navigace: svět: Střední východ: Saudská Arábie

Království Saudské Arábie

státní vlajka vlajka: Saudská Arábie, Království Saudské Arábie státní znak znak: Saudská Arábie, Království Saudské Arábie státní hymna

Aash Al Maleek

další mapy

Perry-Castañeda Library

oficiální/originální název země

Al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Saūdiyyah
المملكة العربية السعودية

rozloha

2 149 690 km2

hlava státu

král Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud

polit. systém

monarchie, teokracie

územní uspořádání

13 provincií (manatiq - Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah, Al Jawf, Al Madinah, Al Gassim, Ar Riyad, Ash Sharqiyah, 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah, Najran, Tabuk)

hlavní město

Rijád

jazyk

arabština

náboženství, církve

islám

čas, časová pásma

GMT + 3

měna

1 saudský rijál (SAR) = 100 halalů

elektrický systém

110-220V / 60Hz

plug_abf.gif tel. předčíslí

00 966

aktualizováno: 03.02.2007 | nahoru

doklady, víza

Pro vstup do země potřebujete pas platný 6 měsíců po datu předpokládaného návratu a vízum. Turistická víza prakticky neexistují, jinak než pracovně, na pozvání rodinného příslušníka (který je v zemi pracovně) nebo v rámci organizované turistiky nemáte šanci se do země dostat.

Saudská Arábie: ambasáda, zastupitelský úřad země v ČR:
Velvyslanectví Království Saúdské Arábie, Na Hřebenkách 70, 150 00 Praha 5, tel: 257 316 606, fax: 257 316 593, e-mail: resa@saudiembassy.cz, úřední hodiny: 10.00 - 15.00 (Po-Čt)

zastoupení ČR v zahraničí:
Embassy of the Czech Republic, Saad Bin Gharir Street, Al-Nuzha Quarter, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; poštovní adresa: P.O.Box 94305, Riyadh 11693, Kingdom of Saudi Arabia, tel: 009661/4503617-19, fax: 009661/4509879, e-mail: riyadh@embassy.mzv.cz, web: http://www.mzv.cz/riyadh/

aktualizováno: 07.06.2006 | nahoru

zdraví

Zdravotnická péče je na velmi vysoké úrovni. Za všechny druhy lékařského ošetření se platí, je proto nutné mít kvalitní zdravotní cestovní pojištění. Z důvodu pro nás nezvyklého klimatu je třeba mít se na pozoru před úžehem, úpalem, dehydratací či spálením pokožky. Doporučuje se nosit tmavé brýle s dobrým UV filtrem. Pozor také na přechody mezi klimatizovanými místnostmi a rozpáleným venkem - tyto tepelné přechody představují velký nápor na průdušky a plíce - hrozí kašel a nejrůznější záněty. Zdravotní problémy mohou mít kardiaci i osoby s oslabeným organismem. Zdravotní riziko nakažlivých chorob je malé, pouze na jihu země u hranic s Jemenem se vyskytly případy malárie.

aktualizováno: 07.06.2006 | nahoru

bezpečnost

Obecná kriminalita v království je velmi nízká. V minulosti došlo k několika teroristickým útokům na americké vojenské objekty, vládní objekty a ubytovací zařízení pro cizince. Bezpečnostní situace je v současné době relativně napjatá a neustále se zhoršuje, MZV ČR nedoporučuje českým občanům cesty do země.

aktualizováno: 07.06.2006 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

novinky 08.12.2006: Přestřelka mezi neznámými ozbrojenci a ochrankou před věznicí Ruwais v saudskoarabské Jeddě si vyžádala dva mrtvé (členy ochranky). O útočnících zatím není nic známo.

přírodní podmínky

Převážná většina ze 2.2 milionu km2 povrchu Saudské Arábie je tvořena pouští. Saudská Arábie hraničí na jihovýchodě s Ománem, Jemenem a Spojenými Arabskými Emiráty (SAE), na severu s Irákem a Kuwaitem, na západě s Jordánskem. Celý západ země je hornatý, horský hřeben leží podél celého západního pobřeží - čím víc na jih, tím jsou hory vyšší. Nejvyšším bodem je vrchol Jabal Sawdâ (3207 m) ležící na jihozápadě země. Asi polovinu území zabírá Rub al-Khali - nejrozlehlejší písečná poušť naší planety. Druhá velká písečná poušť - Nafud leží na severu a severozápadě země, zatímco vnitřní oblast Saudské Arábie je tvořena kamenitou a štěrkovou pouští. Východní oblasti jsou ploché a velmi nízké, velmi často zasolené.

Vzhledem k rozsahu pouští není velkým překvapením, že rostlinný pokryv se omezuje pouze na velmi vytrvalé a suchomilné rostliny, zejména trávy a keře. Co se týče zvířat, nejčastěji potkáte velbloudy i když v poušti se vyskytuje široká škála velmi zajímavých (převážně nočních) živočichů a hmyzu.

Díky poušti a nedostatku srážek se v celé oblasti Arabského poloostrova setkáváme s extrémními klimatickými podmínkami. V době od dubna do října se denní teploty pohybují v rozmezí 45 - 50°C, naproti tomu v zimě teploty klesají na 10 - 15°C, v noci může být v centrálních oblastech i chladněji. V pobřežních oblastech pravidelně prší, což způsobuje velmi vysokou vzdušnou vlhkost. V zemi prakticky neexistují vodní plochy a toky trvalého rázu - veškerá voda se získává z hlubinných vrtů, odsolením mořské vody a velmi pečlivou recyklací.

aktualizováno: 07.06.2006 | nahoru

historie

V oblasti dnešního arabského poloostrova žili lidé již před 5500 lety. Právě z oblasti arabského poloostrova pocházeli pravděpodobně zemědělci, kteří se usadili zhruba 3500 let před n.l. v oblasti Mezopotámie, kde se z nich stali předkové asyřanů a babylóňanů. Díky drsnému pouštnímu klimatu se většina vyvinutých kultur držela mořského pobřeží - kultura Dilmun na pobřeží Perského zálivu, království Sába a Main na jihu arabského poloostrova v dnešním Jemenu. Rozsáhlá poušť a vnitrozemské oázy poskytovaly dostatek prostoru pouze pro kočovné kmeny.

aktualizováno: 28.02.2008 | nahoru | zobrazit/skrýt podrobnosti »»

Arábie před vznikem Islámu

V 5. století existovaly v severozápadní Arábii tři důležité oázy, kolem kterých vyrostla města. Všechny tři oázy ležely v oblasti nazývané Hejdžáz – v pásmu mezi pobřežím Rudého moře a velkou pouští na východě. Tyto tři oázy byly Yathrib (téměř uprostřed Hejdžázu, dnešní Medina, v horách asi 140 km od pobřeží), Mekka (asi 335 km jižně od Mediny, 70 km od pobřeží Rudého moře) a Taif (město v horách, asi 65 km východně od Meky). Nejdůležitější byla už tenkrát Mekka – měla kvalitní zdroj vody (studnu Zamzam), byla místem jedné z nejdůležitějších svatyň v Arábii a ležela na křižovatce důležitých karavanních stezek.

Někdy v první polovině 5. století se na scéně objevuje muž jménem Kusaj ibn Kilab bin Murrah z kmene Kurajšovců. Kusaj se oženil s dcerou tehdejšího správce Kaaby a později podědil i jeho titul. Kusaj byl zcela jistě svědomitý a moudrý muž – nejen že dal tehdy upadající svatyni do pucu, ale byl aktivní i politicky – byl schopen jednat se zástupci různých znesvářených kmenů (a to byly tehdy všechny) a byl schopen je přimět k vzájemným rozhovorům přičemž hrál roli nestranného arbitra. Převážně díky Kusajovu vlivu získali politické body i jeho ostatní soukmenovci a z Kurajšovců, kteří byli velmi zdatnými obchodníky, se stala vládnoucí ekonomická a politická elita Mekky.

Svůj podíl na vzrůstu důležitosti obchodních stezek procházejících Mekkou (a nepřímo i na vzrůstu bohatsví Kurajšovců) měly i externí politické vlivy. Doprava po Rudém moři trpěla pirátskými nájezdy a Mezopotámie a sever Arabského poloostrova, kudy procházely severní obchodní stezky byla bezpečnostně velmi nestabilním regionem díky růstu sasánovské Persie a vzniku království Lachmovců a Ghassánovců. Kurajšovci uzavřeli dohody s okolními kmeny a nakupovali od nich zejména dobytek, kůži a kovy, které byly těženy v okolních horách. Mekkou však procházelo i zboží z Afriky a Dálného východu – koření, drogy a léčiva, textil a otroci, vše před přeložením na karavany putující do Sýrie a Iráku pěkně zdaněno. Nejen díky svému bohatství, ale i díky vlivu na své okolí byla koncem 6. století Mekka nejdůležitější politickou silou na Arabském poloostrově.

Mohamed a vznik Islámu

Tradiční islámští historikové uvádějí, že vicekrál Abraha, správce Sáby (dnešní Jemen, tehdy území pod nadvládou afrického Aksúmského království) postavil v Sana’a obrovskou katedrálu a nařídil všem svým poddaným (hodně z nich se za jeho poddané nepovažovalo), aby místo Mekky navštěvovali novou křesťanskou svatyni v Sana’a. Nezávislí kočovníci si však dál chodili vyřizovat své vzájemné účty do Mekky. A tak se Abraha po jistém incidentu, který znamenal znesvědcení jeho katedrály (zlé jazyky tvrdí, že si ji někdo spletl s latrínou) rozhodl roku 570 pohanské beduíny přesvědčit o výhodách křesťanství a tak trochu se zahojit na bohaté Mekce. Postavil velikou armádu, kromě koní a jezdeckých velbloudů nastrojil i pár slonů a vyrazil do akce. Slonům se však do posvátného města nechtělo a tak se Abraha i s celou armádou obrátil a vrátil se do Sáby. Od té doby byl rok 570 označován za Rok slona. A právě v té době se narodil chlapec, který se později stal prorokem. Toliko tradice…

Mohamed se tedy narodil (pravděpodobně) roku 570 do rodiny Hášimovců (Banu Hašim), nepříliš bohatého klanu, který byl součástí kmene Kurajšovců. I když mluvit o rodině je poněkud předčasné – Mohamedův otec Abdulláh byl zabit téměř půl roku před jeho narozením v jedné z mnoha tradičních šarvátek a jeho matka Amina jej brzy po narození poslala na výchovu k beduínům do pouště (život v poušti byl pokládán za lepší a zdravější než život v oáze a výchova městských dětí náhradními rodiči byla rozšířeným zvykem). Mohamed se vrátil zpět domů když mu bylo 5 let a o necelý rok později jeho matka zemřela na následek nemoci. Další dva roky jej vychovával jeho dědeček Abd al-Muttalib a poté co zemřel i on se o něj začal starat jeho strýc Abu Talib, tehdejší vůdce Hášimovského klanu. A jelikož to s Hášimovci v té době šlo ekonomicky poněkud z kopce, pro sirotka Mohameda to určitě nebyl žádný med.

Mohamed nejprve doprovázel na obchodních cestách svého strýce a brzy si získal velmi dobrou pověst. Ačkoliv se Mohamed rozhodně nemohl považovat za zkušeného, přesto jej Abu Talib doporučil velmi bohaté obchodnici Chadídži, která hledala zprostředkovatele, který by jel s její karavanou do Sýrie a vedl veškerá obchodní jednání jejím jménem. Mohamed práci přijal a jeho první samostatná cesta byla obrovským obchodním úspěchem. Následovaly další Mohamedovy cesty a postupem času se obchodní vztah mezi Mohamedem a Chadídžou změnil v osobní a Chadídža (v té době již dvakrát vdovou) nabídla Mohamedovi sňatek. Podle historiků byl jejich vztah velmi šťastný a laskavá Chadídža byla jedním z faktorů, která formovala Mohamedův náhled na svět.

