navigace: svět: jižní Amerika: Peru

Peruánská republika

státní vlajka vlajka: Peru, Peruánská republika státní znak znak: Peru, Peruánská republika státní hymna

Somos libres, seámoslo siempre

další mapy

Perry-Castañeda Library: Peru maps

oficiální/originální název země

República de Perú

rozloha

1 285 220 km2

hlava státu

Alan Garcia, prezident

polit. systém

republika

územní uspořádání

25 regionů (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali), které se dále dělí do 180 provincií. Ještě menší územně-správní jednotkou je distrikt.

hlavní město

Lima

jazyk

španělština (úřední řeč), kečujština, aymarština

náboženství, církve

římskokatolické (90%), protestantské (5%)

čas, časová pásma

GMT - 5

měna

1 nový sol (PEN) = 100 centavů

elektrický systém

220 V / 60 Hz

plug_ab.gif tel. předčíslí

00 51

aktualizováno: 03.02.2007 | nahoru

doklady, víza

Peruánská republika zrušila vízovou povinnost pro české turisty v roce 2003. Ke vstupu do země potřebujete tedy pouze cestovní pas, který by měl být platný nejméně ještě 6 měsíců po plánovaném datu návratu ze země. Turistické pobyty nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců.

Při vstupu (buď na hraničním přechodu nebo již na palubě letadla) obdrží každý cizinec tzv. "vstupní lístek" (Tarjeta de Embarque/Desembarque), jehož dvě části je nutno vyplnit. Úředník pasové kontroly obě části orazítkuje a druhou část vrátí cestovateli, kterou tento odevzdá při výjezdu ze země. V případě odcizení nebo ztráty se záležitost řeší administrativním poplatkem. Pokud pro cestu ze země použijte letadlo, musíte zaplatit letištní poplatek, který v případě mezinárodních letů činí 28 USD. (informace MZV ČR)

Peru: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:
ZÚ Peruánské republiky, Muchova 9, 160 00 Praha 6 - Dejvice, tel: 224 316 210, 224 315 741, fax: 224 314 749, e-mail: embaperu.praga@post.cz, úřední hodiny: 08.30 - 16.00 (pondělí-pátek)

zastoupení ČR v zahraničí:
Embajada de la República Checa, Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima, tel: 00511/2643381, 2643374, fax: 00511/2641708, e-mail: lima@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/lima/, úřední hodiny: pondělí-pátek 9.00-12.00 hod

aktualizováno: 21.05.2006 | nahoru

zdraví

Při cestě do Peru doporučuje čkování proti žloutence typu A a B, tyfu a vzteklině, pokud se budete pohybovat v džungli, pak také očkování proti žluté zimnici. Malárie hrozí ve všech venkovských oblastech, které se nacházejí v nižší nadmořské výšce než 1500 m.n.m. (v zásadě Lima a okolí, pobřeží jižně od Limy a v oblastech Cuzco, Machu Picchu, Ayacucho, Huancayo, Puno a okolo jezera Titicaca). Ve výše položených oblastech se citlivější lidé setkávají s výškovou nemocí (nedostatečná výšková aklimatizace).

Zdravotnictví je v Peru na úrovni obvyklé pro latinskoamerické země - špičková a velmi drahá zařízení kontrastují se státními klinikami - nutno však říci, že se státní nemocnice v poslední době velmi zlepšují. Obecně platí, že by cestovatel měl mít vždy vyřízeno pojištění pro případ úrazu. Z četných zkušeností zraněných českých občanů ovšem vyplývá, že ačkoliv jednotlivé pojišťovny deklarují, že jejich pojištění se vztahuje i na území Peru, v případě nutnosti ošetření v podstatě v jakémkoliv zdravotnickém zařízení je vyžadována úhrada v hotovosti (ve většině případů dokonce předem). Tady je důležité upozornit na nevyhnutelnost řádného uschování všech dokladů o zaplacení, aby vzniklé náklady mohly být pojištěnci proplaceny dodatečně.

Mezinárodní očkovací průkaz je vyžadován při vstupu do oblastí, kde se některé choroby vyskytují v endemické formě: zejména se jedná o žlutou zimnici v oblasti peruánské džungle. Pokud cestovatel nebyl očkován v ČR, je možné očkování za minimální poplatek 2 solů (cca 20 Kč - výše poplatku závisí na tom, zda je vyžadován mezinárodní nebo národní očkovací průkaz - u mezinárodního průkazu poplatek činí 20 USD) absolvovat ve státních zdravotnických zařízeních v Peru.

