie stala jedním ze sovětských států. V roce 1920 se k moci dostali komunisté a za podpory Rudé Armády se Arménie (spolu s Gruzií a Azerbajdžánem) stala součástí Transkavkazské sovětské federativní republiky, od roku 1936 je pak samostatnou republikou v rámci sovětské federace.

aktualizováno: 05.11.2005 | nahoru

přečtěte si...

Putování do chrámu Vorotnavank - Žádný kostel v provincii Syunik na jihu Arménie není na seznamu UNESCO a většině památek z tohoto zapadlého regionu je v běžných turistických průvodcích věnována jen krátká zmínka. Pokud sem však přesto zabloudíte, nebudete litovat. Přivítá vás příjemné horské klima a malebná venkovská krajina. Všude podél cest pak můžete obdivovat nezvyklé množství starobylých monumentů, z nichž některé nemají svým zpracováním a stylem nikde jinde v zemi obdobu.

Údolí Kasagh - za poklady arménského venkova - Arménie byla první zemí, která přijala křesťanství za oficiální státní náboženství. O církevní památky není proto v této části světa nouze. Starobylé kostelíky a kaple stojí i v těch nejzapadlejších vesnicích a horských údolích. Zpravidla se jedná o stále funkční stavby, jimž masivní kamenná konstrukce umožnila v minulých staletích přečkat bez větší úhony všechna zemětřesení i válečné konflikty.

Jak se neztratit v Arménii - Na světě nenajdeme moc zemí, v nichž by národní identita byla tolik svázána s náboženstvím tak jako v Arménii. Arménie byla první zemí na světě, která přijala křesťanství za státní náboženství. Stalo se tak již roku 301 našeho letopočtu, o něco dříve než v Gruzii a římské říši. Arméni a Gruzínci byli obklopeni samými muslimy, a tak není divu, že křesťanská víra se pro ně měla mimořádný význam.