Co se dále dělo ve skutečnosti dále není zcela jasné (západním historikům, muslimové v tom pravděpodobně zcela jasno mají…). Mohamed chodíval meditovat do jedné z mnoha jeskyní nad Mekkou (jeskyně je dnes známa jako Hira, pod vrcholem Džebel an-Núr), kde jej jednoho dne dle jeho slov navštívil archanděl Gabriel a oznámil mu, že si jej Bůh zvolil jako svého proroka. Tato událost měla na Mohameda obrovský vliv – zpočátku sám nevěděl, co si o tom všem má myslet, údajně měl deprese a dokonce uvažoval o sebevraždě. Následovaly tři roky, kdy Mohamed žádná zjevení neměl a většinu času ztrávil meditací, duchovními cvičeními a kázáním své rodině a přátelům, kteří víceméně tajně konvertovali k novému náboženství.

Kolem roku 613 začal Mohamed kázat veřejně a z počátku neměl moc velký úspěch. Většina „nových“ muslimů byli lidé nižšího sociálního postavení, chudí a otroci. Mohamed a jeho věrní byli zezačátku ostatními Kurajšovci pouze zesměšňováni, ale v okamžiku, kdy Mohamed začal kázat proti uctívání „pohanských“ bohů, začalo jít do tuhého. Kurajšovci zkoušeli použít cukr i bič – z jedné strany nabízeli Mohamedovi, že jej přijmou mezi úzkou skupinu bohatých obchodníků a snažili se jej dotlačit do (pro něj) ekonomicky výhodného sňatku, z druhé strany byli jeho příznivci fyzicky napadáni, mučeni a zabíjeni.

Celá situace byla pro Kurajšovce velmi nepříjemná už z toho důvodu, že právě oni byli správci Kaaby a Mohamed (jeden z nich) de-facto útočil na jejich náboženskou a morální autoritu. Situace se nakonec vyhrotila do té míry, že Kurajšovci vyhlásili úplný bojkot všech muslimů, což se dotklo nejen muslimů samotných, ale i jejich rodin – zejména Hášimovců. Mohamed musel najít nějaké řešení a nakonec pro sebe i své následovníky přijak azyl v oáze Yathrib (dnešní Medina). Odchod muslimů do Mediny roku 622 je označován jako hidžra a tento okamžik je počátkem muslimského kalendáře.

Odchod do Mediny znamenal pro muslimy také ztrátu veškerého majetku, který zůstal v Mekce. Tento problém se Mohamed rozhodl řešit tradičním způsobem – začal přepadávat karavany směřující z Mekky. Na jeho obhajobu může být podotknuto, že tyto karavany byly financovány z majetku, který byl muslimům zkonfiskován po jejich útěku z města. Kurajšovci si to samozřejmě nechtěli nechat líbit a tak jednoho krásného březnového odpoledne roku 624 došlo k první opravdové bitvě mezi muslimy a Kurajšovci u Badru, místě na obchodní stezce mezi Mekkou a Medinou. Mohamed a jeho vojáci u Badru zvítězili proti mnohonásobné přesile a tato bitva měla pro Mohameda obrovský význam - muslimové se poprvé ukázali jako síla, se kterou je třeba brát vážně.

Politická i ekonomická moc Kurajšovců postupně slábla a Mekka byla Mohamedem znovu získána roku 630. Nepíšu „dobyta“ zcela záměrně – v okamžiku, kdy Kurajšovci uviděli Mohamedovo vojsko, se Mekka vzdala. Téměř všichni její obyvatelé konvertovali k islámu a Mohamed proměnil Kaabu v čistě muslimskou svatyni. K islámu postupně konvertovali i ostatní arabské kmeny a islám se postupně stával silou, se kterou bylo třeba počítat. Mohamed zemřel 8. června 632 v Medině.

Období kalifátu a růst impéria

Mohamedova smrt znamenala relativně velký problém – Mohamed neměl nástupce, kterého by uznávali všichni jeho následníci. Spor mezi původními muslimy, kteří přišli do Mediny spolu s Mohamedem (Muhadžírun) a „novými“ muslimy z Mediny (Ansar) byl nakonec vyřešen Umarem ibn Al-Chattábem, jedním z Mohamedových blízkých společníků. Umar navrhl, aby se novým vůdcem muslimů (kalífem – doslova „následovníkem“) stal Mohamedův přítel Abu Bakr. Abu Bakr měl od samého začátku plné ruce práce. Relativně rychle se mu podařilo zkonsolidovat situaci na Arabském poloostrově – v takzvaných odpadlických válkách (ridda) sjednotil všechny arabské kmeny a zároveň začal rozšiřovat území směrem na severovýchod (na úkor Sasánovské Persie) a severozápad (do Sýrie – na úkor Byzantského impéria – a do Egypta). Abu Bakr zemřel v srpnu roku 634 pravděpodobně na komplikace spojené s nachlazením a byl pochován v Medině, vedle svého předchůdce Mohameda. Abu Bakrovým následníkem se stal Umar, Abu Bakrův přítel, rádce a muž, který jej před dvěma lety navrhl jako jako prvního kalífa.

Umar pokračoval v Abu Bakrově díle a během jeho vlády byla dobyta Mezopotámie a část Perské říše, na severovýchodě dobyl Palestinu, Sýrii, Egypt a kus severní Afriky. Umar je historiky považován za naprosto zásadní osobnost, která vedla rozmach muslimské moci ze své kolébky na Arabském poloostrově. Umar byl zavražděn roku 644 perským otrokem při modlitbě v mešitě a byl pochován vedle svých předchůdců Mohameda a Abu Bakra.

Po Umarově smrti byl zvolen kalífem další z původních Mohamedových následovníků - Usmán ibn al-Affan. Za jeho vlády dosáhlo arabské impérium na západ až do Maroka, na sever do Arménie a Ázerbajdžánu a na východě do Pákistánu. Usmán zavedl několik důležitých ekonomických a zemědělských reforem a kromě posilování pozemního vojska se věnoval i budování vojenského námořnictva. Pro muslimy je ale pravděpodobně nejdůležitější jeho úloha jako člověka, který uspořádal texty tvořící Korán do podoby, v jaké je známe dnes.

Pozdní léta Usmánovy vlády jsou ale již problematická. Na scéně se objevují jeho političtí odpůrci, kteří mu vytýkají korupci a protekční chování ke svým přátelům a členům rodiny. Usmán velké množství svých přátel umístil na vysoké byrokratické posty všude v kalifátu. Odpor vůči Usmánovi vyvrcholil ozbrojenou vzpourou, při které byl Usmán v červenci 656 v Medíně zavražděn.

Jeho nástupcem se po mírném cukání stal Ali, který si tímto zadělal na pořádný problém, protože neměl jednohlasnou podporu. Veřejně proti němu vystoupila Aiša (jedna z Mohamedových manželek), která jej nepřímo obvinila z Usmánovy smrti a odmítla ho podporovat. Bitva mezi Alím a Aišou u Basry v dnešním Iráku byla jednou z prvních bitev nadcházející občanské války, ne jejímž konci roku 661 byl zavražděný Alí a zruinovaný kalifát. Nástupcem Alího se stal jeho protivník Muawíja, bývalý správce Sýrie, dosazený do svého úřadu Usmánem. Muawíja přestěhoval své hlavní město do Damašku a stal se zakladatelem první arabské dědičné vládnoucí dynastie – Umájovců.

pokračování příště…

vaše zkušenosti

Máte k tématu co říci? Je něco jinak? Chcete něco doplnit? Dejte nám prosím vědět!

Před odesláním vašeho komentáře si prosím přečtěte pravidla pro psaní příspěvků. Dále prosím, nepoužívejte HTML formátování, nebude zohledněno!

přidat komentář

Vaše komentáře:

