navigace: svět: Evropa: Německo

Spolková republika Německo

státní vlajka vlajka: Německo, Spolková republika Německo státní znak znak: Německo, Spolková republika Německo státní hymna

Das Lied der Deutschen

další mapy

Perry-Castañeda Library: Germany maps

oficiální/originální název země

Bundesrepublik Deutschland

rozloha

357 050 km2

hlava státu

prezident Christian Wulff, kancléřka Angela Merkel

polit. systém

republika

územní uspořádání

16 spolkových zemí: Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

hlavní město

Berlin

jazyk

němčina, dánština, lužická srbština

náboženství, církve

34% protestanti, 34% katolíci, 4% muslimové, 28% oficiálně bez vyznání

čas, časová pásma

GMT

letní čas začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

měna

1 euro = 100 centů

elektrický systém

220V / 50Hz - standartní zástrčky na které jsme zvyklí z domova

plug_ce.gif tel. předčíslí

0049

aktualizováno: 13.08.2010 | nahoru

doklady, víza

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

Německo: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Vlašská 19, 118 01 Praha 1, tel: 257 113 111, 257 531 481, fax: 257 534 056, e-mail: zreg@prag.auswaertiges-amt.de, web: http://www.deutsche-botschaft.cz/, úřední hodiny: 08.00 - 16.30 (po-čt), 08.00 - 15.00 (pá)

zastoupení ČR v zahraničí:
Velvyslanectví České republiky v Německu, Wilhelmstrasse 44, Berlin 10117, tel: 004930/226380, 22638140 (sekretariát), 22638150, 22638121-124 (konzulární oddělení), fax: 004930/2294033, e-mail: berlin@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/berlin, úřední hodiny: po - pá: 07.45 - 16.15, úřední hodiny konz. oddělení pro veřejnost: po - pá: 08.30 - 11.00
Generální konzulát Bonn Ferdinandstrasse 27, Bonn D-53127, tel: 0049228/91970 (záznamník, automat. odpovědi), 9197116 (sekretariát), fax: 0049228/9197150 (sekretariát), e-mail: bonn@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/bonn/, úřední hodiny: po - pá: 07.45 - 12.15, 12.45 -16.15, úřední hodiny pro veřejnost: po - pá: 08.30 - 11.00
Generální konzulát Drážďany, Erna-Berger-Strasse 1, Dresden 01097, tel: 0049351/655670, 0049351/6556711 (sekretariát), fax: 0049351/8032500, e-mail: dresden@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/dresden/, úřední hodiny: po - pá: 07.45 - 16.15, úřední hodiny pro veřejnost: po - pá: 08.30 - 11.00
Generální konzulát Mnichov, Libellenstr. 1, München D-80939, tel: 004989/95837232, 95837241 (sekretariát), fax: 004989/9503688, e-mail: munich@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/munich/, úřední hodiny: po - pá: 07.45 - 12.00, 12.30 - 16.15, úřední hodiny pro veřejnost: po - pá: 08.30 - 11.00
Honorární konzulát Frankfurt nad Mohanem, Eschersheimer Landstr. 27, Frankfurt a. M. 60322, tel: 004969/95957-300, fax: 004969/95957-301, e-mail: frankfurt@honorary.mzv.cz, úřední hodiny: út, Čt: 10.00 - 13.00, st: 10.00 - 13.00, 14.00 - 16.00
Honorární konzulát Stuttgart, Kernerstrasse 50, Stuttgart D-70182, tel: 0049711/224170, fax: 0049711/2241711, e-mail: stuttgart@honorary.mzv.cz, úřední hodiny: út, st, pá: 08.30 - 11.00, Čt: 08.30 - 11.00, 13.30 - 16.00
Honorární konzulát Rostock, Friedrichstrasse 1, Rostock 18057, tel: 0049/381/4590459, fax: 0049/381/4590461, e-mail: rostock@honorary.mzv.cz, úřední hodiny: út, st: 14.00 - 16.00, Čt: 10.00 - 12.00
Honorární konzulát Hamburk, Feldbrunnenstr. 72, Hamburg 20148, tel: 004940/41352496, fax: 004940/4107355, e-mail: hamburg@honorary.mzv.cz, úřední hodiny: út, Čt: 10.00 -13.00 hod.
Honorární konzulát Norimberk, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg, tel: 0911 531-6000, fax: 0911 531-6001; e-mail: nuremberg@honorary.mzv.cz, úřední hodiny: 08:30-11:00 hod. (doporučujeme si domluvit termín)

