navigace: svět: Austrálie a Oceánie: Nový Zéland

Nový Zéland

státní vlajka vlajka: Nový Zéland, Nový Zéland státní znak znak: Nový Zéland, Nový Zéland státní hymna

God Defend New Zealand

další mapy

Perry-Castañeda Library: New Zealand maps

oficiální/originální název země

New Zealand, Aotearoa - maorsky

rozloha

268680 km2 - přibližně stejná rozloha jako mají Britské ostrovy nebo Japonsko

hlava státu

Britská královna Alžběta II, zastoupena generální guvernérkou (Silvia Cartwright). Politickým představitelem země je ministerská předsedkyně Helen Clark

polit. systém

konstituční monarchie (země je formálně ve správě Velké Británie) s parlamentní demokracií

územní uspořádání

16 oblastí a 1 teritorium (Chatham Islands): Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Gisborne, Hawke's Bay, Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson, Northland, Otago, Southland, Taranaki, Tasman, Waikato, Wellington, West Coast

hlavní město

Wellington

jazyk

angličtina a maorština

náboženství, církve

Anglikánská církev 14.9%, římskokatolická církev 12.4%, presbyteriáni 10.9%, ostatní křesťané 16%

čas, časová pásma

(GMT + 12h) Wellington

Letní čas (daylight saving) začíná poslední neděli v říjnu, končí poslední neděli v březnu

měna

novozélandský dolar

elektrický systém

230V 50Hz - používá se zástrčka typu I - vyskytuje se s i bez uzemění. Zásuvky bývají opatřeny vypínačem. Používá se dále v Austrálii, na Papui Nové Guinei a v Argentině.

plug_i.gif tel. předčíslí

0064

aktualizováno: 17.01.2007 | nahoru

doklady, víza

Od 1.1.2003 mohou držitelé platných cestovních pasů České republiky cestovat na Nový Zéland opětovně bez víz na dobu do 3 měsíců. Podmínkou je cestovní pas ČR s platností o 3 měsíce delší než je doba pobytu na Novém Zélandu. Pro pobyt na dobu delší než 3 měsíce a pro pobyt za účelem zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, neplacené práce nebo studia je třeba si předem opatřit příslušná víza. S těmito žádostmi se lze obracet na New Zealand Immigration Service sídlící na adrese: New Zealand House, 80 Haymarket, London SW1Y 4TE, United Kingdom. Tel: +44 13 44 71 61 99. Při vstupu do země je vyžadována zpáteční letenka a prokázání finančních prostředků k uhrazení nákladů spojených s pobytem (dle aktuální informace Velvyslanectví Nového Zélandu v Berlíně ve výši minimálně 1000 novozélandských dolarů na měsíc pobytu).

Další informace je možno získat na Britské Ambasádě v Praze (Thunovská 14, 118 000 Praha 1, Tel: (420 2) 5732 0355, Fax: (420 2) 5732 1023) nebo na stránce NZ Immigration Office, také si můžete stáhnout potřebné formuláře (formát PDF).

Nový Zéland: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:
Honorární konzulát Nového Zélandu, Dykova 19, Praha 10, tel: 02-22514672

zastoupení ČR v zahraničí:
Honorární konzulát ČR, Level 3, BMW Mini Centre, 11-15 Great South Road and cnr Margot Street, Newmarket, Auckland, PO Box 7448; tel: 00649/5228736, 00649/3539766, fax: 00649/5228734, e-mail:auckland@honorary.mzv.cz; provozní hodiny úřadu: po - pá: 09.00 - 17.00 hod.
Česká republika na Novém Zélandě je dále zastoupena generálním konzulátem v Austrálii (Sydney).
Generální konzulát ČR v Austrálii, Consulate General of the Czech Republic, 169 Military Road, Dover Heights, Sydney NSW 2030; tel: 0061/2/93718878 - sekretariát GK přímá linka 93710860; fax: 0061/2/93719635, e-mail: sydney@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/sydney; působnost úřadu: konzulární pro Australské společenství s výjimkou ACT a států Victoria a Tasmania, Nový Zéland, Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronéskou federaci, Nauru, Nezávislý stát Samou, Šalomounovy ostrovy, Tongu, Tuvalu a Vanuatu; úřední hodiny pro veřejnost: út: 09.00 - 11.30 a 13.30 - 15.30, st: 09.00 - 11.30, čt: 09.00 - 11.30 a 13.30 - 15.30

aktualizováno: 06.02.2007 | nahoru

zdraví

Nový Zéland je považován za zdravou zemi s velmi nízkým stupněm výskytu nebezpečných přenosných chorob. Pro cestu na Nový Zéland není vyžadováno žádné povinné očkování. Lékařská péče je drahá, ČR nemá s NZ uzavřenou dohodu o poskytnutí bezplatného ošetření, kvalitní cestovní pojištění je nutností.

