navigace: svět: Evropa: Polsko

Polská republika

státní vlajka vlajka: Polsko, Polská republika státní znak znak: Polsko, Polská republika státní hymna

Mazurek Dąbrowskiego

další mapy

Perry-Castañeda Library: Poland maps

oficiální/originální název země

Rzeczpospolita Polska

rozloha

391 904 km2

hlava státu

Bronislaw Komorowski

polit. systém

republika

územní uspořádání

16 vojvodství, dělených dále na okresy

hlavní město

Varšava

jazyk

Polština

náboženství, církve

Polsko je silně katolické

čas, časová pásma

GMT + 1

měna

1 nový zlotý (PLN) = 100 grošů

elektrický systém

220 V / 50 Hz

tel. předčíslí

0048

aktualizováno: 07.07.2010 | nahoru

doklady, víza

Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.

Polsko: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:
Velvyslanectví Polské republiky, Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1, tel: 257 099 500, 257 099 523, fax: 257 530 399, e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz, web: http://www.ambpol.cz/, úřední hodiny: 08.00 - 16.00
konzulární oddělení: V Úžlabině 14, 100 00 Praha 10, tel: 224 228 722, 224 228 723, 224 228 724, fax: 224 227 320, e-mail: konspol@mbox.vol.cz, úřední hodiny: 09.00 - 13.00 (Po, Út, Čt, Pá)
Generální konzulát Ostrava, Blahoslavova 4, 701 00 Ostrava 1, tel: 596 118 074, 596 118 076, fax: 596 118 073, e-mail: konsulatrp.ostrava@iol.cz, web: http://www.filus.edu.pl/konsul/, úřední hodiny: 08.30 - 12.00 (po - pá)
Honorární konzulát Brno, Koliště 13, 602 00 Brno, tel: 545 534 268, fax: 545 534 268, e-mail: konsulatrp@email.cz (není kompetentní k vyřizování záležitostí týkajících se pasů a víz)

zastoupení ČR v zahraničí:
Velvyslanectví České republiky, ul. Koszykowa 18, 00-555 Warzsawa, tel: 0048/225251850, 225251890, fax: 0048/225251898, e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/warsaw/
Generální konzulát Katovice, Pawla Stalmacha 21, 40-058 Katowice, tel: 004832/6099952-3, fax: 004832/2515567, e-mail: katowice@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/katowice/
Honorární konzulát Štětín, ul. Malopolska 43, 70-515 Szczecin, tel: 004891/4342674, 4342726, fax: 004891/4342712, e-mail: szczecin@honorary.mzv.cz
Honorární konzulát Poznaň, Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznaň, tel: 004861/6465206, fax: 004861/6465206, e-mail: poznan@honorary.mzv.cz

aktualizováno: 22.05.2007 | nahoru

zdraví

Zdravotní rizika jsou stejná jako při cestách kdekoliv jinde po střední Evropě a bývalých zemích východního bloku. Lékařská péče (obzvláště v oblastech mimo velká města) je pokládána za poněkud slabší.

V zalesněných oblastech (vysočina, lužní lesy) pozor na klíšťata, u vody (ať už se jedná o moře nebo jezera) je nutno dbát na ochranu před sluncem, eventuelně nebezpečí prochlazení.

Doporučuje se očkování proti hepatitidě A a B, buďte opatrní při stravování v různých fast-food kioscích nebo v pouličních stáncích.

aktualizováno: 18.05.2006 | nahoru

bezpečnost

Při cestách do polska (a po Polsku) je nutno dávat velký pozor na peníze a doklady. Zdá se, že toto obecné pravidlo platí v Polsku více, než třeba v jiných zemích směrem více na západ. Samozřejmě, že obecně platí, že čím větší město, tím větší pozor je třeba si dát. Mějte doklady oddělené od peněz, vytvořte si bezpečnostní rezervu ukrytou na nějakém hodně špatně dostupném místě, pořiďte si fotokopie všech potřebných dokladů, nenoste malé baťůžky jenom přes jedno rameno, nenoste okázalé šperky. Je třeba dávat si pozor na větší skupinky lidí (mužů) v okolí tržnic, autobusových terminálů a vlakových nádraží. Nechoďte sami po setmění do parků nebo do míst, kam turisté běžně nechodí (sídliště veklých měst, průmyslové zóny). V místecch s velkou koncentrací turistů pozor na kapsáře!