aktualizováno: 13.08.2010 | nahoru

zdraví

V září 2002 vstoupila v platnost Smlouva mezi ČR a SRN o sociálním zabezpečení. Český pojištěnec-turista si ve vlastním zájmu před cestou vyzvedne na pobočce své zdravotní pojišťovny formulář D/CZ 111, který potvrzuje nárok na věcné dávky zdravotní péče v ČR na účet této pojišťovny. Na základě uvedené smlouvy má po předložení formuláře na území SRN nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako německý pojištěnec. Bližší informace jsou na webové stránce www.cmu.cz - Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchila 2, 113 59 Praha. (informace MZV ČR)

aktualizováno: 13.05.2006 | nahoru

bezpečnost

Bezpečnostní situace SRN odpovídá standardu západní Evropy. Zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, se doporučuje zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů (např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa). (informace MZV ČR)

aktualizováno: 13.05.2006 | nahoru

přírodní podmínky

Pobřeží Severního moře je zcela ploché a písčité. Východofríské a Severofríské ostrovy se nacházejí v Severním moři. Baltské pobřeží je pro změnu členité a místy se vyskytují nízké pobřežní útesy. Nejvyšší útesy se nacházejí na největším ostrově Rujana (930 km2). Nadmořská výška roste v Německu od severu k jihu. Na severu se rozkládá velká Severoněmecká nížina. Na východě je zvlněná, zatímco na západě jednotvárná. Nachází se na ní i mnoho ledovcových jezer (hlavně v Meklenburské jezerní plošině). Střed je tvořen pásem vrchovin a hornatin: Schwarzwald, Böhmerwald, Erzgebirge, Fichtelberg, Porýnská břidličná vrchovina, a Fichtelgebirge. Vápencové oblasti Schwäbische Alb a Fränkische Alb disponují krasovými jeskyněmi a podzemními toky. Oblast jižně od Dunaje tvoří podhůří a výběžky Severních vápencových Alp. V severních vápencových Alpách je nejvyšší horou Zugspitze ( 2 960 m n. m.). Nejvýznamnější řekou je Rýn (přítoky Mosela, Neckar a Mohan). Do Severního moře se také vlévá Vezera, Emže a Labe. Hranice s Polskem tvoří Odra. Jih Německa odvodňuje Dunaj s přítoky Lech, Isar a Inn. Z mnoha jezer je největší Bodamské (540 km2). Podnebí je v Německu mírné středoevropské. Na severu a na západě se projevuje oceánský vliv. V horách je klima studené a bohaté na srážky. Průměrná lednová teplota v Berlíně je - 1 °C (na Zugspitze - 12 °C) a průměrná červencová teplota je 18 °C (na Zugspitze 1 °C). V Berlíně spadne 600 mm srážek za rok a na Zugspitze 1500 mm.

aktualizováno: 13.05.2006 | nahoru

historie

První obyvatelé byli keltové a po nich germánské kmeny. V 5. století vznikají kmenová vévodství, které si v 8. století podmanila Franská říše. Ta se rozpadla a v 10. století probíhaly snahy o znovusjednocení. Od 15. století až do roku 1806 vládli v Německu Habsburkové. Německo bylo rozdělené nejen administrativně, ale i nábožensky. Ve třicetileté válce utrpělo značné škody. Po ní na území Německa existovalo 300 samostatných zemí. Pak docházelo ke slábnutí vlivu Habsburků na úkor rostoucí moci Pruska. Konec vlády Habsburků byl definitivně zpečetěn v prusko-rakouské válce roku 1866.

Po francouzsko-pruské válce vzniklo německé císařství, které zahrnovalo území Německa, Pruska, Lotrinska a Alsaska. Německo se pak začalo rychle ekonomicky a mocensky rozvíjet. Kvůli koloniálním ambicím se Německo sblížilo s Rakousko-Uherskem a Itálií. Německo utrpělo těžkou porážku v 1. světové válce. Válečné reparace položily německou ekonomiku. Během ekonomického a politeckého chaosu bylo učiněno několik pokusů o puč. Vznikla a sílila NSDAP, která požadovala přehodnocení poválečných reparací. Adolf Hitler se chopil moci v roce 1933. Pak Německo začalo zbrojit a navázalo spojenectví s Itálií a Japonskem. V roce 1938 obsadilo Rakousko a později československé pohraničí. Po uzavření smlouvy se SSSR napadlo Polsko a tím začala 2. světová válka.

Německo začalo okupovat a využívat mnoho zemí a praktikovat na těchto územích vyhlazovací politiku. Po prohrané válce bylo Německu sebráno několik území. To co zůstalo bylo rozděleno na 4 okupační zóny. Spojením 3 západních zón vznikla Spolková republika Německo, která fungovala na demokratických principech a prošla rychlým ekonomickým rozvojem. Ze sovětské okupační zóny v roce 1949 vznikla Německá demokratická republika. Období komunismu v NDR skončilo v roce 1989. Následující rok byla NDR připojena k SRN.

aktualizováno: 13.05.2006 | nahoru

doprava

Německo disponuje vynikající železniční infrastrukturou. Německé dráhy nabízejí mnoho druhů slev a speciálních jízdenek. Cestování vlakem je nejlepší alternativa. Dále se dá velmi dobře cestovat autostopem, je zakázáno stopování na dálnicích. Nejlépe se stopuje na nájezdech na dálnici nebo na výjezdech z benzínových pump nebo dálničních odpočívadel.