Vzhledem k poloze země a klimatickým podmínkám je třeba dávat pozor na sluneční záření – doporučuje se používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem a kvalitní sluneční brýle – zejména na horách a u moře. V hornatém terénu je také nutno chovat se opatrně – pozor na náhlou změnu počasí, na prochladnutí, na zabloudění... Oproti Austrálii se na Novém Zélandu nevyskytují jedovatí pavouci a hadi.

aktualizováno: 29.10.2005 | nahoru

přírodní podmínky

Nový Zéland je ostrovní zemí. Tomuto faktu spolu s jeho relativně hodně jižní polohou odpovídá i klima a přírodní podmínky.

aktualizováno: 06.02.2007 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

Svou polohou jsou Novozélandské ostrovy poměrně značně izolovány jak od Austrálie, tak od ostatních ostrovů Oceánie. Od Austrálie je odděluje přes 2000 km široké Tasmanovo moře. Základ Novozélandské ostrovní skupiny tvoří dva velké ostrovy - Severní ostrov (114688 km2) a Jižní ostrov (150461 km2), jehož pokračováním (za Foveauxovým průlivem) je ostrov Stewartův. K novozélandské skupině patří dále Kermadecovy ostrovy, Chathamské ostrovy, ostrov Campbellův, ostrovy Tříkrálové, Solander Island, Bounty Island, ostrovy Protinožců a Auclandské ostrovy. Hlavní ostrovy - Severní a Jižní - jsou od sebe odděleny Cookovým průlivem, širokým 25 km.

Povrch ostrovů je převážně hornatý. Podél západního pobřeží Jižního ostrova se táhne pohoří Jižních Alp (nejvyšší vrchol Mt. Cook - 3764 m). Čára věčného sněhu leží ve výšce 2100 - 2400 m. Novozélandské Alpy jsou nejvíce zaledněným územím v oblasti celé Oceánie - celková plocha ledovců je asi 1000 km2. Největším ledovcem je Tasmanův ledovec (138 km2, délka 30 km). Směrem k severu se jižní Alpy snižují a pohoří se rozčleňuje do několika souběžných hřebenů. Rovin má Jižní ostrov málo - nejrozsáhlejšími rovinami jsou Canterbury Plains v okolí města Christchurch.

Severní ostrov má poněkud rozdílný ráz. Je méně hornatý - většinu ostrova tvoří mírně zvlněné pahorkatiny (tzv. downs). Pro celý ostrov je charakteristická intenzivní vulkanická činnost. Vystupuje zde na povrch mnoho termálních pramenů, které jsou velmi silným turistickým magnetem.

Klimatické podmínky

Nový Zéland (s výjimkou severní části Severního ostrova, který je subtropický) leží v mírném klimatickém pásmu. Poměrně malá rozloha ostrovů způsobuje, že vliv Tichého oceánu zmírňuje teplotní výkyvy. Dosti značné klimatické rozdíly způsobuje i protáhlý severojižní tvar souostroví. Zatímco sever připomíná klimaticky pobřeží Středozemního moře, podnebí na jihu by se dalo srovnat s podmínkami např. severního Skotska. Zima je velmi mírná, průměrné letní teploty se pohybují od 15 (na jihu) do 20°C (na severu).

Fauna a Flóra

Rostlinstvo je velmi svérázné, více než 60% druhů je endemických. Z dřevin jsou to především jehličnany. Spřízněnost s Australskou flórou není příliš patrná, bližší vztah má zdejší rostlinstvo k flóře Jižní Ameriky.