Jedete-li do Polska autem, máte o další starost navíc. Po celé zemi (a zejména v příhraničí) operují gangy zlodějů aut, které se zaměřují zejména na nové, drahé a silné zahraniční vozy (Mercedes, Audi, BMW, ...). Doporučuje se parkovat zásadně na hlídaných parkovištích a auto důsledně a vždy zamykat (i na benzínových pumpách). Krade se vše - od celých aut až po rádia a zavazadla. V poslední době byly hlášeny případy ukradení auta fingováním dopravních potíží (u krajnice stojí vůz s otevřenou kapotou, zoufalý řidič se snaží zastavit někoho, kdo pomůže, v příkopě podél cesty jsou schovaní jeho pomocníci, kteří se objeví v okamžiku, kdy zastavíte...), okradení řidiči byli také často surově zbiti. Je to hnusné, ale je to tak: v případě, že se vás bude snažit někdo zastavit s tím, že má problémy (a nebo s tím, že vy máte nějaký problém s vozem), zastavte až v místě, kde jsou nějací lidé a kde je světlo (benzínová pumpa).

Bezpečnostní kapitola sama pro sebe jsou polské vlaky (zejména noční mezinárodní rychlíky). Takže pokud je to možné, neseďte nikdy v kupé sami, raději si k někomu přisedněte. Lépe je sedět u okna než u uličky, doklady (ledvinku, baťůžek) mějte na kolenou nebo pod hlavou. Pokud vás jede více, střídejte se ve spánku.

V případě nesnází je dobré požádat vyšetřujícího policistu o spojení s konzulárním oddělením generálního konzulátu nebo s pracovníky velvyslanectví ČR. Také je dobré trvat na tlumočníkovi.

aktualizováno: 08.05.2006 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

Nouzová telefonní čísla:

  • Policie - 997
  • Záchranná služba - 999
  • Silniční služba (odtahy) - 981
  • Hasiči - 998

přírodní podmínky

Polská republika je velmi zhruba čtvercového tvaru. Severní hranice tvoří Baltické moře a Rusko, na východě leží Litva, Bělorusko a Ukrajina, na jihu ČR a Slovensko a na západě Německo. Klimatické podmínky jsou obdobné jako u nás, severní oblast země má samozřejmě výrazněji mořské podnebí.

Severní Polsko má (kromě relativně plochého Baltického pobřeží) mírně zvlněný reliéf s množstvím lesů a jezer ledovcového původu. Je to jedna z největších (kromě Finska) jezerních oblastí v Evropě - naleznete zde kolem 9000 jezer. Více na jih se rozkládají zemědělsky bohaté Středopolské nížiny, které postupně přecházejí do pásma Malopolské a Hornoslezské vysočiny. Ještě více na jih nacházíme oblast Sudet s hraničními horami (Krkonoše, nejvyšším vrcholem je Sněžka - 1602 m.n.m.). Směrem na východ od Sudet (na hranici země se Slovenskem) se rozkládají Karpaty, jejichž nejvyšší část - Tatry - je jediným pohořím alpinského typu v Polsku. Zde se také nachází nejvyšší polský vrchol - Rysy (2499 m.n.m.). Část Karpat východně od Tatranské oblasti (až k ukrajinským hranicím) je označována jako Bieszczady (nejvyšším vrcholem je Tarnica - 1343 m.n.m.).