[1] Ladislav Helcl (2007-03-15 12:39:09 )
Co se tyce pouzite elektrickeho systemu, tak uvedena informace neni uplne spravna. V kancelarich i na hotelu v Jeddah jsem mel k dispozici jak 125V tak 250V, zasuvky mate spravne. V obchodech sezenete pristroje i na evropsky druh zasuvek a to i presne stejny jako pouzivame v cechach. Meli byste to opravit, protoze jen diky teto nepresne informaci jsem si nevzal s sebou nabijecku a pak jsem toho litoval.
[2] Rania (2007-09-18 20:54:51 )
mimochodem arabsti obcane nejsou nasilnici, aby ste meli jasno, oni nezabijeji lidi na potkavani, byla jsem v Saudske arabii a i kdyz jsem mela cesky obcansky prukaz, a videli na me ze opravdu jsem z CR, srdecne me privitali a uzila jsem si skvelou dovolenou, dekuji, prosim nepiste sem ze arabove jsou vrahove a ze ublizuji na potkani, arabove jsou muslimove, a dobri verici by neublizili, a ani nepomluvili dokad by ho nepoznali bliz, nelibi se mi ta veta a prosila bych aby jste ji dali pryc, saudska arabie je krasna kulturni zeme a myslim ze by ji meli videt lide svyma ocima a ne ocima jinych dekuji za pochopeni
[3] Pavel (2007-09-19 00:03:23 )
odpověď na komentář [2] autora: Rania:
Ahoj, zaprve: v Saudske Arabii jsem osobne byl. Vim, jak se saudove chovaji sami k sobe, k cizincum, k zenam. Nemam s tim osobne problem, chovaji se tak, jak jim to diktuje jejich nabozenstvi a kultura. Zadruhe: nikde nevidim, ze je nekde napsano, ze saudove jsou vrahove a ublizuji na potkani. Faktem je, ze k utokum saudskych radikalu na cizinecke compoundy doslo a ze bezpecnostni situace v kralovstvi je relativne spatna (pokud jsi tam byla, vis ze vstupy do hotelu, verejnych budov a compoundu vypadaji jako miniaturni Maginotova linie...), faktem je, je ceske ministerstvo zahranici cestovani do Kralovstvi ceskym obcanum nedoporucuje a dalsim faktem je, ze tam stovky cechu pracuji - vetsinou ve zdravotnictvi. Zemi jsem na vlastni oci videl, je nadherna, to ale neznamena, ze budu ignorovat fakta o napjate vnitrni bezpecnostni situaci.
[4] LUKÁŠ CH. (2008-02-09 19:33:59 )
Mám dlouholeté přátele, kteří jsou arabove. Jsou to opravdu kamarádští lidi. Vždy se těším,až k nám do česka příjedou,jsou zábavní a upřímní. Jejich víra je jejich věc a každý má na to jiný pohled. Nejblíž jsem byl na Djerbě,ale v Saudské Arabii jsem bohužel nebyl. Moc rád bych se podíval, z vyprávění mých přátel a z fotek je to opravdu nádherna zem!
[6] Pavlina M. (2008-02-29 18:39:17 )
odpověď na komentář [4] autora: LUKÁŠ CH.:
Souhlasim s nazorem Lukasem,take mam dlouholete kamarady mezi 'saudany' a beru je za original araby,jak svym srdecnym chovanim,tak silnou virou v boha...Ale bohuzel se najdou taci,kteri jim to vse kazi,ale nemuzeme je hazet do jednoho pytle!!!jsou zli,a dobri vsude na svete,na to by se nemelo zapominat!!
[7] maria (2008-05-09 18:42:02 )
ale ano, saudci jsou odporní a pokud jste někdo alespoň chvíli žili v saudské rodině, pochopili by jste, že je ostuda něco takového tady psát a mužů Saudců se zastávat. Ale proč tu něco psát, možná jsou všichni muži zvířata...
[8] Pavel (2008-05-12 11:46:36 )
odpověď na komentář [7] autora: maria:
Nezlobte se, o čem to píšete? Moc tomu nerozumím... Kdo se kde koho zastává? A možná jsme oprvdu všichni zvířata, já osobně bych chtěl být delfínem.
[9] Sabina (2008-05-16 10:06:22 )
Mno, já budu bydlet v Jiddah, bude tam pracovat můj otec... Docela se těším, je to země na veliké úrovni, tak doufám že mě nezklame. Chtěla bych se zeptat, musí tam ženy chodit zahalené? Předem děkuji.
[10] Pavel (2008-05-16 11:04:29 )
odpověď na komentář [9] autora: Sabina:
Ahoj, nemusíš mít zahalený obličej, ale musíš nosít abáju (většinou černý plášť zakrývající celou postavu) a šátek zakrývající vlasy. Nesmíš jít nikam sama bez doprovodu muže (rodinného příslušníka), nesmíš řídit auto, nesmíš jít sama do restaurace (respektive můžeš jít s rodinnou nebo s jinými ženami, ale pouze ve dny, kdy mají v restauraci "rodinné dny"), do muzea... Nejbližší kino nebo noční klub je v Kataru. Nesmíš být v doprovodu muže, ketrý není rodinným příslušníkem. Ale předpokládám, že po příjezdu Ti tohle všechno bude vysvětleno. Džidda je určitě pro rodinu lepší než Rijád, je tam rozhodně "svobodomyslnější" atmosféra a hlavně je tam lepší klima (a moře). Věřím, že to bude hodně zajímavý zážitek. Přeji pevné nervy :)
[11] alex (2008-06-16 18:53:49 )
odpověď na komentář [9] autora: Sabina:
Není to tak hrozné, jak píše Pavel, abája ( a to černá ) se sice venku nosit musí, ale cizinky (Evropanky, Filipínky, Malajky apod) většinou chodí s nezahalenou hlavou - v obchodních centrech a moderním městě to není problém - jen snad při návštěvě tradičních míst bych doporučila si lehce vlasy překrýt šátkem. Jeddah je nádherné město - líbí se mi více než Riyadh a na některých hotelových plážích jsou fantastické korálové útesy - dá se tam dostat i mimo pobyt v hotelu za celkem slušný poplatek (např. Albilad - který má potápěčský klub). Většina slušných restaurací má family section, v tomto také není potíž. Jen o kino či divadlo člověk opravdu nezavadí. Přeji hezký pobyt
[12] Roman B. (2008-07-13 23:18:25 )
Saúdská Arábie je nádherná a zajímavá země a jsem moc rád, že jsem měl možnost tuto zemi navštívit. Saudové jsou velmi příjemní a veselí lidé. Kdo bude mít možnost se do této pro turisty nedostupné země podívat, ať neváhá a jede.
[16] Marta (2008-08-01 13:28:49 )
Máte tu někdo zkušenost s pobytem v SA, konkrétně v Džidě? můj otec tam bude od příštího roku pracovat, ráda bych u něj nějakou (třeba) i delší dobu bydlela... slyšela jsem o přísných pravidlech, která panují v Rijádu, ale zajímalo by mě, jestli to stejně vypadá i Džidě nebo jestli je to tam ztrochu volnější...a také, jestli si tu může vůbec žena najít nějakou práci (19 let čerstvá absolvenka zdravotnické školy) nebo jakým způsosem se tu "vyplňuje" čas? jestli někdo něco víte, tak dík za odpověď...
[17] Pavel (2008-08-04 02:55:10 )
odpověď na komentář [16] autora: Marta:
Ahoj, moje draha polovicka pracovala v SA 2 roky jako zdravotni sestra (v Rijadu). Zapomen na to, ze bys neco sehnala na miste. Saudske zakony to nedovoluji, prace na cerno je temer nemozna a hlavne nebezpecna. Pokud to s praci myslis vazne, zkus se nakontaktovat na nejakou agenturu, ktera praci v SA organizuje (konkretne treba Eurostaff - http://www.eurostaff.cz), ale pocitej s tim, ze pracovni zavazky jsou minimalne na rok.
[18] jan (2008-08-19 00:32:18 )
Ahoj, ziju v Rijadu.
Zije tu take nekdo z CR?
[19] Jana (2008-09-23 23:54:54 )
no asi už v česku opravdu nikdo nezůstal, protože já jsem taky v rijádu :-))
[20] Martina (2008-10-05 14:56:22 )
Ja pracuji v Rijadu jako zdravotni sestra a doporucuju to ostatnim absolventum(absolventkam) zdravotnich skol nebo mediciny. Celkova uroven zdravotnictvi je tu nesrovnatelne vyssi nez v CR! Ziskala behem roku velmi cenne zkusenosti,ktere bych v CR sbirala behem dlouhych let,protoze tam jsem vykonavala praci spise sanitarni sestry,prestoze jsem absolventka zdravotní SŠ i VOŠ. Tady vas opravdu nechaji vykonavat praci hodnou vasi kvalifikace!! A to ani nemluvim o propastnem rozdilu ve financnim ohodnocenim.
Jinak je SA klidna a relativne bezpecna zeme,pokud dodrzujete zdejsi zakony.Rekla bych,ze podminky tu nejsou az zas tak vyhrocene, jako se o nich pise.
Nemusite tu nosit zahaleny oblicej a spousta cizinek nenosi ani satek (coz ale Saudove nevidi moc radi)Jinak jsem se tu zatim setkala pouze se Saudy, kteri se ke me chovaji velmi slusne.
Pokud uvazujete o praci v SA, myslím, že opravdu není čeho se obávat...
[21] Markéta (2008-10-09 15:04:40 )
odpověď na komentář [2] autora: Rania:
To je hezký, že říkáte, že nejsou násilníci, ale to že malým holkám arabským uřezávají poštěváky je v pořádku? By mi zajímalo jak by bylo Vám!
[23] Pavel (2008-10-09 22:28:55 )
odpověď na komentář [21] autora: Markéta:
Markéto, ačkoliv saudské ženy to z našeho hlediska určitě nemají snadné, ženskou obřízka mezi jejich problémy naštěstí většinou nepatří - v zemích středního východu je tento zvyk relativně málo rozšířen. Největším problémem jsou země rovníkové a východní Afriky (konkrétně Egypt kde je nějakým způsobem "obřezáno" více než 100% žen, Súdán, Etiopie, Mali, Tanzánie). Pokud vás toto téma zajímá, tak více informací najdete například na webech WHO nebo FGMnetwork.
[25] mirka (2008-10-13 11:24:44 )
Dobrý deň. Uvažujem nad možnosťou ísť pracovať do SA cez českú agency G5plus ako zdravotná sestra. Obávam sa však mojej nízkej jazykovej úrovni angličtiny. Ak tam niekto cez túto agency pracuje v zdravotníctve, bola by som rada keby sa mi ozval. Uvítam každú správu, ktorá sa týka praktickej skúsenosti. Ď.
[26] mirka (2008-10-22 14:50:51 )
odpověď na komentář [20] autora: Martina:
Ahoj martina
som zo slovenska a chcem ísť pracovať do SA. Rada by som vedela aké sú požiadavky na jazykovú úroveň, moja je len mierne pokročilá. A ešte jedna otázka, mám 40 rokov, nie je to na prácu v takejto zemi veľa? Díky M.
[27] Silvia (2008-10-31 15:50:35 )
odpověď na komentář [20] autora: Martina:
Ahoj Martina, velmi ma zaujal Tvoj clanok o Saudskej Arabii, som tiez zdravotna sestra a rada by som pracovala v Saudskej Arabii, no uz davno patram, ako alebo cez aku spolahlivu agenturu sa tam dostat. Mozes mi poradit, prosim? Dakujem a zelam Ti pekny den.
Silvia
[28] mirka husáriková (2008-11-03 18:35:03 )
odpověď na komentář [27] autora: Silvia:
Ahoj Silvia,
tiež má záujem ísť pracovať do SA. začala som spolupracovať s českou agentúrou G5plus.com, pozri si info na nete. A budem rada ak sa mi ozveš na moju mailovú adresu mirka.husarik@azet.sk
[29] petra (2008-11-16 12:40:12 )
odpověď na komentář [20] autora: Martina:
Ahoj, přemýšlím o prací por. asistentky v Sa v Rijádu... jen mám trochu strach z tamní kultury.. dá se to zvládnout? Krom abáji, jsou nějaká omezení pro ženy? opravdu nesmíš jít nikam sama? a co internet, je dostupný?a ještě jestli je možnost návštěvy z EU v SA? jak jsi dlouho v rijádu? jestli se můžu zeptat.. Díky moc
[30] Cindy (2008-11-18 17:18:55 )
odpověď na komentář [29] autora: petra:
Ahoj Martina a Silvia, tiež chcem jet pracovat do SA cez agenturu Eurostaff, chcela by som sa zpytatˇči sa tam da vydržat celý rok. Pokud mate nějaké info napiště mi prosím na mail Cindy261075@yahoo.fr vďaka
[31] Martina (2008-12-04 13:17:29 )
odpověď na komentář [29] autora: petra:
Ahoj Petro, v SA pracuju přes rok (je mi 23) a mám v plánu tu ještě minimálně další rok zůstat. Neboj, na zdejší kulturu si rychle zvykneš - cizinci tu žijí v tvz. compoundech, což jsou areály, kde je bazén, posilovna, bar, tenisový kurt...a tady vládne normální "evropská atmosféra" - tj. žádná abaya a podobná omezení. Několikrát denně jezdí z compoundu autobusy do nemocnice (kde většina compoundistů pracuje) a do obchodních center. V nemocnicích taky probíhá víceméně vše podle evropských způsobů.

Omezení, která platí pro ženy se tě začnou týkat, jakmile opustíš coumpound nebo nemocnici - ven na ulici musíš vyjít jedině v abaye a nejlépe i v šátku a je dobré, když jdou tak aspoň 3 ženy, nesmíš se bavit s žádným cizím mužem (pokud to není např. policista nebo prodavač). Na veřejnosti jsou skoro všechny podniky a prostory oddělené pro muže a ženy - jezdící schody, výtahy, restaurace, čajovny... Jinak internet je dostupný všude a je na něm dostupné všechno - Saudům se napodařilo prosadit žádná výrazná omezení:)

Co se týče návštěv, teoreticky to možné je, ale je to dost složité - jednodušší je, když si vezmeš dovolenou a navštívíš přátelé nebo rodinu ty. Jinak aby ti povolili pracovat v SA, musíš mít aspoň 2-letou praxi ve svém oboru. Vyřizování muže trvat půl roku až rok, takže je dobré začít, co nejdřív. Nejlepší agentura, přes kterou můžeš práci v SA získat je tato: http://www.eurostaff.cz/. Přeji hodně štěstí...
[32] Martina (2008-12-04 13:24:46 )
odpověď na komentář [27] autora: Silvia:
tato agentura je nej: ttp://www.eurostaff.cz/cz
[33] Hanka (2009-01-01 22:07:40 )
Ahoj Marťo. Chci se tě zeptat, v jaké nemocnici a na jakém oddělení pracuješ? Chystám se taky do SA (doufám že příštím rokem tam už budu) - do centra pro kardiaky. Teď ještě pracuju v ČR (taky na kardiochiře). Jak to vypadá s náplní práce sestry? Díky předem za odpověď.
[34] Radka (2009-01-09 00:12:05 )
odpověď na komentář [11] autora: alex:
Jojo, je to tak, rok jsem tam bydlela a když si člověk zvykne na některé divné věci a zjistí jak je obejít, tak je to super. Co se týče abáji, to je víc k užitku než na obtíž. Jednak moda frčí, takže lze koupit vyšívanou, s korálky, kapucí, no prostě s čímkoli. A kde jinde se dá jít v jednu hodinu v noci na zmrzku v pižamu:-)S tím zakrýváním hlav je to taky dobrý, sice si ji maji všechny ženský zakrývat alespoň při motlitbách, ale u "bílých" se toleruje víc než u ostatních. Člověk prostě nesmí jen provokovat. S ženskejma můžeš kamkoli, restaurace jsou tam výborné a většina z nich má prostory ppouze pro ženy a rodiny. A pokud máš s sebou manželský pár, je požehnáno i pro stýkání se s nerodinnými pánskými příslušníky. Když jsemnadobro odjížděla, ukápla i slza. Jo a to moře - jestli šnorchluješ nebo se potápíš, tka je to jedinečné - super a nikdo tam není, ne jako v Egyptě. A pokud ne, vota s teplotou vany také nadchne.
[35] Radka (2009-01-09 00:34:08 )
Agentury, které vysílají naše a slovenské sestry do SA jsou v podstatě dvě. Eurostaff (http://www.eurostaff.cz) a G5+ (http://www.g5plus.com/). Každá má svoje plusy i mínusy. Eurostaff je v podstatě zdarma (alespoň byl) a má výborný kurz zdravotnické angličtiny, který je dokonce i bodovaný do registrace, je týdenní. G5plus je více zpoplatněn, ale jsou dynamickou společností a plus vidim v tom, že s nimi člověk, pokud by měl zájem, může souvisle navázat na pobyt v SA pobytem v USA.