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[2] Petr (2007-07-14 01:45:42 )
Aktualne z Jerevanu: vizum stale lze dostat na hranicich za 30 USD a bylo to bez problemu. Centrum Jerevanu je neuveritelne zive az do pulnoci, kam se hrabe Praha. Ceny mirne nizsi nez u nas, krome ubytovani. Probiha zde intenzivni vystavba, tak za 5 let to tu bude vypadat uplne jinak, vsude jeraby...Hranice mezi Gruzii a Armenii (jel jsem pres prechod Bavra) je asi ve vysce 2000 m.n.m., zadne mesto, jen zavora a zatimco z gruzinske strany je to spis tankodrom, tak z armenske strany, hned za zavorou, zacina asfaltka...V Jerevanu je ted hrozne vedro, rekl bych aspon 35 stupnu...
[3] Tereza (2007-09-23 18:50:17 )
odpověď na komentář [2] autora: Petr:
Na všech přechodech s Gruzií je to tedy asi podobné. Jela jsem přes Ninotsminda a zpátky přes Sadachlo - na arménské straně supr asfaltka a celnice vybavená počítači, na gruzíncké straně byla cesta prašná (a povětšinou samá díra) a celníci s tužkou a papírem:-) Ale všichni (Arméni i Gruzíni) byli neskutečně milí. A k tomu vedru - já v Jerevanu zažila teploty přes 40°C..
[4] Barbora Kratochvílová (2007-12-27 15:56:15 )
Dobrý den,
mů přítel je arménec a no on mi tvrdí,že jezero Sevan je stejně veliké jako Kaspické jezero. Můj názor je takový ,že je to samozdřejmě hloupost. Takže potřebuji aby jste mi to potvrdil nebo vyvrátil a jsou tam vůbec národní parky,chráněná krajinná území,národní přírodní rezervace atd. Protože nic jsem na iternetu nenašla,potřbovala bych podrobnější informace na referát o Arménii. Studuji totiž Ekologii ochranu krajiny tak by mi to velmi pomohlo. Dekuji.
[5] Petr (2007-12-27 21:30:06 )
odpověď na komentář [4] autora: Barbora Kratochvílová:
Dobrý den,
Váš přítel si z Vás pravděpodobně dělá legraci, Kaspické moře je asi tak 400x větší než jezero Sevan... Co se týče chráněných území, nejsem si jist, ale moc jich tam asi nebude. Já jsem byl v Arménii pouze týden a Arménie oplývá hlavně kulturními památkami - mnoho starých kostelů a klášterů je na seznamu UNESCO, ale národní parky či rezervace se mi nevybavují...
[7] Honza (2008-03-06 13:30:28 )
odpověď na komentář [2] autora: Petr:
Ahoj! Neřekl bych že se intenzivně buduje, jako spíše pomalu, ale přece... Všude přítomné jeřáby sice vypovídají cosi o jisté aktivitě...Ale! Stojí na stejném místě už několik let :)
[8] Jana (2008-03-26 07:07:43 )
Prosím o informaci od někoho, kdo ví, jaká je současná situace v Jerevanu. Je zde bezpečno?? Děkuji.
[9] Avetisyan Sona (2008-05-21 18:11:47 )
Dobrý den,
jsem Arménka a velmi mě těší, že mou zem chválíte. Byla jsem v Jerevanu spolu s rodiči vloni v létě, skvěle jsem si to tam užila, je to tam moc pěkné.
Jenom jsem Vám chtěla říci, že hlavou státu již není Robert Kočarjan, ale Serž Sargisjan.
A bylo by fajn, kdybyste napsali o genocidě, která byla 24.4.1915, kdy Turci(spolupracovalo s nimi i několik německých generálu atd.) zavraždili ze 2 milionů Arménů, přes 1,5 milionů lidi, děti, zkrátka chtěli odstranit náš národ, a to nejenom v r1915, ale bojují proti nás již staletí. Někteří z nich utekli do Francie a jiných zemí, ale obávám se, že teď už nežijí. Když jsem se koukala na dokument na našem telev.kanálu, tak tam svědci povídali, že tam byla těhotná paní, která se už unavila z chůze, kdy je turci k tomu nutili, vlastně je tím sbírali, no že ten turek ji uříznul břicho, vyndal dítě a ta paní zemřela. No budu ráda za ten komentář, pokud ho tam napíšete a ještě s tím prezidentem. Děkuji.
[10] Pavel (2008-05-26 12:35:04 )
odpověď na komentář [9] autora: Avetisyan Sona:
Ahoj, moc rad bych jel s kamarady pristi rok do Armenie, jenom me zarazi, ze je treba pozvaní od Arménského subjektu, coz si ted zrovna nedovedu predstavit jak bych to mohl udelat... Mohla bys mi poradit jak je to ve skutecnosti? Predem dekuju
[11] Vera (2008-06-19 12:38:47 )
odpověď na komentář [10] autora: Pavel:
Na strankach http://www.armeniaforeignministry.com/ je seznam zemi, ktere pozvani potrebuji. Ceska republika mezi nimi neni.
Zajima me, jak je to s vizy na hranicich, opravdu je lze ziskat az tam? Kolik to tedy stoji? Informace se velmi ruzni.
Dekuji
[12] Minas (2008-07-14 18:51:36 )
Dobry den
Fotky nynejsi Armenie najdete na nove otevrene webove strance (menu je v cestine)... www.armenskamuzika.cz.tl
[13] Minas (2008-07-14 18:56:29 )
odpověď na komentář [8] autora: Jana:
Ahoj Jano, v Jerevanu je bezpecno bez pochyb - fotky ty najdes na www.armensjamuzika.cz.tl
[14] Petr (2008-07-31 18:12:53 )