Všechny polské řeky ústí do Baltického moře. Nejdůležitější (z kulturního a historického hlediska) je Visla, protékající Krakovem i Varšavou a ústící do moře v Gdaňském zálivu. Druhou nejdůležitější polskou řekou je Odra, tvořící přirozenou západní hranici země (s Německem).

Díky relativně velké rozloze lesů (téměř 30% povrchu) se v Polsku daří zvěři. Není problém potkat vysokou i černou zvěř, v Tatrách kamzíky, muflony a medvědy, naprosto unikátní je stádo evropského zubra v Bialowiažském národním parku. Velmi důležitým zvířetem je také kůň, dodnes intenzivně využívaný jako hospodářské zvíře. Polské hřebčíny jsou známé svým chovem arabských plnokrevníků i v zahraničí.

aktualizováno: 23.05.2007 | nahoru

historie

Slované se na území mezi řekami Odrou a Vislou usadili někdy kolem 5. století. V desátém století došlo k rozšíření křesťanství. Od této doby (vláda dynastie Piastovců) až do 16. století Polsko rozšiřovalo své území a moc. V době vlády Jagellonců bylo Polsko jednou z nejsilnějších evropských mocností. Následovalo období úpadku a územních ztrát, které vyvrcholilo trojím rozdělením Polska mezi Rusko, Rakousko a Prusko (v letech 1772, 1793 a 1795). Polsko, jako suverénní stát, vznikl znovu až po První světové válce. Po skončení II. světové války ztratilo Polsko část svého území ve prospěch SSSR. V roce 1948 se k moci dostala komunistická strana, která zemi vládla až do roku 1989, kdy se konaly první svobodné volby.

aktualizováno: 08.05.2006 | nahoru

zajímavá místa

Do Polska můžete jet za kulturou (historická města, hrady, zámky, muzea) nebo za přírodou. Velkým turistickým lákadlem jsou polské hory. Určitě může být zajímavé prohlédnout si Tatry jinak, než ze slovenské strany, na nedostatek zájmu si určitě nemohou stěžovat ani jiné lokality jako Polské Beskydy, Bieszczady, Pieniny nebo Stolové hory. V oblasti středního Polska (na hranici s Běloruskem) se rozkládá Bialowiazský národní park - místo světového dědictví UNESCO. Tento park chrání poslední původní evropský lužní prales a unikátní stádo evropských zubrů. Pokud jste unaveni chozením po kopcích a horách, můžete ještě využít celého baltického pobřeží - Balt je sice studený, ale pro nás, suchozemce, má své kouzlo. Můžete navštívit třeba Gdaňský záliv, obzvláště poloostrov Hel je místem, které by se vám mohlo líbit. Dalším místem, nad kterým jásá každý milovník mokrého živlu je Mazurská jezerní oblast. Velká jezera jsou navájem propojena systémem umělých i přirozených kanálů, stačí si jen půčit loď (kanoi, kajak nebo plachetnici) a můžete brázdit jezerní hladinu.

Jedete-li za historií a kulturou, musíte mít na paměti, že polská historická města velmi zpustošila Druhá světová válka. Kromě historického Krakova byla téměř všechna starobylá polská města totálně zlikvidována. Po válce však byla historická jádra většiny zničených měst velmi dobře zrestaurována (a často doslova znova vybudována). Kam tedy za kulturou? Kromě již zmíněného Krakova je to samozřejmě hlavní město Polska - Varšava, dále města Poznaň, Toruň, Gdaňsk, Vroclav a mnohá další. Mezi jedny z nejnavštěvovanějších historických památek také patří solné doly ve Wieliczce a hrad řádu Německých rytířů - Malbork. Nesmíme zapomínat ani na místa ne příliš příjemná ale o to poučnější - památníky na místech koncentračních táborů Osvětim a Březinka...

aktualizováno: 08.05.2006 | nahoru

kolik to stojí?