Co se týče angličtiny, tak do SA nemusí být úplně perfektní, ale musíte v ní udělat pohovor, který je buď osobní, nebo telefonický (ten je vždy obtížnější). Dříve to bylo lepší, ale teď si začínají ostatní sestry stěžovat, že češky moc neumí.
Možná Vás překvapí to, že velký počet sester v SA tvoří filipínky, indky a malajky, které mají odborné školy programově v angličtině. Proto mají jazykovou výbavu daleko lepší než sestry od nás, přestože odborně jim nesahají ani po kotníky. (kromě malajek, ty bývají šikovné)

To, že většině lidí trvá půl roku až rok, než se do SA dostanou je pravda. Je nutné se zaaregistrovat v agentuře, projít školením a kurzy, pohovorem - určitě to zkuste do více nemocnic, pokud budou pohovory v krátkém rozmezí, po té si můžete vybírat. Vyřízení víza trvá obvykle tak kolem dvou měsíců. No apak záleží na Vás, kdy se Vám bude chtít odjet. Je to určitě výborná zkušenost jak odborná tak kulturní a SA je opravdu nádherná země. A pokud milujete nakupování, máte se tam ještě daleko lépe než v Anglii:-) Někdo jste tam psal, že je Vám kolem 40. Já tam byla se sestřičkou, které bylo lehce přes a myslím, že si zvykla báječně. Neuvěřitelně psychicky omládla a myslím si, že odpočinout si od každodenních starostí běžného života - i když tam hcodíte normálně do práce, tak je to přeci jenom rozdíl, je to něco nového - není určitě také na škodu. Jen si buďte jista, že to Váš partnerský vztah vydrží. Takže pokud váháte, já Vám dávám minimálně jedno znaménko pro.
[36] Roman (2009-01-17 21:05:20 )
odpověď na komentář [18] autora: jan:
Ahoj, V Rijadu zije solidni cesko-slovenska komunita s pravidelnymi kontakty. Ja osobne jsem v rijadu pres 2 roky i s rodinou. Kdyz tak se ozvi.
[37] anna (2009-02-15 05:06:08 )
Preji hezky den,mozna nejen me by zajimalo, zdali je nejaka cestovka ktera, organizuje zajezdy do Saudske Arabie....dekuji Anna
[38] anna (2009-02-15 05:12:18 )
odpověď na komentář [2] autora: Rania:
Preji krasny den Ranio, chci se vas zeptat, jestli znate nejakou ceskou cestovku, ktera dela zajezdy ci dovolene v saud.arabii, rada bych se do teto zajimave zeme podivala, nemam tam nikoho z rodiny..ze by me pozval..ale treba existuje nejaka cestovka ktera tam jezdi.., mate pravdu lidi se divaji na araby velmi zkreslene..., jsou to lide jako kazdy jak dbri tak i ti opacni..proste je to v lidech jak se chovaji a jaci jsou...v kazdem narode a v kazde kulture jsou ti dobri i zli..dnes je svet rozdelen...ovladan amerikou a izraelem..od toho se odviji i dezinformace ze stran medii, stranici jen jedne strane...., preji vam hezky den a dekuji, odpovite li me. Anna
[39] anna (2009-02-15 05:19:25 )
odpověď na komentář [7] autora: maria:
mario, mohu se vas zeptat na vasi zkusennost..vite docela by me to a jiste nejen me zajimalo.., jaci jsou pod povrchem.., vite myslim si ze jsou jiste v rodinach dobri saudove muzi a spatni..tak jak v cesku znam spoustu muzu co piji x piv denne zenu maj za otroka, nekteri je biji a tyraji..to je bohuzel vsude...ale je na nas abychom zakony a tim ze nesouhlasime s tim neco udelali.., proste nekteri si vybiraji z koranu co chteji a co nechteji nevidi a neslysi.., tak i jina nabozenstvi, ..vse je v cloveku,, v tom jak velky je kdo sobec..co je ochoten udelat pro druheho a co ne..., jednou kazdy zaplati za sve skutky, verte mi..muzete li napsat vic a bliz, napiste..at vime v cem jste byla z pobytu v teto zemi znechucena...
[40] Pavel (2009-02-15 05:20:51 )
odpověď na komentář [38] autora: anna:
Dobry den, nahore vlevo na teto strance, hned pod menu mate vypsane zajezdy do Saudske Arabie (v soucasne dobe pouze jeden, porada CK Karavela). Preji hezkou cestu a otevrene oci...
[41] anna (2009-02-15 05:24:55 )
odpověď na komentář [9] autora: Sabina:
ted jsi me Sabinko rozesmala..ale neber si to ve zlem.., kazdy se nekdy dozvime ty spravne info v ruznem obdobi zivota.., proste v S.arabii budes muset chodit zahalena, nic jineho nezbyva..mozna ale budete v zone pro cizince, tak pak ne, ale jinak ano..plati tam velmi prisna pravidla pro chovani muzu a zen, zeny potrebuji muzskeho opatrovnika..z hlediska zakonu jsou na tom tak jako deti..nesmi bez doprovodu..nemohou mluvit s kazdym atd..za poruseni pravidel jsou velmi prisne pro evropana stredoveke tresty.., bud devce na sebe opatrna.., treba budete bydlet mimo mesto ve vesnicich pro cizinecke pracovniky..ale kdyby ne dobre se seznam s pravidly.., tak hodne stesti..jinak to je krasna zeme..ale tezko si tam budes moci cestovat..temer nemozne..pro zenu...jen skutecne s doprovodem..s povolenim..atd..
[42] anna (2009-02-15 05:46:01 )
odpověď na komentář [40] autora: Pavel:
Diky Pavle. O SA toho vim relativne dost, ale ne z osobni zkusennosti tak zkusim tu cestovku o ktere pisete. Pracovat by me tam asi nepustili, protoze mam sice maturitu, ale ne ve zdrav. oboru. Za sebou mam praci mj. i jako carea ssistant v Britanii, ale v SA potrebuji pokud vim sestricky. Skoda, tak se tam podivam s cestovkou - treba mi to vyjde. Hezky den a diky za info.
[43] Petr (2009-02-26 21:03:39 )
odpověď na komentář [36] autora: Roman:
Prave zvazuji nabidku prace na rok v Rijadu a jsem potesen zdejsimi reakcemi :)
Mam par dotazu. Je bezpecne se sam pohybovat v aute po zemi? Je tam draz ci levneji? Jak jsem pochopil, tak kulturni vyziti asi moc neni. Jsou v ramci te CS komunity kurzy arabstiny v cestine nebo jen anglicky?
[44] Rado (2009-02-28 08:50:06 )
odpověď na komentář [43] autora: Petr:
> Je bezpecne se sam pohybovat v aute po zemi?

To zavisi, co si clovek pod pohybovanim sa predstavuje. Zijem v Riyadhe a su tu pocetne skupiny ludi, ktori jazdia na vikendy na vylety do puste. Je to fajn organizovane. Len tak sadnut do auta, odviezt sa 500km niekam a tam si robit piknik by som neodporucal. Jazdenie po dialniciach je ale vcelku bezpecne. Robit zastavky vsak odporucam len na frekventovanych pumpach a co najmenej. Byvat len v kvalitnych hoteloch... atd. Proste dodrziavat vyrazne zvysenu mieru bezpecnosti.

>Je tam draz ci levneji?

Benzin je urcite lacnejsi :-) Ubytovanie vyrazne drahsie, hlavne ak clovek byva v compounde. Na druhej strane je s tym spojena aj vyssia kvalita byvania, hlavne co sa tyka sportovisk. V compoundoch su bazen, posilovna, tenis, basket, squash kurty... Za tie sa zvalst neplati. Cena je uz 'zahrnuta' v najme. Cena za 2-3 izbovu vilu je okolo 100-160tis SAR na rok. 1 izb stoji okolo 50-70tis. To je v compounde westernoveho stylu a priemernej kvality. Pisem westernoveho stylu, lebo byvat v compounde, kde by boli iba egyptania, pakistanci, indovia, libanonci atd by bol fakt trest.

Pozrel som do penazenky, ci tam nemam nejake stare ucty:
Vecera v restauracii (Steak House) pre 3 osoby 423.15SAR
Ucet zo supermarketu (vsetko v SAR):
Nescafe Gold 100g - 24.75
Konzerva fazul - 3.95
Konzerva tuniaka - 5.25
Prostriedok na umyvanie riadu - 6.25
Parky mrazene - 12.75 (tusim to je 10ks balenie)

Tazko je pisat ovocie a zeleninu, lebo na ucte nie je vaha, podobne je to so sunkou... Dokopy plny vozik jedla a hluposti, co nam vydrzi 2 osobam na tyzden je za cca 550SAR

[45] Rado (2009-02-28 09:16:15 )
odpověď na komentář [39] autora: anna:
Myslim, ze ste si aj sama odpovedala... Vsetko zalezi na konkretnom jedincovi ako sa sprava.

>muzete li napsat vic a bliz, napiste..at vime v cem jste byla z pobytu v teto zemi znechucena...

Frustrujuce tu je, ze nic nema presne stanovene pravidla a ak aj ma, tak je normalne ich porusovat. Pocnuc dopravou (ako su dodrzovane pravidla) az po ... no takmer vsetko. Otvaracie hodiny obchodov sa dodrzuju plus minus 15min, takze je vsade lepsie prijst radsej neskor. Ked nieco vybavujete / reklamujete, tak to nema presny postup, nikto nic nevie... Proste arabska kultura so vsetkym co si k tomu clovek predstavi.

Mne osobne momentalne najviac vadi, ze ten ich kostol s bananom hore je snad kazdych 500metrov a to ze z nich 5-krat denne pokrikuju.
[46] Rado (2009-02-28 09:43:55 )
odpověď na komentář [9] autora: Sabina:
>je to země na veliké úrovni
S tymto, ani s uplnym zavrenim (nie privretim) oboch oci, nemozem suhlasit. KSA je dost zaostala krajina. Su tu sice niektore rozvinute mesta (Riyadh, Jeddah, Dammam, Al Khobar, Makkah, Medinah a este par velky miest a tam to konci), ale vseobecne, co sa tyka infrastruktury a hlavne vzdelania ludi je to slabe.