Upozorňujeme, že veškeré ovoce i zelenina se před požitím musí bezpodmínečně dezinfikovat - v obchodech je v oddělení zeleniny prodáván příslušný roztok, který je pro dezinfekci potravin dostačující. Voda ve vodním řadu je běžně nepoživatelná. Bezpečné je pitnou vodu kupovat ve speciálních nádržích, tzv. bidonech o objemu 5 nebo 10 litrů, i v restauracích doporučujeme vždy vyžadovat uzavřenou balenou vodu a nikdy nepít vodu servírovanou v karafách.

Pro alpinisty by mělo být samozřejmostí kontaktovat před vstupem do hor speciální policejní záchranářskou jednotku v Yungay za účelem zjištění stavu počasí a celkových podmínek v příslušné části hor. Veškeré záchranářské práce jsou vedeny jako placená služba a náklady spojené s tímto úkonem jsou účtovány k tíži zachráněného. Je zcela nezbytné, aby každý návštěvník oblasti Cordilleras Blancas byl pojištěn na vysokohorskou turistiku. Výjimku tvoří pouze základní cesta k Laguně Llanganuco s památníkem zahynulým československým horolezcům, kam se lze dopravit nájemným taxíkem. (informace MZV ČR)

aktualizováno: 20.05.2006 | nahoru

bezpečnost

Největší bezpečnostní problémy jsou pravděpodobně ve velkých městech (Lima, Cusco, Arequipa, Puno a Juliaca) V Limě hrozí v turisty navštěvovaných místech ozbrojené přepadení, krádeže a únosy aut.

Zásadně nedoporučujeme přemísťovat se v noci, kdy i na nejfrekventovanějších dálnicích jsou umísťovány "neviditelné" překážky (balvan v igelitovém pytli, který ve světle reflektorů vypadá jako prázdný - auto si však o kámen prorazí chladič), které jsou schopny zneprovoznit auto a posádka je poté okradena - nedojde-li k horšímu. Totéž platí i v hlavním městě, které je všeobecně považováno za nejnebezpečnější město v Peru co do úrovně pouliční kriminality. Dále následuje Cuzco a Arequipa, výrazně bezpečnější jsou ostatní města, stejně jako horské oblasti a džungle.

Hlavní bezpečnostní zásady jsou necestovat v noci, po setmění vycházet i v Limě jen s minimální hotovostí (avšak alespoň s nějakou, aby byl případný útočník uspokojen), zavazadla ponechávat na bezpečném místě a oblékat se tak, abychom zbytečně nepoutali pozornost. V poslední době se také množí případy přesvědčování turistů ke spolupráci s pašeráky drog. Turisté jsou kontaktováni při nejrůznějších příležitostech, v restauracích, parcích či muzeích, často jsou jim předávány dárky - keramika, indiánské sošky atd. - naplněné kokainem (aniž by o přítomnosti kokainu musel turista nutně vědět).

Vzhledem k vysoké úrovni kriminality považujeme za nejvhodnější způsob placení používání kreditních nebo debetních karet ovšem s upozorněním, že s narůstající vzdáleností od Limy se snižuje pravděpodobnost výskytu bankomatů, doporučujeme nezbytnou hotovost rozložit na menší částky a uschovat v různých částech oděvu nebo zavazadel, jelikož se neustále opakují případy, kdy turisté přijdou při okradení o veškeré finanční prostředky.

Na velvyslanectví České republiky v Limě je možno si ponechat v úschově letenky, kopie pasů a víz, jiné doklady apod. s tím, že převzetí a zpětné předání se provádí v pondělí - pátek od 8.00 do 16.00. (informace MZV ČR)

aktualizováno: 20.05.2006 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

novinky 19.04.2007: Pěstitelé koky začali stávkovat a blokovat komunikace poté, co peruánský prezident oznámil zintenzivnění státní politiky likvidace koky. Stávkující zemědělci dali vládě 24 hodinové ultimátum. Podle odhadů se dnes pěstováním koky živí kolem 60000 lidí. Viz BBC.

doprava

U většiny taxikářů je cena smluvní, potvrzení o zaplacení vydávají pouze taxislužby vyšší kategorie, u kterých je nutno objednávku uskutečnit telefonicky. V případě využití autobusů městské dopravy, případně soukromých mikrobusů, je třeba dbát zvýšené opatrnosti (dochází k okrádání turistů), obzvláště v Limě.