Náklady na cestování po Polsku jsou podobné jako náklady na cestování u nás doma - silně záleží na tom, jak jste rozmazlení, co všechno si odepřete a kolikrát budete spát pod širákem (místo spaní v ***** hotelích :). Nejjednoduší je samozřejmě platit v hotovosti. Buďto si peníze směníte ještě u nás, bez problémů je to i v Polsku. Po celé zemi existuje síť soukromých směnáren (kantor), kde vám bez problémů vymění eura, dolary i české koruny. Ve směnárnách není možné měnit cestovní šeky - ty mění pouze v některých bankách a připravte se na docela solidní poplatky (při směně šeků i při výměně hotovosti). Použití platebních karet je možné zejména ve větších městech (Varšava, Krakov, Gdaňsk,...), v luxusních hotelích, na benzínových pumpách, v turistických oblastech (Wieliczka, Malborg,...).

Oficiální polskou měnou je zloty, dále dělěný na 100 grošů. Současné polské bankovky (10, 20, 50, 100 a 200 zl.) a mince (1, 2, 5, 10, 20, 50 gr a 1, 2 a 5 zl) platí od roku 1995.

aktualizováno: 08.05.2006 | nahoru

přečtěte si...

Polsko – neobjevená krása - Proč cestovat do dalekých končin, když těsně za hranicemi na vás čeká ráj všech cestovatelů? Polsko je zemí plnou přírodního a kulturního bohatství. Zemí, kde se na každém kroku setkáte s historií, ale přesto se zde cítíte velmi příjemně.

Solný důl Wieliczka - Wieliczku najdete v Polsku zhruba 10 km na jihovýchod od Krakova. Stejně jako dalších skoro 800 000 návštěvníků ročně se i naše rodina vydala poznat něco v celém světě zcela ojedinělého. Návštěva tohoto dolu má bezesporu jednu velkou výhodu pro cestovatele a turisty. Teplota v něm je po celý rok konstantní a pohybuje se okolo +14°C.

Krakow - Mnozí z Vás znají Krakow díky největšímu aquaparku v Polsku s nejdelším tobogánem v Evropě. Ti sečtělejší vědí, že je to jedno z největších a nejstarších měst v Polsku. Krakow byl až do roku 1596 hlavním městem Polska. Historické centrum Krakowa leží na úpatí kopce Wawel na levém břehu řeky Visly. Je to symbolické místo velkého významu pro všechny Poláky. Právě tam, na Wawelu stojí královský hrad a katedrála.