>Chtěla bych se zeptat, musí tam ženy chodit zahalené?
Musia, az teda na tvar a vlasy si je dobre zahalovat na miestach, kde clovek vidi, ze je vyrazne vyssia koncentracia saudov alebo kde je predpoklad, ze by sa mohla vyskytovat mutawa. Zena bez abayi by bola velmi silnym magnetom pre saudske oci (hlavne europanka) a rychlo by pochopila, ze je lepsie obliest si abayiu, aby mohol clovek nerusene chodit po obchodoch. Manzelka si to navyse pochvaluje, lebo nemusi riesit, co si obliect. Teplaky, na to abayia a ideme nakupovat.
[47] Helča (2009-03-02 23:42:17 )
mám v plánu odjet pracovně do SA, jsem v agentuře G5plus a jsem zatím spokojená, takže můžu doporučit, s angličtinou jsem začala před 4-mi měsíci jako úplný začátečník a díky programu v kterém jsem zařazená bych mohla možná na konci tohoto roku odcestovat - ach ta angličtina,kdyby šla do hlavy lépe. jetli se také někdo chystáte takto odjet, tak napište. jo jinak jsem za všechny tyhle články moc ráda-dobré informace, zkušenosti a rady. Díky
[48] Jana (2009-03-07 11:37:06 )
Proč nemáte aktualizovanou informaci o bezpečnosti v SA? Mám to chápat tak, že od roku 2006 se v tomto směru v zemi nic nezměnilo? Já se domnívám, že v současnosti doporučení MZV Vámi uváděné není aktuální. Děkuji za vysvětlení.
[50] Rado (2009-03-07 13:31:34 )
odpověď na komentář [48] autora: Jana:
Velky problem v KSA je neposkytovanie informacii (neexistencia statistik) oficialnymi uradmi o kriminalite atd. takze ci sa skutocna situacia zlepsila alebo zhorsila nevie nikto. Pravdou je, ze nedavno zase aktualizovali zoznam najhladanejsich teroristov a to robievaju, ked z povodneho zoznamu vacsinu pochytali. Mozem vsak povedat, ze co sa tyka kazdodenneho zivota a bezpecnostnych opatreni na uliciach, tak od roku 2006 sa naozaj nic nezmenilo.
[51] Eliška (2009-03-07 13:40:24 )
Měla bych dotaz na "zkušené lidi":) - někdo tu tvrdil, že abyste se dostali jako zdravotníci da S.Arábie, musíte mít aspoň 2 roky praxi, a mě by zajímalo co znamená ta 2 - letá praxe, může to být praxe při škole nebo jen na celý úvazek?
Jsem teď ve 3. ročníku na střední zdravotnické škole a chtěla bych strašně zkusit práci zdravotní sestry v SA a to co nejdříve. Jde to třeba vycestovat hned po maturitě? A dala by se brát jako ta dvouletá praxe služby, co máme teď v nemocnici (2x týdně letos, od dalšího roku to bude 3x týdně)?
díky za odpověď....
[52] jana (2009-03-09 21:18:24 )
odpověď na komentář [47] autora: Helča:
Milá Helčo, také uvažuji o práci v SA, jedu na info do G v dubnu, jsem na lidi z agentury zvědavá, mám strach, že se ztrapním, anglicky umím pár slov, tak jsem se teď do toho dala po večerech doma. Můžeš mi prosím napsat, jak probíhá ta infoschůzka? A co bude pak? A zemi si vybíráš ty nebo oni? Mají nabídky ještě do Kataru, tak nevím. Omlouvám se za tolik otázek, za tvůj čas děkuji.
[53] Petr Bialoň (2009-03-10 01:06:47 )
Je to krásná země kde bych se jistě rád podíval. Vím že arabové jsou velmi vztřícní lidé. Ale nadruhou stranu mají nějvetší a nejčinějsí teroristické organizace které vedou velmi inteligentní lidé. např.: Usáma bin Ládin. I v evropě jsou teroristické skupiny jako je ETA. Já si osobně myslím i přestože nejsou tak vidět jako al-kaida pořád představují stejnou hrozbu. Proto bychom se měli zaměřit i na tyto skupiny. Ve čtvrtek budu hovořit s mým učitelem na základní škole který žil v arabských emirátech cca 2 roky. Tak jsem zvědav co nového se dozvím. Přeji hezký den
[54] Katka (2009-03-12 09:26:05 )
odpověď na komentář [38] autora: anna:
Dobrý den Anno,
také bych se ráda do SA podívala coby turista. Kromě ck Karavela tam pořádá zájezdy i ck Palmyra tour.Pokud byste měla zájem, mohly bychom se společně domluvit. Příplatky za jednolůžkovy pokoj jsou zbytečné...
[55] Hanka (2009-03-14 12:02:41 )
odpověď na komentář [51] autora: Eliška:
Ahoj Eliško,

zkus si to přímo zjistit u agentury, co zajišťuje práci v cizině (už zmiňované G+ nebo Eurostaff) - ale řekla bych, že chtějí praxi po škole. Jinak jsem u agentury Eurostaff.
[56] anna (2009-03-15 09:23:22 )
odpověď na komentář [23] autora: Pavel:
kolik je více než 100%?
[57] Jana (2009-03-15 15:45:02 )
Ahoj, mám možnost odletět do SA jako fyzioterapeutka, jedná se o novou česko-saudskou rehabilitační kliniku v Dammanu, vše přes agenturu Eurostaff. Chci se zeptat zda náhodou někdo z Vás nepracuje nebo nemá zkušenosti s tímto městem či prací fyzioterapeuta v SA? Předem děkuji za každou odpověď. Jana
[58] Rado (2009-03-17 06:31:31 )
odpověď na komentář [57] autora: Jana:
Zdravim,

pracujem v Riyadhe takze o zivote v Dammame mam len sporostredkovane informacie od kolegov saudov, ale snad to trochu pomoze.
Celkovo je Dammam povazovany za volnejsie mesto, co sa tyka dodrziavania roznych nabozenskych obmedzeni a to hlavne z dovodu, ze tam mutawa nie je tak silne zastupena a aktivna ako v Riyadhe. V tomto ohlade je na tom podobne ako Dammam aj Jeddah.
Dammam je na brehu mora, je to vsak Perzsky zaliv, takze neviem, nakolko sa tam ludia v mori naozaj kupu. Myslim, ze velmi nie koli znecisteniu, co je v porovnani s Jeddah horsie, kde je Cervene more.
Co je vsak v porovnani s Jeddah lepsie je, ze to je blizko do Bahrainu, priblizne 1hod jazdy autom. Z rozpravania saudov viem, ze mnoho z nich na vikendy jazdi do Bahrainu do kin, na diskoteky a za alkoholom. V tomto ohlade je urcite zaujimava moznost dostat sa pravidelne do kulturnejsieho (menej uzavreteho) prostredia. Odporucal by som, aby ste sa dohodli skupina zdrav. sestier a jazdievali na predlzene vikendy. Jazdievali samozrejme autobusom, ktory urcite Dammam - Bahrain premava. Tiez odporucam sa na dikotekach v Bahraine nebavit so saudami, lebo ti tam jazdia za alkoholom a ruskymi prostitukami. Za tie mozte byt tiez povazovane aj vy, nakolko fyziognomicky su si slovanske narody podobne a arabi to dost malo rozoznaju. Z tohto ohladu tiez neodporucam ani v Bahraine po uliciach chodit oblecena v minisukniach a pod. Budu na vas pokrykovat z auta a zastavovat. Ale to uz zavisi na tom, kto chce mat ake zazitky.
[59] Rado (2009-03-17 12:44:58 )
Ak si niekto chcete pozriet video z pustnej burky z pred par dni v Riyadhe, tak tu je linka http://news.bbc.co.uk/....
[60] Katka (2009-03-23 21:50:00 )
odpověď na komentář [57] autora: Jana:
Jani, jak jste daleko s vyřizováním, já se o tu práci začala jen informačně zajímat, jela bych jako doktor, ale chtěla bych s sebou celou rodinu. A taky nevím, jestli bychom tam rok vydrželi... Katka
[61] Pavel (2009-03-24 10:42:01 )
odpověď na komentář [56] autora: anna:
Eh, máte samozřejmě pravdu, to mi lehce ujelo... "téměř 100%" je pravděpodobně lepší :)
[62] blanka (2009-04-05 21:05:25 )
odpověď na komentář [52] autora: jana:
Helčo a Jano, kdy jedete do Prahy na test. Ráda bych se tam s váma setkala. Taky se chystám vycestovat a taky bojuji s anglinou. Ozvěte se. Děkuji.
[63] Rado (2009-04-08 12:04:01 )
odpověď na komentář [50] autora: Rado:
Co sa tyka bezpecnosti v KSA, tak prave som cital v novinach Arab News, ze na juhu KSA (hranica s Jemenom) pozatykali skupinu 11 ozbrojenych teroristov, ktori popri automatickych zbraniach mali pripravene aj pasy s vybusninami, granaty a vela municie. Podla informacii policie bolo ale prvym cielom skupiny unosy predstavitelov KSA z oblasti bezpecnosti a policajnych kruhov.
[64] Roman (2009-04-21 21:55:45 )
odpověď na komentář [57] autora: Jana:
No, fyzioterapeutu z CR/SR je v Saudske docela dost - pocital bych to na desitky, pravdou je ze vetsina je v Rijadu, par lidi rovnez v Jeddah, Taifu. V Dammamu znam jen par lidi, zadni z nich ve zdravotnictvi (mozna jich tam par bude). Pokud se jedna o tu novou kliniku tak co jsem slysel, dojede sem docela dost Cechoslovaku, takze by to melo byt OK. Netvrdil bych ze Dammam je o moc otevrenejsi nez Rijad, ale blizkost Bahrainu je urcite prijemnym ozivenim (kina, bary apod). Jinak v Dammamu pracuje skupina fajn slovaku, kteri jsou tady uz od leta pane, takze nejake rady se pak daji ziskat primo v Dammamu, Kontakty doporucuji pres ambasadu v Rijadu, pripadne par telefonnich cisel mam taky :-)
[65] roman (2009-04-21 22:08:36 )
odpověď na komentář [43] autora: Petr:
Obecne je auto OK, posledni incident je z unora 2007 kdy zastrelili 4 francouze. Bylo to v oblastech kde ja bych se osobne nevydal autem ani po 2.5 letech v Saudi.
Jinak obecna kriminalita je velmi nizka (hrozba trestu tady celkem funguje) Jinak jsem tady nejezdil 50.000 km+ autem a ziju ve zdravi. Jedinym problemem je trochu jiny styl rizeni, na ktery si clovek musi zvyknout. To muze bych zvlaste na dalnicich trochu problem....

Ceny:
- ubytovani vyrazne drazsi, doporucuji dojednat predem a zjistit kde a co to presne je. Nekteri Cechoslovaci tady docela nadavaji na ubytovani poskytovane nemocnicemi. Western compoundy super ale min 70.000SAR za 1-2 pokojove apacko
- restaurace: rekl bych drazsi nez v Cechach, urcite levnejsi nez treba v Londyne nebo Parizi.
- kure s ryzi se da sehnat za 7 SAR, jedna schwarma za 3-4 SAR, prumerna restaurace na jednoho cca 50-100 SAR
- potraviny cca stejne, mliko 4 SAR, arabsky chleba 1 SAR, kilo sunky (kureci) 40 SAR
- benzin a auta vyrazne levnejsi

CS komunita je spise neformalni obcasne setkavani a bazi osobnich vztahu, ale funguje to velmi dobre, vcetne treba pravidelneho fotbalku