Na dálkové trasy jsou turisty většinou využívány dálkové autobusy. Cena jízdenky je závislá na vzdálenosti. Upozorňujeme, že šetření na dálkové dopravě může mít tragické následky. Levnější dopravci většinou nevěnují řádnou pozornost technickému stavu svých vozidel a noviny denně přinášejí zprávy o těžkých nehodách (většinou pády do propastí), jejichž příčinou je kromě špatného stavu silnic a nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povrchu vozovky, také velmi špatný technický stav vozidel (selhání brzd, řízení atd.). Kromě výrazného snížení rizika je výhodou, že velcí a zavedení přepravci autobusů jsou automaticky pojištěni a pojišťovna hradí případné náklady na nezbytně nutné ošetření. Všem cestujícím jakékoliv autobusové společnosti doporučujeme uchovat si nejméně po dobu cesty jízdenku pro případné vymáhání náhrady škody.

Dálniční poplatky cca 1 USD a opravňují k cestě k nejbližšímu výběrčímu místu (50 - 80 km). Povrch místních dálnic je relativně dobrý, ve vnitrozemí je však třeba počítat s častými výmoly, hlavně po dešti, příp. s padajícím kamením a závaly. K tomu se přidružuje bezohledný styl jízdy místních řidičů, a možnost přepadení (hlavně v případech zastavení nebo poruchy).

Za zcela zásadní považujeme upozornění na placení letištního poplatku při odletu. Poplatek činí 25 USD a bez jeho zaplacení nebude nikomu povolen odlet. Existují případy, že si turisté neponechali tuto rezervu a museli poté na ZÚ žádat o doplňkový prodej valut, aby byli schopni vůbec odletět, což jejich odlet zdrželo o několik dní.

V případě nevyužití letenky z jakéhokoli důvodu je třeba se připravit, že většina leteckých společností vyžaduje zaplacení stornovacího poplatku - a to i v případě odcizení letenky, kdy je navíc vyžadován policejní protokol. Pokud tedy dojde ke krádeži pasu, letenky a cenností, je třeba nejprve kontaktovat místní oddělení policie, aby vydalo protokol o krádeži. Problémem může být, že policie protokol nevydá, dokud podatel nezaplatí za úřední úkon (správní poplatky se platí v pobočce Banco de la Nación).

Určitým řešením, dojde-li ke zcizení všeho, je nejprve krádež ohlásit policii a vzápětí letecké společnosti i s uvedením možného odletu, poté si prostřednictvím pobočky Western Union nebo zastupitelského úřadu vyžádat finanční prostředky z ČR, po jejich obdržení uhradit poplatek Banco de la Nación a policii a následovně letecké společnosti. (informace MZV ČR)

aktualizováno: 20.05.2006 | nahoru

svátky, události

28. červenec Den nezávislosti

aktualizováno: 20.05.2006 | nahoru

přečtěte si...

Jižní Amerikou: Na řece Solimões, aneb 700 mil po Amazonce - Dnes Vám chci vyprávět, jak jsem plul po veliké řece z kolumbijsko-brazilské hranice až do města Manaus. Všude na světě by řekli, že je to Amazonka, jen samotní Brazilci nazývají tuto řeku Solimões.

Jižní Amerikou: Čtyři dny v peruánském pralese - Co by to bylo za cestu do Amazonie, kdybych se nepodíval do pralesa, že? Jako výchozí bod čtyřdenního pobytu v džungli jsem si zvolil peruánské město Iquitos.

Jižní Amerikou: Iquitos – hlavní město peruánské Amazonie - Iquitos je nejenom největším, ale také nejdůležitějším, nejznámějším a neturističtějším městem peruánské Amazonie. Pokud jedete do Peru a chcete poznat Amazonii, tohle je to správné místo pro vás!

Jižní Amerikou: Ucayali aneb na Veliké řece - Letos jsem se rozhodl, že si uskutečním další dětský sen – sjet Amazonku na lodi. Jako malý kluk jsem četl „800 mil po Amazonce“ od Julesa Verna a říkal jsem si, že by nebylo špatné jeho hrdiny napodobit. A pojedu mnohem delší trasu než oni! Pravda, ne na voru, nýbrž lodí.