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[2] Vera Kara (2007-04-25 17:53:59 )
nemáte tam kolik je obyvatel v Polsku
[3] Pavel (2007-04-25 18:46:23 )
odpověď na komentář [2] autora: Vera Kara:
Ne, počet obyvatel Polska zde není. Odhad z roku 2006 uvádí 38122000 obyvatel, sčítání lidu roku 2002 uvádí 38530080 obyvatel. Viz Wikipedia.
[4] Hany (2007-07-07 12:31:52 )
Mám zájem navštívit všechny hrady, zámky,.. řádu Německých rytířů na území Polska. Kde mohu najít seznam těchto památek, měst?
[5] Michal (2007-07-27 19:50:12 )
Do Polska jezdíme každý rok na poloostrov Hel je to i ráj windsurfigu a protože máme prkno tak si vždycky dost užijem. Nejlepším hradem je podle mého Malbork.
[6] Karel N. (2007-08-21 06:42:37 )
Jenom velmi stručnou informaci, projeli jsme Polsko autem o dovolené.(cca 2800km)Z informací o cestování na této stránce jsem byl trochu rozděšen co mě čeká, ale musím říci, že jsem se za celou cestu nesetkal se zloději, nebo s náznakem loupeží a krádeží(asi jsem měl štěstí).Ale i tak se mi zdálo, že Poláci mají celkem slušný vozový park a parkují před domy a na parkovištích, foťáky a kabelky nosí volně přes rameno a peněženky v kapsách. Po týdnu jsem se moc nebezpečně necítil, i přesto peníze a doklady pořád u sebe, stejně v jako každé jiné zemi!!!!
A ještě jedna aktuální info, !není tam levno!, ceny v obchodech jako u nás, služby dražší.
[7] Anna Hladíková (2007-08-29 12:08:30 )
Potvrzuji informaci o zlodějích v nočních vlacích. Okradli mě takhle v rychlíku do Poznaně, měla jsem peníze ve vnitřní uzavřené kapsičce v batohu, batoh pod hlavou, a přesto..... podle informací policie na nádraží se to prý v poslední době dělá tak, že zloději stříknou do kupé nějaký uspávací plyn, jinak by nebylo možné, aby mně někdo batoh zpod hlavy vyndal, vykradl, zase ho zavřel a dal mi ho zpátky pod hlavu a já se neprobudila!!
Ale jinak souhlas s Karlem N. - po městech jsem pocit nebezpečí neměla, ani když jsme po Polsku jezdili stopem.... a poslední - není tam levno!
[8] Helena Liptakova (2007-09-19 16:52:03 )
Musim jen strucne dodat, ze Polsko je zeme zcela jineho razu nez Cesko. Je to zeme severnejsi a proto i drsnejsi se vsim vsudy. Coz nuti jednotlivce k samostatnejsimu reseni cesty zivota. Je velmi pritazliva a zvlastni. Vzdy me tato zeme laka. Rovnez jsem si zamilovala i charakter narodu jako celku, ne religioznich vychytralcu a zaslepencu. Velmi rada se do teto zeme vracim.
[9] Lusy (2008-01-03 21:17:04 )
V Historii se nepíše:Co znamená název Varšava (jak vznikl)
Nevíte to někdo?
[10] Květa (2008-03-03 17:38:51 )
Chtěla jsem se zeptat, nevíte někdo jestli je lepší vyměnit peníze u nás nebo až v Polsku, jedem do Krakova a bohužel tady u nás nikde ve směnárně nemají polské zloté. Tak nevím zda nemám počkat a vyměnit si je až v Polsku. Předem děkuji za odpovědi.
[11] Ondra (2008-03-14 11:31:59 )
odpověď na komentář [10] autora: Květa:
Vyměňte peníze raději u nás. V našich směnárnách bývá výhodnější kurz. Jestli jedete autem, tak není problém se zastavit v kterémkoliv pohraničním městě na naší straně a tam směnit koruny za zloté. Pokud jedete vlakem, tak asi nezbude než buď najít nějakou směnárnu, která má zloté u Vás a nebo pak počkat na výměnu až do Polska. Rozdíl v kurzu není zas tak velký, aby to stálo za nějakou extra jízdu do jiného města, kde zloté třeba mají.
[12] dagmar mroziewicz (2008-04-09 13:55:29 )
odpověď na komentář [9] autora: Lusy:
Je to spojení páru - muže jménem Wars (je to i název jídelních a lůžkových vozů) a ženy jménem Sava, kteří Varšavu založili dle legendy.
[13] Jan (2009-02-09 18:45:30 )
Dobrý den, mám doma starou polslou bankovku sto tisíc zlotých z roku 1993- ta bohužel už neplatí. Můžete mi prosím poradit kam s ní, kde mi jí třeba vymění za dnešní měnu nebo proplatí do Polska už nejezdíme. Prosím poraďte kam se obratit. Děkuji
[14] jjj (2009-04-08 19:21:01 )
odpověď na komentář [10] autora: Květa:
Vždycky měním peníze v Polsku. Směnárna je na každém rohu, otevřená skoro pořád a bez poplatku. Kurs se možná liší podle regionu, na jihu Polska - i dost daleko od hranic, jako např. ve Vratislavi (=dnes Wrocław) - je rozhodně výhodnější. Tam, kde není tak velký obrat české koruny může být kurs horší.
[15] Oldřich Štrof (2009-07-14 18:29:14 )
Vážení, dnes jsem obdržel informaci, že blízko polských lázní Kudowa zdrój je umístěno buddhistické centrum nebo klášter. Dovoluji si proto poždat o sdělení, kde toto centrum hledat, nebo, kdo mi podá potřebnou informaci. Předem děkuji za odpověď. Oldřich Štrof
[16] Pavel (2009-07-16 02:43:04 )
odpověď na komentář [15] autora: Oldřich Štrof:
Buddhistické centrum Drophan Ling se nachází poblíž vesnice Darnków (blízko lázní Kudowa-Zdrój). Poštovní adresa je:

Związek Buddyjski Khordong
Skr. Pocztowa 18
57 - 343 Lewin Kłodzki
tel. 0 601 35 77 76 nebo (074) 868 88 22

Další informace najdete na jejich webu: http://www.khordong.com.pl/index.php

[17] degas (2009-11-08 08:23:02 )

Jsem s polska a popis je ve skutečnosti odrazuje przesada.To přijít do našeho kraju.Autor představil extrémy, které mohou turisté setkat i v zemích, jako jsou gangy zachodnich.A auto může někoho, kdo je v Polsku nebylo ukázat falešný obraz Polski.Drodzy Češi-u Vám to není dokonalý! Ačkoli je velmi mě s sebou, prosím, zvláště máte kapitálu, mnohem hezčí než my, určitě jsou místa, kde je to lepší nepřišel a lidé byli lépe omijać.Pozdrawiam
[18] Luděk (2011-06-21 18:13:43 )
Prosím o radu - chceme se podívat v červenci na Mazurská jezera a tak bychom se chtěli po cestě tam zastavit i v Gdaňsku a co bychom po trase si neměli nechat ujít a jak je to ze spaním po cestě. Díky i za jiné rady Luděk
[19] Eva (2011-06-27 13:32:01 )
V červenci jedeme na dovolenou na Mazurská jezera. Bylo nám doporučeno nejezdit bez navigace. Jsou silnice opravdu tak špatně značené?
[20] Roman (2011-07-01 20:16:55 )
Zdravím, poradíte mi někdo kde je v Polsku, prý někde mezi Polským Těšínem a Krakovem nějaká velká tržnice se vším možným artiklem? Děkuji Roman
[21] Tereza (2011-07-28 13:47:16 )
Dobrý den,

zajímalo by mne, jak je to se zpoplatněnými silnicemi v Polsku. Dočetla jsem se, že E40 je částečně zpoplatněna silnice, znamená to, že máme mít nějakou známku nebo se platí mýtné? (Kolik zl.?) A ještě mě zajímá, jestli je nějaká zásadní věc, co se nesmí přivézt do Polska (jídlo, pití, atd..) a chování na hranicích?