Podobně jako rostlinstvo, i zvířena vykazuje značný počet endemitů. Novozélandská zvířena má ještě starobylejší ráz než Australská, úplně tu chybí vačnatci a hadi. Příznačný je nedostatek savců - před příchodem Evropanů se zde vyskytovaly pouze dva druhy netopýrů a jeden druh krys. Některé savce přivezli Maoři (např. psy), většinu však až Evropané. Charakteristickým rysem novozélandské zvířeny je značné množství druhů ptáků, kteří zde neměli přirozené nepřátele a proto se velmi rozvinuly i druhy ptáků nelétavých - běžců. Jejich hlavním představitelem (a novozélandským symbolem) je kiwi, známý je i vyhynulý dravec Moa, který dosahoval velikosti až 3 metrů a místo peří měl dlouhou srst.

Příchodem Evropanů byla novozélandská fauna značně změněna. Osadníci sem zavlekli kromě užitkových zvířad i škůdce (krysy, lišky, lasice, vrabce), kteří zde nalezli velmi vhodné životní podmínky a rychle se rozšířili.

historie

Nový Zéland byl osídlen od 10. století polynézskými národy. Od 14. století na ostrově byli přítomni Maoři. V roce 1642 objevil Jižní ostrov A. J. Tasman. Od konce 18. století docházelo k systematické kolonizaci, evropští kolonizátoři však museli bojovat s domorodci. V roce 1840 se Nový Zéland stal britskou kolonií. V 19. století zesílila maorská ozbrojená povstání. Nový Zéland získal nezávislost v roce 1931. Nový Zéland se účastnil obou světových válek po boku Velké Británie. Dále byla novozélandská vojska přítomna vojenským operacím v korejské a vietnamské válce.

aktualizováno: 29.10.2005 | nahoru

kultura

Současná novozélandská kultura je tvořena směsicí kultury britské, maorské, kultur polynéských a kultur přistěhovalců z ostatních evropských zemí. Díky mohutné státní podpoře nastává skutečné obrození moderní maorské kultury – mnoho lidí se o ni zajímá, maorština je živý, fungující jazyk (existuje televizní kanál v maorštině, v maorštině probíhá vyučování na některých školách atd.)

aktualizováno: 29.10.2005 | nahoru

zajímavá místa

Ledovce, fjordy, gejzíry, nádherné hory a příjemná města – to všechno a mnohem více uvidíte na Novém Zélandu. V zemi je 14 národních parků, 20 lesních parků a asi 3500 rezervací – celkem je chráněno více než 80000 km2 území.

Nejnavštěvovanějšími oblastmi na severním ostrově jsou Northland - historická oblast (smlouva Waitangi byla uzavřena právě zde) s nádhernou přírodou, poloostrov Otago a Southland, zátoka Whangaparaoa Bay . Na jižním ostrově jsou to národní parky Westland National Park a Aoraki/Mount Cook National Park (rozloha 700 km2, 40% povrchu parku je pokryto ledovcem, Mt. Cook je nejvyšší horou NZ - 3753 m n.m.), které byly zároveň vyhlášeny místem světového dědictví, dále pak Fiordland National Park - s rozlohou přes 12000 km2 je to největší národní park na Novém Zélandu a jeden z největších na světě.

aktualizováno: 29.10.2005 | nahoru

doprava

Létání je na Novém Zélandu velmi populární, vnitrostátní lety jsou věc naprosto běžná a velmi používaná. Nejdůležitější letiště jsou ve městech Auckland, Wellington a Christchurch. Největší leteckou společností je Air New Zealand. Železniční doprava není příliš používána k přepravě cestujících, mnohem lépe je na tom silniční doprava – autobusy se dá dojet takřka kamkoliv. Nejdůležitějšími autobusovými přepravci jsou InterCity a Newmans

S půjčováním aut problém není, fungují zde všechny velké mezinárodní společnosti (Herz, Alamo, Thrifty,...), oblíbené je půjčování karavanů a obytných vozů – na ně se specializují půjčovny Maui, Britz a Kea Campers.

aktualizováno: 29.10.2005 | nahoru

svátky, události

  • 6.2. - Waitangi day
  • 25.4. - ANZAC Day
  • první pondělí v červnu – narozeniny královny
  • čtvrté pondělí v říjnu - Labour Day

aktualizováno: 29.10.2005 | nahoru

přečtěte si...

Nový Zéland a Austrálie: Autostopem kolem Nového Zélandu - Na Novém Zélandu jsem strávil téměř 6 týdnů, čili daleko více času než v jakékoliv jiné zemi v Oceánii, tak mi to nedá, abych sem nenapsal svoje celkové dojmy z této krásné země.