V SRN je důsledně kontrolován technický stav motorových vozidel, a proto se doporučuje věnovat mu před cestou maximální pozornost. V případě zjištění závažné technické závady na vozidle může německá policie uložit pořádkovou pokutu, nebo trvat na odstranění závady v SRN a do jejího odstranění vozidlo zadržet. (informace MZV ČR)

aktualizováno: 13.05.2006 | nahoru

svátky, události

3. říjen Den sjednocení Německa

aktualizováno: 13.05.2006 | nahoru

přečtěte si...

Vychází turistický průvodce JOTA Německo - V Nakladatelství JOTA právě vychází další z řady průvodců Rough Guides - Německo. Navštívíte-li Německo, objevíte přátelský, kosmopolitní a multikulturní národ, který se z velké většiny vyrovnal se svou minulostí.

Drážďanská anabáze - Výlet do Drážďan je zpravidla tuctovou turistickou akcí, která ani nestojí za podrobné vyprávění. Ale i tento podnik může mít podobu nezapomenutelného dobrodružství. Záleží na okolnostech, na tom s kým a jak jedete, kolik máte na cestu peněz a času a co je jejím cílem. Přestože dnes dávám již přednost exotičtějším destinacím, sejdu-li se s přáteli u piva, pak mají stejně stále největší úspěch mé zážitky a historky spojené s putováním do Drážďan v roce 1993, kdy jsem byl ještě neplnoletý student.

Cancy: Jak to cestování započalo - Pohybovat se po zemském povrchu sem a tam byl odjakživa můj nejoblíbenější koníček. Čím dál se při tom člověk dostal, tím víc mě to bavilo…

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[1] Dolejší Jaroslav (2007-03-29 21:54:45 )
Doporučuji ubytovní v krásných, moderně zařízených apartmánech v centru Berlína za cenu od 25 euro za osobu. Stránky této firmy naleznete na www.ota-berlin.de

Je tam ičeská verze stránek. Milý a přátelský přístup mě velice překvapil.
[3] Luciušenka:) (2007-05-04 19:57:26 )
ja bych enom cela rict ze byste tady mohli mit neco podrobnejsiho o nemecku,nez enom to co e tady,.....
[4] krummholz (2008-01-14 14:50:15 )
Dobry den, mam jeden dotaz ohledne o zapisu zvlasni matrika Brno. Uzavrela jsem snatek v nemecke republice a potrebuji zapis v ceske republice do zvlastni matrika. Kam se mam obratit. Mockrat dekuji za odpoved H. Krummholz
[5] eva (2008-02-17 09:01:32 )
Příští týden jedeme na návštěvu do Berlína a potřebovala bych informace, kde koupím tzv. Plakette pro vjezd do Umweltzone. Moc děkuji za odpověď. Eva
[6] Věra Florianová (2008-06-18 10:26:41 )
Prosím o informaci, zda je možné získat v Německu pro návštěvy kulturních památek slevy pro seniory (nad 60 let) a co je k tomu zapotřebí.
Děkuji.
[7] kolda (2010-04-26 12:56:08 )
Dobrý den.
Už pán Americký prezident Obama na sametu v Praze vyzvedával energii nahraditelných zdrojů.Proto bych chtěl začít podnikat ve solární nebo větrné energii.Ale chybí mi peníze.Potřeboval bych půjčit 120 000 000KČ+24 000 000KČ na daň.V České rebuplice je to věc velice nemožná,protože nejen banky,ale převážně stát a ČEZ nechcou to podporovat.Proto bych Vás velice poprosit chtěl o dotaci s EU nebo o výhodnou půjčku.Neumím Anglicky.Předem děkuji Kolda
Hello. I Pan American President Obama on the velvet in Prague, picking up energy recoverable zdrojů.Proto I would like to start a business in solar or wind energii.Ale miss peníze.Potřeboval would borrow 120 000 000CZK +24 000 000 CZK Czech daň.V rebuplice is This case is very impossible because only banks, but most state and I do not want podporovat.Proto CEZ would you most like to ask the EU to grant or bargain půjčku.Neumím Anglicky.Předem thank Kolda
[8] SARA UCHYTILOVA (2012-04-13 18:00:37 )
JA SI ROZHODNE MYSLIM ZE BY STE NECO MOHLI PRIDAT

Diashow Aljaska 2017