[66] jana (2009-05-03 00:48:40 )
Ahoj Cechoslovaci z Kralovstvi!Koncem mesice odjizdim pracovne do Rijadu,netradicne ne jako zdravotni sestra( fotografka). Rada bych zacala chodit na hodiny arabstiny,hned jak se nejak aklimatizuju. Ma neko nejaky typ? Bylo by fajn se setkat s dalsima single holkama v Rijadu, kdyz uz nekam holky muzou jen v tlupe...Diky.Jana
[67] jana (2009-05-03 00:51:29 )
A jeste jsem se chtela zeptat, kdyz uz jste tu vetsinou zdravotnici, jestli doporucujete nejake ockovani - brisni tyfus, meningitida, ci tak? Mam obe hepky i zlutou zimnici a ne moc prijemne vzpominky na tropicke choroby z jizni ameriky, takze bych rada odjela pripravena. Diky, Jana.
[68] Helča (2009-05-19 11:09:37 )
odpověď na komentář [62] autora: blanka:
ahojky,mám jeden test za sebou,ale s anglinou stále bojuju, ráda bych tebe i janu poznala. vždy je lepší víc lidiček, než každý sám. tak se třeba někdy domluvíme.
[69] Petr (2009-05-19 23:46:52 )
v pátek odlétám do Dammamu, ozve se někdo, kdo tam už je? Dík
[70] Helča (2009-05-27 09:34:25 )
odpověď na komentář [52] autora: jana:
ahoj Jano,delší dobu jsem tady nebyla,tak se omlouvám, že jsem ti neodpověděla na tvé otázky, ale každopádně, jak jsi dopadla na infoschůzce??? zaujalo tě něco???
[71] Petr (2009-05-30 02:11:29 )
ahoj, ozve se někdo z čechů nebo slováků co pracují v Dammamu? díky
[72] Zuzana (2009-06-01 23:42:49 )
Ahoj, nevíte někdo, zda je možné jet pracovat do SA jako DIETNÍ sestra? (konkrétně absolventka VOŠ oboru nutriční terapeut)
[73] veronika (2009-06-02 14:28:30 )
zdravim,
mohu poprosit o info nekoho, kdo je v SA komplet s celou rodinou? Konkretne s detmi skolniho a skolkoveho veku? Zvazujeme manzelovu pracovni nabidku a rada bych si udelala obrazek, jak tam lze resit skolni dochazku apod...predem dik za kontakt pro me dalsi pripadne dotazy....
[74] Martin Plotzer (2009-06-28 16:53:29 )
Zdravím,jsem tu pouze na tři týdny v Al Khobar jako technik instalující linku v jedné fabrice.Osobně se někomu divím že sem chce dobrvolně jet,s mojí prací jsem už projel kus světa a tady se mi teda moc nelíbí. Příšerné vedro,žádná zábava a saudové jako lidi cizince totálně ignorují a s nikým cizím se nebaví. Je tu hodně indů, egypťanů, indonésanů atd. co sem přijeli za prací a to jsou jediní lidé s kterými se dá mluvit. Moře je tu pěkný ale kdo by se válel na pláži když je 45st. ve stínu. Taktéž to, že si nemůžu dát po horkým dnu ani pivo je dost na palici. A o tom co smí a nesmí ženy ani nemluvím.
Asi je tady bezpečno, ale nevím, z hotelu radši nevylejzám a když už tak jenom do obchoďáku...
[75] Lenka (2009-06-30 18:29:49 )
Ahojte, v půlce srpna odlétám jak zdravotní sestra do Rijádu. Kdo má podobný plán, budu ráda, když se podělí o zážitky jak se připravuje, těší, bojí... Zatím čao
[76] Helena (2009-07-01 01:33:11 )
odpověď na komentář [62] autora: blanka:
Ahoj Blanko, do Prahy na test jedeme 28.7.09. Tak jestli muzes, prijed. Ahoj Helena a Jana
Ps: pisu z Rakouska, proto bez diakritiky :-)
[77] marcela (2009-07-08 12:01:54 )
odpověď na komentář [75] autora: Lenka:
Ahoj Lenko, ja odlétám na zacatku zari taky do Rijadu. Mam docela strach, ale doufam, ze se to brzy podda. Pres jakou jedes agenturu a do jaky nemocnice jedes? Jses z Prahy? Kdyz tak mi napis email. Diky.
[78] jana (2009-07-25 10:09:37 )
Ahoj lidičky, jedete někdo do G5+ 28.7. na inkubátorský test v 10.00 ? Já jedu, byla bych ráda, kdyby se mi ozvaly nějaké "spolubojovnice" .Díky
[79] jana (2009-07-25 10:11:50 )
odpověď na komentář [70] autora: Helča:
Ahoj Helčo, také jsem dlouho nebyla na těchto stránkách. Není čas. Nebudu se dlouze rozepisovat, s G5+ spolupracuji.
Chceš-li napiš mi na janinka24@volny.cz
[80] gába (2009-07-29 12:32:34 )
odpověď na komentář [2] autora: Rania:
souhlasim... :)
[81] mirka (2009-07-30 23:42:25 )
odpověď na komentář [79] autora: jana:
ako napreduje spolupráca s G5plus? ja som tiež medzi tými čo spolupracujú, no moje doterajšie pohovory s perspektívnym zamestancom zatiaľ vždy dopadli mizerne :-(, je to náročné
[82] Lenka (2009-08-01 08:11:32 )
odpověď na komentář [81] autora: mirka:
Ahoj,já jedu přes G5plus,dělala jsem pohovor na konci května a dalo mě to taky dost zabrat.Jsou vcelku dobré ty přípravy co agentura nabízí,ty holky přímo připravují na přijímací pohovory.Držím palce!
[83] merec (2009-08-16 14:36:39 )
odpověď na komentář [82] autora: Lenka:
Zdarec, jste nekdo v Jeddah? Nevite o nejake plazi, kde se nemusi platit a da se snorchlovat, plavat (bez toho aby clovek usel kilometr s vodou po kotniky)? Chodim na soukromou plaz za 100 SAR coz se mi prestava financne libit :-). Mimochodem je to jedna z plazi, kde zeny nemusi nosit celotelove plavky ale klasiku, za nektere vyjimky si clovek ale tady musi asi jen zaplatit.
[84] Jaroslava (2009-08-25 19:41:02 )
odpověď na komentář [40] autora: Pavel:
Byla jsem v Saúdské s Palmyra Tour na poznávačce, kterou pořádala jako první CK v ČR, procestovala jsem s nimi už celý arabský svět, a to včetně Iráku v roce 2001,kdy všichni šíleli po 11. září, jako vždy perfektní, na úrovni a 100% spolehlivé, momentálně žiju v Dubaji a letos v říjnu s nimi jedu do Súdánu.
[85] PavelII (2009-08-30 16:20:33 )
odpověď na komentář [56] autora: anna:
to je přece třeba 110%.V praxi to znamená že už i myšlenka na splození dcery se obřezává.:-)
[86] jitka (2009-08-31 22:06:38 )
odpověď na komentář [85] autora: PavelII:
chtěla jsem se zeptat kamarádka si vzala araba bydlí v Anglii a ted se chtějí odstěhovat do Saudské Arábie maji spolu dceru hrozí jim něco nebo je to tam už k ženám lepší?
[87] Lenka (2009-09-15 13:48:45 )
Dobry den, pracuji jako zdravotni sestra v Saudi. Pristi rok se chci vdat a zase sem vratit, ale se svym manzelem. Je strojni inzenyr. Nevite nekdo jestli tu pro nej sezenu praci? Chceme tu spolu nejaky cas zustat. Diky Lenka
[88] Anča (2009-09-29 16:02:16 )
odpověď na komentář [86] autora: jitka:
Ahoj, tvé vdané kamarádce hrozí \"pouze\" to, že bud muset rspektovat veškerá muslimská pravidla, podřídit se muži, vzdát se své dosavadní svobody, kterou má v Evropě a v případě rozvodu dítě zústane u jejího manžela...
[89] katka (2009-10-12 16:54:15 )
Ahoj, taky se v lednu chystam na rok do Saudi. Prekvapive jako zdravotni sestricka :) Nedava si nekdo taky takovej "darek" k novemu roku?
[90] Lenka (2009-10-13 18:49:38 )
odpověď na komentář [89] autora: katka:
Ahoj,v které nemocnici budeš a přes jakou agenturu jedeš?Já jsem už v Saudi dva měsíce.
[91] Markéta Grulichová (2009-10-17 17:42:24 )
Ahoj, mám na vás dotaz. Za 10 dní odjíždím do Saudské Arábie jako fyzioterapeut. Budu pracovat v královském paláci u Prince Faisala Bin Fahd Bin Abdullaha. Chtěla jsem se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti co obnáší práce v královském paláci. Moc vás prosím o nějaký kontakt na čecha buď v paláci nebo alespoň v Rijádu. Dále jsem se chtěla zeptat jestli se musím registrovat na české ambasádě v Rijádu, že tam pracuji. Vůbec si nedovedu představit do čeho jdu. Doma mám manžela a dvě děti a doufám, že mohu sehnat práci i pro něj. Je zdravotní masér. Ještě jednu otázku jestli máte zkušenosti s dětmi. Je možno si je po čase vzít sebou a je tam možnost hlídání? Mé děti maji 5 a 10 let. Velice děkuji Markéta.
[92] Petr (2009-10-18 16:49:54 )
Zdravím všechny,
mám specifický dotaz. Sbírám oběžné mince většinou mimoevropské a u Saúdské arábie jsem narazil na jednu zapeklitost se kterou si nevím rady. 1 SAR je údajně 100 halala nebo 20 giršů,ale i 100 halala a 20 giršů,někde dokonce jen 100 halala,což mi příjde jako nesmysl,protože mám mince i 100 halala,což by byl vlastně 1 rijál. Chápal bych kdyby se Rijál dělil na 20 giršů a jeden girš by se rovnal 100 halala,v tom by ale girš jako mince byl zbytečný,nebo se girše už nepoužívají? Poté existují nominály 1/4 rijál,1/2 rijál i stříbrný rijál jako mince. Z toho se dá vydedukovat,že rijál by mohl mít 1000 halala. Jak to tedy je prosím? :)
[93] Lenka (2009-10-24 12:27:07 )
odpověď na komentář [92] autora: Petr:
Čau,jediné co vím,tak 1SR=100halala.
[94] ilona (2009-10-25 22:28:56 )
odpověď na komentář [83] autora: merec:
Ahoj, tak vyzkousej plaz AL Bilad, neni spatna, krasne se tam snorchluje a ve vsedni den zaplatis jen 25 SAR, o vikendu pak 50 SAR.
[95] katka (2009-10-29 00:18:03 )
odpověď na komentář [7] autora: maria:
tvoje nazory nesdilim ja ziju s jednim saudem uz dva roky
ane nemzslim si ze je hrozny naopak rekla bych ye jejich muzsti se aspon
umi postarat o zeny na rozdil od evropnu a rozhodne bych ho za jinyho nevymenila.
[96] Roman B. (2009-10-30 22:56:06 )
odpověď na komentář [92] autora: Petr:
Základní měnová jednotka v Saúdské Arábii byla zavedena v roce 1928. Původně se dělila na 11 giršů, později na 20 giršů po 5 halala. 1 saúdský rijál = 100 halala. Při zavedení byl stanoven poměr 1 britská libra = 10 saúdských rijálů. Emisním ústavem je od roku 1952 Saúdský měnový úřad (Saudi Arabian Monetary Agency). Papírové peníze mají nominály 1, 5, 10, 50, 100 a 500 saúdských rijálů.
Dnes se již užívají mince v hodnotách 5, 10, 25, 50 a 100 halala. V praxi naně v podstatě nenarazíte, užívají se výhradně bankovky. Girše a stříbrné rijály (1r, 1/2r, 1/4r) už v oběhu nejsou.
[97] lukis (2009-11-02 01:13:28 )
tk to prrrrrrrrr s vama pozy nesohlusím arabie muze byt krasna jak chce ale k zenam se tam rozhodne chovat neumi pekna rovnopravnost fuj na ne
[98] novakovice (2009-11-19 12:20:31 )
ahoj,
připravuji se na odlet do saudi jako setřička :D, nemáte někdo rady, čeho se vyvarovat při přípravě na odlet a časného pobytu v Saudi? díky moc.
[99] Pepa (2009-11-29 11:02:48 )
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat jestli není problém dostat se do SA jako zdravotní bratr a jestli nejsou nějaké podstatné omezení. Vím, že vyšetřovat a dělat úkony u ženy jde pouze v přítomnosti manžela, ale asi pokud bych byl přijat, tak asi k mužum ne??
Dělal jsem 2 roky na ortopedické JIP a nyní jsem na ort. IMP (teda jestli se to dá tak nazvat). Chtěl bych ještě do registrace (10 měsíců) asi přejít na ARO a do SA odejít pracovat na JIP,ARO. Není zde nějaký zdravotní bratr který by podal třeba více info po mejlu??
Díky moc Pepa
[102] Mesut (2009-12-06 14:03:42 )
Mám jako český muslim ze Saudský Arábie jen ty nejlepší zážitky a zkušenosti-byl jsem na hadzdz-je to něco co obrátí život-je život před hadzdz a po hadzdz.Návštěva a vykonání rituálů v hlavní mešitě v Mekkce je nezapomenutelný zážitek,Sama stavba je nádherná. Totéž platí o Medině.Medina je krásný město,i hory kolem už jsou hezčí a mají něco do sebe-v Mekkce už je to z krajinou horší,je drsnější,jsou to hory tvořené většinou bazaltem,černé kamenité,krajina je většinou štěrková poušť,i když někdy je ten "štěrk" pěkně veliký,města jsou spojena kvalitními dálnicemi. Hovořím o regionech Džida, Mekka, Medina, ostatní neznám. Osobně se mě nejvíce líbí Medina. Saudové jsou velmi vstřícní a příjemní lidé, musím přiznat že se chovali velmi vstřícně a přátelsky, taky jsem mezi ně okamžitě zapadl ve své galabiji a kafiji, musím přiznat, že za celý život se ke mě nechoval nikdo tak hezky. Můj pohled je ovšem pohled muslima, čli jejich bratra, čili "VIP"-persony, možná že vaše zkušenosti jsou jiné.