Nový Zéland a Austrálie: Christchurch – v nebezpečné zóně - Posledním městem, které jsem na Novém Zélandu navštívil, byl Christchurch. Největší město Jižního ostrova je v poslední době také městem dosti nebezpečným – jedno zemětřesení tu stíhá druhé.

Nový Zéland a Austrálie: Dunedin - Z Curio Bay, kde jsem strávil dva dny, jsem si to namířil na východní pobřeží novozélandského Jižního ostrova. Nejdříve jsem se zastavil ve městě Dunedin. Dunedin založili skotští vystěhovalci a nejen město, ale i okolní příroda, Skotsko dosti silně připomíná.

Nový Zéland a Austrálie: Stopem kolem Jižního ostrova – jih - Druhá část mého putování po Jižním ostrově Nového Zélandu mě vedla od ledovce Franz Josef Glacier směrem na jih. Zde se nacházejí klasická až legendární turistická místa, jako například město Queenstown, nejznámější novozélandský fjord Milford Sound či půvabná zátoka Curio Bay.

Nový Zéland a Austrálie: Stopem kolem Jižního ostrova – severozápad - Konečně jsem se přesunul na Jižní ostrov Nového Zélandu. Měl bych tu strávit delší dobu než na ostrově Severním, neboť je zde mnohem více přírodních krás a i vzdálenosti jsou větší. První fáze mého stopování mě vedla z Pictonu (kam jsem dorazil trajektem z Wellingtonu) k ledovci Franz Josef Glacier, čili poznával jsem severozápadní částí ostrova.

Na téma Nový Zéland je k dispozici celkem 10 článků. Zobraz všechny.

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[1] Vít Kolář (2007-02-06 08:14:24 )
Pracuji jako Generální konzul ČR v Sydney a našim konzulárním teritoriem je kromě Austrálie rovněž Nový Zéland. Pro úplnost Vašich informací chci přidat poznámku: v přehledu českých úřadů je třeba prosím uvést, že GK Sydney má konzulární působnost pro Nový Zéland (nikoli tedy ZÚ Canberra) a rozlišit profesionální a honorární konzuláty. V Melbourne jde o konzulát honorární a pokud jej chcete uvádět, bylo by vhodné uvést také honorárání konzulát ČR na Novém Zélandu v Aucklandu. Všechny informace je možné také nalézt na www.mzv.cz/sydney.
Děkuji
Vít Kolář
[2] Pavel (2007-02-06 12:13:06 )
odpověď na komentář [1] autora: Vít Kolář:
Díky, informace doplněna. Jenom upozornění - na stránkách MZV je stále uvedeno, že ZÚ Canberra pokrývá NZ také (6.2.07)...
[3] Vít Kolář (2007-05-31 08:17:41 )
ZÚ Canberra pokrývá Nový Zéland po stránce politické. Konzulární otázky (ztráty pasů, nehody, úmrtí, policejní obvinění atd.) má v kompetenci GK Sydney. Přeji všem, aby naši pomoc nepotřebovali a užili si Nový Zéland! :-)
[4] Mathias Werner (2007-09-27 23:16:01 )
Na Novém Zélandu žije obávaná Snovačka jedovatá, neboli černá vdova angl. black widow. Tak tady nepište takové kraviny, že oproti Austrálii se na Novém Zélandu nevyskytují jedovatí pavouci...
[6] Mirek Hladky (2007-11-06 14:20:23 )
pro doplnění [4] Mathias Werner
na NZ se nalézají dva druhy jedovatých pavoků:

Red Back - při kousnutí to máte za pár (vyskytuje se velmi ojediněle)

White Tail - tady tento pavouček se nachází snad všude, jak budete reagovat na kousnutí záleží na tom jak jste alergičtí normální reakce je, že vám dané místo oteče třeba jako když vás štípne včela (v tom lepším případě)


[7] Michal (2007-12-10 10:50:00 )
odpověď na komentář [6] autora: Mirek Hladky:
Zajímavá aukce pavouků. Kdo dá víc? Přihazuju Katipo: "There are three species of spiders in New Zealand that should be avoided - the Katipo, the Redback and the White-tailed Spider." (ze stránek Ministry of Health). Katipo a Redback jsou oba příbuzní černé vdovy, ale není to černá vdova. Katipo je místní, Redback je přistěhovalec z austrálie.

