navigace: svět: Evropa: Lucembursko

Lucemburské velkovévodství

státní vlajka vlajka: Lucembursko, Lucemburské velkovévodství státní znak znak: Lucembursko, Lucemburské velkovévodství státní hymna

Ons Heemecht

oficiální/originální název země

Grossherzogtum Luxemburg (německy)
Grand-Duché de Luxembourg (francouzsky)
Groussherzogtom Lëtzebuerg (lucembursky)

rozloha

2 586 km2

hlava státu

velkovévoda Henri, ministerský předseda Jean-Claude Juncker

polit. systém

konstituční monarchie

územní uspořádání

3 distrikty (Diekirch, Grevenmacher, Luxembourg) rozdělené dále do 12 kantonů (Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden, Wiltz, Echternach, Grevenmacher, Remich, Capellen, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Mersch)

hlavní město

Luxembourg

jazyk

lucemburština, němčina, francouština, angličtina

náboženství, církve

křesťané (římští katolíci)

čas, časová pásma

GMT + 1

měna

Euro (EUR)

elektrický systém

220 V / 50 Hz

plug_cf.gif tel. předčíslí

00 352

aktualizováno: 06.01.2006 | nahoru

doklady, víza

Občan ČR může od l.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné používat občanské průkazy typu identifikační karty vydané po roce 1993, tzn. od vzniku České republiky. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, vydávané od roku 2000, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

Lucembursko: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:
Ambasáda Lucemburského velkovévodství, Tržiště 13, 118 00 Praha 1, tel: 257 181 800, fax: 257 532 537, e-mail: prague.amb@mae.etat.lu, web: http://www.ambalux.cz/

zastoupení ČR v zahraničí:
Consulat honoraire de la République Tcheque, Boulevard Prince Henri 3, L-1724, Luxembourg, tel.: 00352/227341, fax: 00352/227341
Ambassade de la République Tcheque aupres du Grand-Duché de Luxembourg, 3 boulevard Royal, Luxembourg L-2449, tel: 00352/264778, fax: 00352/26477820, e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/luxembourg/

aktualizováno: 06.01.2006 | nahoru

přírodní podmínky

Na sever zasahují výběžky Arden s nejvyšším vrcholem Huldange (560 m n. m.). Jižní část Lucemburska je pahorkatinná až nížinná. Největší řekou je Mosela s přítokem Sure. V Lucembursku je podnebí mírné a je na rozhraní mezi oceánským a kontinentálním. Průměrná lednová teplota je 1°C a červencová 18°C. Roční srážky jsou 750 mm.

aktualizováno: 06.01.2006 | nahoru

historie

Ve starověku bylo území dnešního Lucemburska obýváno keltskými a germánskými kmeny a bylo též po jistou dobu ovládnuto Římany. V 5. až 9. století tvořilo součást franské a od roku 935 římskoněmecké říše. Lucembursko začalo prosperovat za vlády Jindřicha IV, jehož syn Jan se stal v roce 1310 českým králem. Karel IV. povýšil v roce 1354 Lucembursko na vévodství a připojil ho k českým zemím.Pak ho získaly burgundští vévodové a potom Habsburkové. Pak se Lucembursko stalo částí španělského Nizozemí. V letech 1797 - 1814 bylo anektováno Francií. V roce 1814 byla obnovena nezávislost. Pak se dostalo do područí Belgie. V roce 1890 se Lucembursko definitivně osamostatnilo. Během světových válek bylo okupováno Německem. Po válce se stalo součástí Beneluxu a členem evropských společenství.

aktualizováno: 06.01.2006 | nahoru

zajímavá místa

Hlavní město Luxemburg je rozděleno údolími Pétrusse a Alzette. Město vzniklo z pevnosti, která byla v roce 963 založena na kopci Bock. Z původního hradu se dochovaly kasematy, které jsou považovány za jednu z hlavních atrakcí. Hlavními turistickými atrakcemi města jsou Chemin de la Corniche, což je pěší zóna s nejkrásnějšími balkóny v Evropě a Citadelle du St Esprit ze které se naskýtá nádherný pohled na údolí a část města ležící na jeho dně.

Dalšími hezkými místy jsou Ardennes, což je prý nejhezčí lucemburský region, oblast Mullerthallu (Malého Švýcarska), známá jako skvělé místo pro pěší turistiku a cykloturistiku. Velmi navštěvované je i údolí Moselle - vinařský region - protéká jím nádherná stejnojmenná řeka. V Diekirchu se nachází slavné válečné muzeum dokumentující osvobození Lucemburska během 2. větové války.

aktualizováno: 06.01.2006 | nahoru

svátky, události

 • 1. leden - Nový rok
 • únor - Karneval - pohyblivý svátek
 • březen - Velký Pátek - pohyblivý svátek
 • březen / duben - Velikonoce (pohyblivé datum - první neděle po prvním jarním úplňku) a Velikonoční pondělí
 • 1. květen - Květnový den, svátek jara
 • květen - Letnice (Svatodušní svátky) - pohyblivé datum - slaven 50 dní po Velikonocích
 • 23. červen - Národní den
 • 15. srpen - Nanebevzetí panny Marie
 • září - Lucemburský městský festival - pohyblivé datum - první pondělí v září
 • 1. listopadu - Svátek všech svatých
 • 24. prosinec - Štědrý večer
 • 25. prosinec - první svátek vánoční
 • 26. prosinec - den Svatého Štěpána

aktualizováno: 10.11.2008 | nahoru

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Diashow Aljaska 2017