Jinak nějakou zostřenou bezpečností situaci jsem nepozoroval - na silnicích jsou kontrolní vojenská stanoviště, na letišti bylo vojsko, ale jen pár vojáků. Vojsko bylo i ve městě, ale to mě připadá normální a nijak vyjímečné. Z osobní zkušenosti mohu říci, že v zemi jsou velké rozdíly, krásná města ale i beduínské tábory, kde se život zastavil. Jinak je to vyspělá země, řekl bych pohodovější, nekomplikovaná, lidé jsou příjemní, vstřícní, z ničeho se nedělá problém, nikdo vám nic neukradne, nemusíte zamykat auto, ani pokoj na hotelu, nezamyká se snad nic. V obchodech se smlouvá, což mě ohromně baví. Je to zajímavá, jiná země. Krásná a drsná.

Hidžáz je divoké pohoří ale svým způsobem hezký-i když dole kolem Mekky a na jih-je to "kamenolom".Líbí se mě provoz na silnicích,osobně jsem v tom jako ryba ve vodě,-říkám si-konečně můžu jezdit normálně.I když asi většina lidí by z toho měla "depku".Když přijmete zákony a pravidla-je to příjemná země na pobyt-ale kdo jste zvyklý na lesy,zeleň.vodní plochy-tak pro vás to není.-Dále počítejte z velkými teplotními rozdíly,podnebí je celkem příjemný,ve středu země suchý a i když jsou vysoké teploty tak většinou fouká vítr.

Můj pohled je asi jiný,než lidí co tam normálně pracují,protože jak jsem psal jsem mezi svými a nedělá mě problém zapadnout,mě dělá problém zapadnout doma.
[103] Wendy (2009-12-24 17:40:13 )
odpověď na komentář [36] autora: Roman:
Ahoj Romane, preji Vesele Vanoce za prve ;-) za druhe stale plati, ze zijes v Rij? Rada bych si s tebou vymenila email, par informaci pokud teda mas co rict ci mas zkusenosti s Jeddah. Nicmene budu rada i za ostatni infomace z normalniho zivota. :-) Diky
[104] Wendy (2009-12-24 17:43:33 )
odpověď na komentář [20] autora: Martina:
Ahoj Martino, jsi stale v SA? Rada bych pokecala o tvych zkusenostech, zazitcich a tak... Ozvi se, diky budu rada WEndy. A preji vesele Vanoce ;-)
[105] Wendy (2009-12-24 17:48:15 )
odpověď na komentář [31] autora: Martina:
Ahoj Martino, taky se chci zeptat a informovat, podelit se o tve zkusenosti, zazitky ze Saudi. Ozvi see mi, budu rada. :) diky wendy, a preji vesele vanoce
[106] pepa (2009-12-24 22:23:20 )
odpověď na komentář [97] autora: lukis:
Přesně tak. Někteří diskutující se rozhodli v SA pracovat, tudíž musí respektovat zvyklosti a jejich právo. Já jsem byl v Íránu na turistické vízum, respektoval jsem tamější zákony a byl jsem plně seznámen se zdejší situací. Na druhou stranu se v této zemi narodit, tak je mi, zejména být ženou, velmi ouzko. Žena má 50% cenu muže. Žena, jež nejde v doprovodu muže, který není její příbuzný, je náboženskou policií zatčena a zbičována. Odpadlictví od víry se trestá smrtí, za cizoložství je kamenování k smrti. Žena si nemůže ani někdy vybrat snoubence, respektive pokud ji rodiče vyberou ženicha, musí jej přijmout. Stačí chvilku brouzdat a přečíst si články, jaké tresty za jaké přestupky se zde aplikují, absolutně neslučitelné se západní civilizací. Podotýkám, že jsem byl v Íránu, nicméně SA má ještě ortodoxnější výklad práva Šária, na kterém je postaven celý právní systém těchto států.Dokonce jsem četl, že v SA je ženám, narozdíl od Íránu, zakázáno řídit.
[107] David (2010-02-08 22:22:56 )
ahoj všichni mám možnost jet a pracovat v SA trošičku váhám kvůli bezpečnosti ale jinak mě to tam hrozně láká písněte prosím někdo kdo tam dělá svoje zkušenosti díky moc
[108] Luky (2010-02-18 20:55:26 )
Zdravim všechny čechoslováky, kteří žijí v Saudi.
Rád bych Vás pozval na ples čechoslováků který se koná v Bahrainu v pátek 26.2.2010.
Dostavte se v hojném počtu, ať je nejaká sranda.

http://www.cechoslovaci.com/Forum/index.php?/topic/100-spolecensky-vecer-krajanu-v-bahrajnu/
[109] Robert L ing (2010-03-18 20:26:22 )
odpověď na komentář [36] autora: Roman:
Najdite mi tam praci a zivobiti
[110] olca (2010-03-18 23:24:10 )
odpověď na komentář [108] autora: Luky:
Zdravim krajana zijiciho v Saudi, diky za pozvani, nejak jsme ten termin prosvihli, tak snad priste.Kdyby jsi vedel zase o nejake akci, vyletu ci poznavacce,tak se ozvi.Preji hezky den Olca
[111] miluna (2010-04-15 17:14:39 )
odpověď na komentář [75] autora: Lenka:
ahoj, vím, že je to už passé, ale dalším zájemcům o práci ve zdravotnictví v SA doporučuji přečíst si knihu od Lydie Laubeové - Za závojem ( V pasti saúdskoarabského "ráje".)
L.L -je zdr.sestra z Austrálie, která pracovala v tíživých podmínkách N.Guineje, Papuy,Číny, i pro Australskou leteckou zdr. službu - nic z toho ji nepřipravilo na práci hlavní zdr. sestry v SA - konkrétně v Nemocnici krále Fahda v těsné blízkost Mediny...píše o poměrech v nemocnici,nesvobodě, špehování, obávané náboženské policii,necitlivosti a pohrdání vším a všemi, kteří nepocházejí ze SA, o liknavostí a bezohledností úředníků.. jen díky své zatvrzelosti dodržela roční pracovní smlouvu
[112] Coolka (2010-05-03 16:50:03 )
já bych se tam nikdy nepřestehovala..to tak ..
[113] Pavla Mokrušová (2010-05-24 14:25:48 )
odpověď na komentář [98] autora: novakovice:
Ahojky,chtěla bych se zeptat, jestli se ti podařilo do SA skutečně odjet, případně přes kterou agenturu jsi vyrazila? Myslíš, že bys mohla třeba napsat email, jaké to je odjet do ciziny? Mám v úmyslu taky pracovat v SA a trocha zkušeností by se mi hodila. Díky Pavla
[114] Hanka (2010-05-30 13:58:56 )
Ahoj,
momentálně se také připravuji (učím se aktivně angličtinu), že příští rok na jaře také vyrazím pracovně do Saudi, pokud tedy zvládnu úspěšně se naučit angličtinu. Jsem zdravotní sestra pracující na operačním sále. Moc ráda bych se dozvěděla nějaké informace ohledně celého procesu získání pracovního pobytu a také přes kterou společnost je lépe vycestovat, existují na trhu totiž dvě (Eurostaff, G5plus- která také nabízí pracovní pobyty v Bahrajnu nebo Kataru, což zní také velmi zajímavě). Ocením jaké-koli informace. Díky.
[115] Petra (2010-06-23 08:21:33 )
odpověď na komentář [30] autora: Cindy:
Ahoj,take se chystam do s.arabie,pokud mas velky zajem a jsi z Ceske Republiky, tak se mi ozvy na muj email a ja ti zdelim vsechny podrobnosti.Jedna se o praci fyzioterapeutky a zdravotni sestry v laznich.Zatim ahoj Petra
[116] Petra (2010-06-23 09:46:22 )
odpověď na komentář [47] autora: Helča:
ahoj Heli, chystam se odjet, a ted nic jineho nedelam, jen koukam do knizky a ucim se anglinu, moc mi to do hlavy neleze, ale snad to zvladnu.Mela bych odjet v zari.....
Petra
[117] Věra (2010-06-29 02:16:30 )
odpověď na komentář [114] autora: Hanka :
Ahojky Hani,tak trochu přemýšlím,že bych to zkusila,pracuji na ARu a anglinu zvládam mluveně...Já se zaregistrovala už u G5 a pozvali mě na info-schůzku na 22.července.co ty jak jsi pokročila?
[118] Hanka (2010-07-05 17:30:58 )
odpověď na komentář [117] autora: Věra :
Ahoj Věrko,
jsem ráda, že jsem našla "zpřízněnou duši" a nejsem v tom sama. Já to mám podobně jako Ty, jsem taktéž zaregistrovaná a mám jet na info schůzku 14. 7. do Olomouce, tak vůbec uvidím, jestli mám vůbec nějakou šanci ...? Nevím, jak velkou znalost Ag budou požadovat a hlavně, jestli je to vše opravdu takové, jak všude prazentují.
Já se tedy poctivě učím, ale je pravda, že jsem měla předtím jen nějaké základy, ale za poslední 3 měsíce jsem se dostala (dle testu) na úroven pre-intermediate. Bohužel ze zdravotnické- odborné Ag neumím téměř nic, jen to, co se učím momentálně doma z učebnice Ang. pro zdravotní sestry. Moc bych to chtěla vše zvládnout a odjet příští rok do jara (pokud bude možnost).
[119] Petr (2010-07-07 17:38:32 )
odpověď na komentář [118] autora: Hanka :
Ahoj Hani,
také bych chtěl jet do SA. Pracuju s Věrkou na ARO a rád bych odcestoval - i na více let, bude-li to možné. Ted hledám nějaký kurz Angličtiny. Za rok bych klidně odcestloval, kdyby to vyšlo s tou anglinou. Prý je to ale moc těžký. Tak nevím.
[120] Hanka (2010-07-07 18:52:38 )
odpověď na komentář [119] autora: Petr:
Ahoj Petře,
jsem ráda, že je \"nás\" takových víc, co uvažují o odjezdu do SA. Já si také říkám, že pokud bych se tam dostala a líbilo se mi tam, tak bych zůstala také déle, uvažuju min. na 2 roky. Víš, kurzů je k sehnání poměrně dost, já chodím do \"jazykovky\" cca. 4 měsíce a pořád mi připadá, že je to strašně málo, přitom šrotím denně hodinu-dvě (někdy i více). Jen s těmi odbornými-zdravotnickými je to těžší, ty se soustředují spíše do větších měst (což mám nevýhodu).
Já jsem zase slyšela, že se to dá a není to taková hrůza vše zvládnout, jen bych ráda znala názory na ony společnosti, které tuto práci sjednávají (G5 plus a eurostaff), jaký je mezi nimi rozdíl a se kterou mají lidičky nějaké zkušenosti?? Zatím jsem na tuto otázku nedostala žádnou odpovědˇ, tak jsem z toho trochu v rozpacích.
[121] Petr (2010-07-08 13:26:17 )
odpověď na komentář [120] autora: Hanka :
No, ono je údajně ta G5+ největší společnos na území CZ a SK, která spolupracuje s SA. Ale s tou eurostaff zatím nevím, jak to je. Vím, že psalo dost lídí, že jeli s tou G5+ a nestěžovali si. Věrka se už i přihlásila přes tu g5+ a měla by jít 22.7. na konzultaci do prahy.
Jinak s tou angličtinou chci začít od září, kdy se budou otvírat nové kurzy a školy. Něco jsem už našel, tak uvidíme, jak mi to poleze do hlavy. Každopádně se do toho budu muset opřít, abych prošel testem. Zkusím se poptat Věrky, jestli má i blyžší info o té druhé společnosti. Kdyžtak mi pošli tvůj e-mail a já ti pošlu info na něj. Na tuhle stránku se nedostanu tak často, jako do mailu.
[122] Jakub (2010-07-08 15:43:10 )
Chtěl bych se zeptat Vás kteří pracovali nebo pracují s SA jak je to s návštěvami zpět domů. Jsem nebo možná budu na pozici, kdyby budu čekat na svou milou doma, protože se rozhodla pracovat v SA. Ohledně bezpečnosti co jsem přečetl v diskuzi jsem malinko klidnější... Byl bych moc rád, kdybyste mi odpověděli. Popřípadě odkázali ještě na nějaké stránky ohledně této problematiky. Děkuji všem za ochotu.
[123] Hanka (2010-07-09 12:22:25 )
odpověď na komentář [121] autora: Petr:
Ahojky,
jinak já jsem právě už také přihlášená u G5+ na konzultaci, ale do Olomouce- 14.7., tak jsem moc zvědavá, jak dopadnu, poněvadž součástí pohovoru je diagnostický test z angliny. Můj mail: hanula1512@seznam.cz
Jen mě trošku znervoznuje, že sem zatím nikdo nenapsal své zkušenosti od tamtud.
[124] Věrka (2010-07-12 16:11:31 )
odpověď na komentář [123] autora: Hanka :
Hani, tak já jedu 24.8. Jsem na to zvědavá. S angličtinou vůbec nevím, jak na tom jsem a s odbornou už vůbec... Tak mi pak jen napiš, jaký to bylo v tom olomouci, at vím, na co se mám připravit...
Zatím hezký den
[125] Hanka (2010-07-15 10:08:16 )
odpověď na komentář [124] autora: Věrka:
Ahoj Věrko,
tak už mám po úvodní infoschůzce u G5 plus a dopadla, no tak asi, jak jsem čekala, v některých věcech to na mě zapůsobilo hodně pozitivně. Na angličtině musím ještě pracovat, což jsem věděla, ale mám ještě čas, tak to snad půjde a vyjde to.
Pokud chceš vědět podrobnější info, tak mi písni na "mejl": hanula1512@seznam.cz.
Hezký slunný den
[126] Katka (2010-07-29 23:39:14 )
odpověď na komentář [125] autora: Hanka :
Zdravím všechny,
hledám kohokoli česky/slovensky hovořícího z Jeddah, kdo by byl tak hodný a věnoval mi chvilku, aby mi sdělil bližší informace o tomto městě... Pokud se tam budu pohybovat \"samostatně\".. kde tam zabít čas, do jaké restaurace zajít, na kterou pláž.. Můj mejl: etnoshine@email.cz; předem děkuji za kontaktování.. Hezký den všem :)
[127] Gabčule (2010-08-04 00:40:53 )
Ahoj všichni zdravotníci chystající se pracovat (či o tom aspoň uvažující) do SA.. hodně mě zaujala nabídka od Eurostaff pro záchranáře.. Dnes mi odepsali na mail, že mě zvou na info pohovor v září.. a to jsem chtěla jen bližší info po mailu :D Moje angličtina je totiž na úrovni začátečník, jelikož jsem se učila 15 let Nj a nevím, za jak dlouho se dá naučit anglicky tak, aby se tam dalo pracovat.. nevíte jestli je součastí tohohle pohovoru nějaký testík z Aj? Umírám strachy jen při představě, že bych odcestovala, ale takovouhle příležitost nevyužít mi přijde barbarství.. :o)
Pro ty co už pracují v SA.. Nemohl byste sem někdo napsat, jak probíhala vaše příprava? A vydali jste se tam sami?
[128] Zuzana Stryhalová (2010-08-04 14:01:17 )
odpověď na komentář [47] autora: Helča:
Ahoj Helčo, čistě náhodou jsem narazila na tvůj příspěvek, co se týče práce v SA, také o tom přemýšlím...Jak se ti tam daří?Zuzka
[129] Kristýnka (2010-08-04 18:55:16 )
Dobrý den všem, mám prosbu. Půjdu v blízké době k pohovorům s Araby. Prosím, je tady někdo, kdo tyto pohovory absolvoval? Mám z toho dost strach, zajímalo by mě, jestli jste někdo byl u přijímacího pohovoru, na co se ptali, kolik lidí u toho sedí, jak dlouho to trvá a tak. Moc děkuji za odpověď.
[130] Hanka (2010-08-06 19:46:52 )
odpověď na komentář [129] autora: Kristýnka:
Ahojky, to by mne také zajímalo, poněvadž jsem se o tomto zde taky nedočetla, bohužel asi zde nechodí lidičkové, co tam pracují nebo pracovali, je to škoda ...pro nás ostatní.
Já zatím nejsem tak daleko jako Ty, ale snad budu ...? Moje angličtina zatím není tak dobrá, ale příští rok se snad také dočkám. Se kterou společností hodláš vycestovat? Dle Tvého mínění usuzuji, že s G5 plus???
Každopádně přeju hodně moc štěstí a držím pěsti u pohovoru!!!
Hanka
[131] Katka B. (2010-08-09 10:59:37 )
Ahoj,ozval by se mi prosím na mail někdo,kdo t.č. pracuje v Dammamu v česko-arabské rhb. klinice jako lékař nebo fyzioterapeut?? Děkuji Katka
[132] Helouš (2010-08-18 19:49:56 )
Ahoj všem,bydlím v Liberci a chystám se pracovat v Saudi jako zdravotní sestra na katetrizačním sále,spolupracuji s agenturou G5 plus.Bohužel mi chybí jeden rok,abych mohla pracovat na předodjezdové přípravě,takže se zatím šprtám angličtinu.V květnu odletěla má známá do Riyadu a zatím si na nic nestěžuje.Z letiště je dovezli přímo do hotelu,ubytování je dle národnosti,takže bydlí s Češkou.Jídlo stojí přibližně stejně a do práce jezdí nemocničním autobusem.Její plat se pohybuje v přepočtu 95000kč.
[133] Gabčule (2010-08-19 23:05:40 )
odpověď na komentář [132] autora: Helouš:
Ahoj Helo, já jdu do agentury až 22.9. tak proto bych se chtěla zeptat co znamená, že ti chybí rok? Praxe? Angličtiny? Nebo čeho? Jen přemýšlím, zda-li nemám nějaký nedostatek, na kterém bych mohla začít pracovat ještě před infoschůzkou :o)) A v čem spočívá předodjezdová příprava?:o) díky předem za odpověď. Gabča
[134] Helouš (2010-08-20 10:00:26 )
odpověď na komentář [133] autora: Gabčule:
Ahoj Gábi,pracuji teprve 7 měsíců na katetrizačním sále a musím mít min. 1.5roku praxi na tom daným odd.Předodjezdová příprava trvá něco kolem půl roku,takže bych pak měla splněné ty dva roky praxe.Infoschůzka je bezva,hned mě to dostalo.Předodjezdová příprava spočívá v nějakých testech z angličtiny a samozřejmě z pohovoru,buď po telefonu a nebo z osobního pohovoru s někým,kdo dorazí přímo ze Saudi.Zjistím o tom víc a dám vědět.Čím líp budeš umět anglicky,tím máš větší šanci se umístit v lepší nemocnici.Helča
[135] Gabčule (2010-08-21 00:55:56 )
odpověď na komentář [134] autora: Helouš:
Heloušku děkuji ti mnohokráte, jsi zlato.. hltám jakékoliv informace.. :o)
[136] sef (2010-08-23 06:24:17 )
odpověď na komentář [135] autora: Gabčule:
Vazeni,jse ochoten vam pomahat, poslete dotazy na email:
sef35@hotmail.com