Tady je všechny tři máte i s obrázkama: spidersinnewzealand.pdf (295 KB).

White tailed potvoru jsme měli doma... viz pavoučí štěstí.
[8] Pavel (2007-12-10 11:22:38 )
Vážení a milí [4], [6] a [7] - díky za zajímavé info!
[9] Petr Daubner (2010-01-24 22:24:48 )
Ahoj lidi,
nemáte někdo zkušenost s přeletem na Nový Zéland z Jižní Ameriky? Nejraději bych letěl po trase Santiago-Velikonoční ostrov-Tahiti-Auckland. Tohle spojení je asi celkem bez problémů, všude ale čtu, že na Novém Zélandě striktně požadují zpáteční letenku, nebo návaznou do nějakého dalšího státu. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? A dá se pak vízum do Austrálie získat přímo na ambasádě ve Wellingtonu, nebo musím elektronicky požádat jinde? Díky moc za jakoukoliv odpověď, nejlépe na můj mail dauby@seznam.cz, moc byste mi pomohli. Skoro všichni cestovatelé kolem světa totiž létají přes Pacifik obráceně, nerad bych zůstal "uvězněn" v Jižní Americe, kde se momentálně nacházím...
[10] Bronislav Gach (2010-05-04 20:55:43 )
Věděli jste , že na Novém Zelandu chodí děti do zakl. školy bez bot, proto asi netrpí nachlzením .
Dávejte si pozor při příletu jsou velmi pečlivě kontrolováby vaše věci s ohledem na čistotu a hlavně pak boty a kempové vybavení.Je to velmi zajímavá země co se týče přírody ale také lidí a jejich chování.
[11] Lukáš Bravenec (2010-06-23 00:12:59 )
Zdravim všechny, mam moznost letet zadarmo do australie a pak bych se rad vydal za praci na novy zeland. Tusite nekdo jak je to s nakupem zpatecnich letenek, kdyz nevim jak dlouho tam zustanu??? Dekuji
[12] Jana Bršlíková (2010-07-18 17:10:45 )
Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost s prací na Novém Zélandu. Jsem studentka a ráda bych se tam vydala příští rok pracovat a následně tam svoji výplatu procestovat. Jak je to tam např. se sháněním ubytování a práce. Bohužel ve svém okolí nemám nikoho, kdo by tam byl, tak se obracím na vás. Budu moc vděčná za jakékoliv info. Děkuji
[13] Honza (2011-03-03 03:11:27 )
odpověď na komentář [12] autora: Jana Bršlíková:
Informace o práci na Novém Zélandu najdete na http://www.cestananovyzeland.cz. Kromě toho je tam další tuna informací o Novém Zélandu a cestování.
[14] ola (2011-11-07 15:43:12 )
Dobry den, chtěla jsem ze zeptat za jakych podminek se muže přepravovat kun na Novy Zeland a kolik to asi stoji. dekiji OLA
[15] Stonavská Jana (2015-04-08 17:45:48 )
Chtěla bych zjistit,zda mohu dceři na Nový Zéland poslat v balíku léky.
[16] Robert Kisini (2016-08-16 18:19:28 )
Zdravím cestovatelé,

před nedávnem jsem se vrátil z ročního pobytu na Zélandu, Christchurch a Auckland každý půl roku. V ChCh je práce dost, ale vše většniou construction-práce na stavbách. Pro holku skoro nemožné práci sehnat, teda alespoň to trvá déle. Auckland je celkem lehký na práce, ale spoustu lidí Aucklandem pohrdá, i když nevím proč. Vše na sever od Aucklandu nám přislo jako to nejlepší a nejexotičtější ze Zélandu. Nicméně, můj kamarád před rokem rozjel menší podnikání s auty, já ho následoval a vydělal docela slušné prachy. Ani jeden z nás už není na Zélandu. On na Hawaii a ja teď doma. Jestli to někoho bude zajímat, vytvořil FB stránku, kde se můžete dozvědět víc.

odkaz na stránku zde: https://www.facebook.com/carbusinessnz/?fref=ts

nebo stačí napsat do FB vyhledávače: podnikej na zélandu

Doufám, že nevadí to zde postovat, není to spam a jen chci pomoct.

Mějte se a užijte Zéland!!! :)

Robert

Diashow Aljaska 2017