Jižní Amerikou: Pucallpa - Cestování je někdy docela nuda. Tak například z Tingo María trvala cesta autobusem do Pucallpy 8 hodin a po cestě nebylo vidět nic zajímavého. A pak, když jsem se ubytoval a vyšel ven, spatřil jsem řeku Ucayali. Je obrovská a v záři pozdního odpoledního slunce byla nádherná! A hned jsem věděl, že jsem se sem nevláčel takovou dálku zbytečně.

Na téma Peru je k dispozici celkem 12 článků. Zobraz všechny.

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[1] dusovsky (2009-01-05 09:17:37 )
Zajimalo by me, zda je pro turisty pristupne Machu Picchu. Slysel jsem, ze je uzavreno.
[2] Pavel (2009-01-05 09:37:14 )
odpověď na komentář [1] autora: dusovsky:
Nikde jsem informaci o uzavření Machu Picchu nenašel - odkud ji máte Vy? Nemůžete uvést zdroj? Díky...
[3] Yarda Gruss (2010-01-04 20:52:42 )
Hola amigos, pokud budete cestovat do Peru a chcete cerstve info o me zemi muzete mi napsat. Ziji zde vice jak 5 let.
Zdar Yarda
[4] ŠÁRKA REZKOVÁ (2010-02-10 15:29:04 )
odpověď na komentář [3] autora: Yarda Gruss:
Ahoj,tvá země je překrásná a mým snem je jí navštívit.
Zatím to teda nejde, ale jednou?
Sem obdivovatelkou Vašeho národního psího plemene Peruánského naháče, vlastním dvě úžasná stvoření.Chtěla bych tě poprosit, chtěla bych nějak nazvat své internetové stránky věnované tomuto plemeni,ale neznám řeč Inků a sem bezradná.A ty bys mi v tomto pokud budeš chtít mohl pomoci.
Může to být jméno ( kromě typických jmen jako je Cuzco, Lima,Inca ) nebo něco co by symbolizovalo buď Peru nebo psa. Jak se třeba u vás říká naháčům apod.
Díka a s pozdravem Šárka
[5] jitka (2010-02-11 13:39:21 )
odpověď na komentář [3] autora: Yarda Gruss:
Hola Yarda,čerstvé i nečerstvé info bych moc ráda.Peru je jistě překrásná země a já bych ráda zůročila mou španělštinu.Ale už nechci ve španělsku,pokoukávám po jižní americe a ráda bych pracovala jako delegátka ale sama ještě nevím v jaké zemi to bude,proto sbírám jaké koliv dostupné informace,zajímavosti a zkušenosti lidí které mě přesvědčí že to je ta pravá země pro mě.Nebude li Tě to obtěžovat a něco napíšeš budu Ti vděčná.Děkuji a s přáním hezkého dne Jitka
[6] Jana (2010-02-23 18:53:53 )
odpověď na komentář [3] autora: Yarda Gruss:
ahoj Yardo,
chtěla bych tě poprosit o radu jedu teď od března na pul roku do Peru. Řeším problem, že mam zpateční let z Caracasu proto bych tě chtěla poprosit, zda mě můžeš dát radu jak se nejlepe a nejlevněji dostat z Peru do Caracasu. Znaš nějaké nízkonákladové společ.,které lítají z Peru?bo bus? Je to jedno z kterého města mam v planu chvili pobýt v Iquitosu aj za tebu jsem dostala doporučení se zastavit od 4 kamaradů co byli u tebe minulé leto.
předem moc děkuji

Janka

[7] Lucie (2013-03-09 23:22:24 )
odpověď na komentář [3] autora: Yarda Gruss:
Ahoj, zajímá mě aktuální situace v Peru co se týče bezbečnosti. Jak moc se liší způsob života v Peru/Lima/ od české republiky. Ráda bych se synem do této země odjela a realizovala se ..........zajímá mě o Peru vše, .. Děkuji za opověď.Lucie.
[8] Yarda (2013-05-09 22:04:39 )
odpověď na komentář [7] autora: Lucie:
Hola Lucko,
Zde je to jine,lide se zde na ulici smeji a jsou stastny i kdyz jsou chudi:-) . Lima je moderni velkomesto a bezpecnost se stejna jako treba v Praze:-)
Zdar Yarda
[9] Jirka (2015-08-28 11:45:43 )
Dobrý den,
přečtěte si blok Pozor na Yardu Grusse (Hedvábnou stezkou)
Doporučuji se tomuto člověku vyhnout!!!

Diashow Aljaska 2017