Předem děkuji
[22] Ludvík Juhas (2011-08-19 08:38:04 )
odpověď na komentář [13] autora: Jan:
Dobrý den, potřeboval bych poradit jakou cenu má 100 000 zlotych papírových rok 1993. Děkuji Juhas
[23] Michaela Hančlová (2011-09-30 16:01:44 )
Dobrý den,našla jsem doma staré polské bankovky,10 000,a další,můžete mi někdo poradit jak je vyměnit za platící či české??děkuji Michaela
[24] lucie (2011-11-20 09:57:22 )
jak vznikl Polský státní znak?
[25] Monika (2012-01-08 17:46:24 )
Projeli jsme autem sever Polska, celou dobu spali v autě a vše naprosto v pořádku. Možná v jiných částech Polska je to horší, ale tady jsme se cítili naprosto bezpečně- takže žádný strach!
[26] Marie (2012-01-27 21:37:59 )
Polsko máme projeté ze všech stran, jezdíme až k moři,spíme v autě, nikdy jsme se nesetkali s tím, že by nás někdo obtěžoval, naopak, máme v Polsku plno přátel. Nahoře u moře se těžko vyměňují naše peníze, moc Čechů tam nejezdí, ale není problém si peníze vyměnit hned za hranicemi nebo ve větších městech v bance. V Polsku je plno krásných památek, které stojí za vidění.
[27] Eliška (2012-03-04 23:23:06 )
Dobrý den, chtěla jsem se jen zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s dlouhodobějším parkováním u letiště ve Wroclawi? Potřebovala bych tam na pár dnů nechat auto, a tak se pořád rozhoduji jestli to mám nebo nemám risknout. Děkuji
[28] Krzysiek (2012-04-04 16:55:27 )
odpověď na komentář [27] autora: Eliška:
Ahoj,
jsem s Polska a rad vam pomuzu. Pokud budete mit nejake otazky ohledne Polska muzete mi napsat na e-mail.
duch3@email.cz nebo duch3@gazeta.pl :)
S pozdravem,
Krzysiek
[29] Krzysztof (2012-04-04 17:04:02 )
odpověď na komentář [27] autora: Eliška:
Okoli letiste je tam spoustu parkovisti. Samozrejmne nebude to problem, mnoha lidi tak dela v Polsku a pokud nechas auto na střeženim parkovišti (sorry for my grammar), nemusis mit strach. :)
[30] Krzysztof (2012-04-04 17:07:04 )
odpověď na komentář [23] autora: Michaela Hančlová:
Uz neni mozne vymenit stare polske bankovky. Asi 10 000 je 1 zl co znamena 6 kc.
[31] Petr Breda (2012-05-10 23:32:32 )
odpověď na komentář [28] autora: Krzysiek:
Ahoj Krzysku, zajímalo by mě, jestli je dálnice E40 (Gliwice - Jelenia Gora) u vás ještě zdarma pro osobní vozy nebo se již platí mýtné, a pokud ano, tak kolik Zl, a je li možno i platit v € a nebo kartou Visa... Děkuji Petr
[32] petra (2012-06-14 08:32:32 )
Dobrý den,
mě by jen zakímalo zda musí mít člověk nějaké vízum či něco, když cestuje z Čech přes Polsko na Ukrajinu. S cestovnim pasem ukrajinskym a dokladem, že je spoluobčan občana EU. Děkuji za odpověď
[33] adil (2013-02-17 15:59:24 )
v polsku je 38000000 ml lidi
[34] paja (2013-05-05 10:22:59 )
odpověď na komentář [2] autora: Vera Kara:
teď to je 38 511 824
[36] Zwiasová Věra (2013-09-01 10:56:04 )
Jsem z České republiky a byla na výletě v Tatrách na Štrbském Plese.Při focení okolité krásné přírody ,jsem na zemi zapoměla batoh.byl to pro mě šok.Nicméně jej našel občan Vaši země,a jelikož jsem v batohu měla i telefón,bylo už jen otázkou času s pomocí zásahové jednotky Štrbského Plesa, mužům Mačák Jaroslav,Soska Josef(kteří se zachovali profesiónálně,jim také velký dík)se s pánem a jeho rodinou setkat.byla to paní Anna Arkadivsz, Gawryluk,Malbork Chtěla bych jim touto cestou poděkovat.přece jen existují dobří lidé ,jak v Polsku ,tak i na Slovensku.
[37] Dlouhá (2014-07-09 12:48:50 )
Historické centrum Krakova je moc hezké.
Měnit koruny v Polsku
je nevýhodné iEura ,byla jsem tam v roce 2011
[38] Kielbasa (2014-09-15 18:32:36 )
dobry den, nevite kolik stoji vydani polskeho pasu na velvyslanectví v Praze?
[39] anonym (2015-11-30 20:23:38 )
odpověď na komentář [9] autora: Lusy:
Legenda Wars a Sawa

Diashow Kuba