Můžete mi podle zkušeností poradit, zda je lepší vzít si sebou eura nebo dolary? 11. srpna letím na 14 dní do Arménie. Díky.
[15] Iva (2008-08-03 22:41:55 )
odpověď na komentář [14] autora: Petr:
Petře, je jedno, co si vezmeš - ve všech směnárnách vyměňují obojí. Vrátili jsme se odtamtud 25. července 2008, kurz byl asi 301 AMD za dolar a 472 AMD za euro.
[16] Josef Böhm (2009-01-01 00:54:04 )
Vážení přátelé, přeji vám a vašemu lidu v Novém roce vše nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti a aby se již nikdy neopakovalo neštěstí, které vás postihlo před dvaceti lety. Hasiči, kteří vám před dvaceti lety pomáhali při vašem ničivém zemětřesení. Josef Böhm a Josef Vácal z Domažlic - Plzeňský kraj.
[17] Jaroslava Šťastná (2009-05-02 21:49:32 )
Dobrý večer,
prosím o radu, jak najít přítele z Jerevanu, který se mi před několika lety odmlčel po mnohaletém písemném kontaktu. Děkuji, s pozdravem Jaroslava Šťastná
[18] René (2009-05-10 08:18:30 )
odpověď na komentář [9] autora: Avetisyan Sona:
Cau. Jsem Cech. Znám jen 1 Arména osobne, Valeriho, je to majitel restaurace v Pardubicích - je to srdecny clovek. Pocítám, ze bych se do Arménie podíval na podzim. Hodne jsem o ní cetl a zajímám se o ní. A my Cesi nemáme rádi machometány také. Máme s nimi neblahé zkusenosti uz od stredoveku. Neverte Turkúm!
[19] EVA (2009-07-06 18:30:28 )
Dobrý den,
v Arménii jsem byla spolu se třemi kamarádkami a i po roce můžu říct, že to zatím byla cesta mého života. Neuvěřitelně silné zážitky nás provázely na každém kroku. Arméni si naprosto získali mé srdce, všichni byli tak ochotní, milí a dělili se s námi i o to málo, co někteří měli.....Cítily jsme se naprosto bezpečně, samosebou v Jerevanu je to jiné, tam je to jako v každém velkém městě. V horách, na vesnicích, všude tam jsme zažily jen pohostinnost.
Jinak víza před rokem jsme platily přímo na hranicích a stála 50 dolarů.
Souhlasím s paní Avetisyan, že ve výše vypsané historii by neměla za žádnou cenu chybět zmínka o zvěrstvu, které se stalo arménskému národu na začátku 20. století! Byla to první uznaná genocida, všichni máme v povědomí tu druhou vůdči Židům a Romům. Ale tato by se měla také připomínat. Vždyť je to i jeden z důvodů, proč Turecko nemůže do EU. Do této doby totiž cílený masakr nepřiznalo.
Přeji všem, kdo se tam chystá, šťastnou cestu.
[20] Ira (2009-07-13 21:38:10 )
odpověď na komentář [19] autora: EVA:
Turecko už je v unii
[21] Lenka (2009-08-06 14:17:52 )
odpověď na komentář [20] autora: Ira:
Kdes na to prisla?
[22] Avet. Sona (2009-11-20 21:31:41 )
odpověď na komentář [10] autora: Pavel:
ahoj, popravdě řečeno jsem nepochopila co jsi chtěl říct, mohl bys to říct jinak?))omlouvám se že jsem se neozvala dříve
[23] Vlk (2011-04-27 14:24:24 )
odpověď na komentář [4] autora: Barbora Kratochvílová:
[4] Barbora Kratochvílová:
1. Neříká se arménec, ale Armén.
2. Sevan je mnohem(!!!) větší než Kaspik, to je i od oka jasné.
3. Pokud cokoliv studuješ, máš zřejmě maturitu a toto bys měla vědět. Pokud studuješ ekologii, měla bys vědět i to o těch rezervacích, nebo vědět, kde to najít.
[24] Hloupej vlk (2011-06-16 15:49:28 )
odpověď na komentář [23] autora: Vlk:
1262 km² ma Sevan 376 000 km² ma Kaspik chytracku ano urcite i okem jde videt co poucujes
[25] Robert Galstzan (2012-01-10 17:01:12 )
Hajastani Hanrapztuťjun:Arménska demokratickásocialnarepublika Preziden:Serž Azati Sarkisyan;katolikos všech Armenů ve světe: Garegyn druhe.(prvni hl město VAN, VAN má 4000r.a dnešní 12-i hl.město Jerevan -(Erebuni782r.p.n.l.ma 2794r.).Naboženství Křesťanské(94%) Haj. Arakelakan ekegeci:Arm.Apoštolské kostel časova pásma +3.Letní čas začína kvetnu a končí na konci řijna měna dram:380dram = 20kč.velvyslanectví Arménii v Praze;ČR ma v Arm.Jerevanu konzulat,sidlo v Polskem konzulate z 21 11.2011r. Cela Hajastan:Armeniá bezpečna a hostinna osobně pro TURISTY.
[26] ivo (2012-09-26 19:41:33 )
odpověď na komentář [25] autora: Robert Galstzan:
Dobrý den
Prosím o radu. Do Arménie se chystáme příští rok v 5-6 měsíci. Pojedeme dál do AZ. V Arménii se zdržíme cca 2-3 dni. Seženeme vízum na hranici? Potřebujeme zvací dopis? Kolik vízum stojí?

Děkuji Ivoš
[27] Artem (2012-10-29 23:44:36 )
odpověď na komentář [4] autora: Barbora Kratochvílová:
Tak slečno Vaš přitel asi bud nema představu o prostoru, nema dostatečné znalostí, samozrejme, že Sevan je cca 30 krat menši než Kaspik. Co se tiče Nár. parku, tak ihned cca. 30 km od jerevanu na severo-vychod se nachazi chraněny Park tzv. "Chosrovsky Les", ale nevim jak je se vstupem.je tam ještě dalši, ale tenhle je největši a dostupnější.

Diashow Aljaska 2017