pozn. muzete psat cesky nebo anglicky.
[137] Hanka (2010-08-25 18:07:52 )
odpověď na komentář [136] autora: sef:
Ahojky,
pracuji na operačním sále a je to tak s tou praxí, já musím splnit svou praxi 2 roky, která se mi dovrší příští rok v červnu. Mám to i tak nějak předběžně naplánováno a domluveno s G5 plus, že v lednu vstoupím do předodletové přípravy a v červenci bych chtěla vycestovat, zatím tedy musím pilovat angličtinu. Jen doufám, že to vše zvládnu ve svém termínu, poněvadž mi připadá, čím více postupuji v učení, že toho umím stále moc málo, abych byla opravdu připravená.
[138] Katka (2010-09-05 15:13:24 )
Ahoj, mám dotaz... Ještě studuju (Mgr. fyzio) a po škole uvažujeme s přítelem o vycestování do SA. Je reálné aby tam společně jel nesezdaný pár? Díky :-)
[139] Jaro (2010-09-07 12:07:40 )
Ahojte, som na nejaku dobu pracovne v Rijade, rad by som sa stretol a porozparaval s niekym kto ma skusenosti s zivotom v tomto meste. Ak by sa niekto nasiel poprosim napisat email.
Ahojte
[140] Tibor (2010-09-07 12:21:46 )
odpověď na komentář [139] autora: Jaro:
Ahoj. ja som v Jeddahu . Príď sem z Riadu a pôjdeme niekde pozrieť , alebo vybehneme na pláž :) . Ak je ešte niekto v Jeddah tak napíšte. CU
[141] mino6 (2010-10-20 14:51:03 )
http://www.webnoviny.sk/svet/arabsky-princ-dostal-za-vrazdu-milenca/239037-clanok.html Toto by mali zverejniť saudské noviny, to je vyzitka královského rodu! Vrah, teplý a ešte zabíjal pod vplyvom alkoholu, moslim jak vyšitý!!!
[142] Lída (2010-10-28 09:58:01 )
Ahoj, jsem v SA něco přes měsíc a odjela jsem přes agenturu G5+. Byla jsem velice spokojena a to zejména proto, protože se o mě postarali na vysoké úrovni, vyřídili veškeré překlady dokumentů a zajistili vízum. Nestarala jsem se téměř o nic, jen jsem musela doložit všechny ověřené kopie svého vzdělání a lékařská vyšetření. Ve srovnnání s agenturou euorstaff ,kde jsem byla registrovaná je to trochu komplikovanější, protože si veškeré dokumenty musíte vyřizovat sami a dalo by se říct, že za Vámi sice stojí agentura, ale to je všechno. Pokud se rozhodnete, že chcete odjet, tak při tom všem počátečním stresu, menším či větším v ohledu jaký kdo je, bych doporučovala G5+, počáteční stres se v podstatě objeví až při tzv. kulturním šoku a adaptaci až přímo v SA. Přeji všem mnoho úspěchů.
[143] Hanka (2010-10-29 17:36:44 )
odpověď na komentář [142] autora: Lída:
Ahoj Lído, moc díky za Tvé info ohledně SA, myslím, že mě to jen utvrdilo v mém názoru na ony agentury, prostě u mne zatím a doufám, že to tak i zůstane, G5+ mým favoritem a se kterou bych chtěla vycestovat. Jen doufám, že zvládnu angličtinu...?? Atˇ se Ti tam daří!
[144] Alena (2010-11-11 13:53:31 )
odpověď na komentář [142] autora: Lída:
Ahoj,
taky jsem se zareg.uG5+ jdu na info.schůzku 30.11..Bojim se ale že moje angličtina je v plenkách.Mám sice už přes 40 let ale doufam že to zvládnu.Uvidím jak dopadnu v Praze.můžeš mi napsatjak to vypadá v nemocnici kde pracuješ,jak ses tam poprala sjejich kulturou,vše mě zajíma a moc děkuji.
Alena
[145] pavla (2010-11-14 10:42:22 )
odpověď na komentář [140] autora: Tibor:
Ahoj, budu v Jeddě od začátku února. Jsem porodní asistentka, kontrakt mám v nemocnici King Faisal Specialist Hospital and Research Centre. Mohla bych tě poprosit o nějaké bližší informace. O záčátcích pracovního procesu, na co se mám tak zhruba zaměřit. Mám z toho docela strach. Můj email je pavbrozova@seznam.cz. Diky za odpověď Pavla
[146] Jana (2010-11-14 17:07:30 )
Dobrý den všem, je tady prosím někdo, kdo je v Dammamu? Měla bych tam odletět na konci listopadu. Prosím o rady co s sebou, jaké je to v nemocnici, jaké je bydlení a podobně. Moc děkuji. Všem ostatním, kteří se připravují, držím palce a přeji hodně síly:-)).
[147] Renata (2011-01-06 12:19:05 )
Dobrý den,přemýšlím o práci SA jako zdravotní sestra (38 let...Aj na min.úrovni :-( )Nechystáte se také někdo ?Jsem z Brna.Jakou agenturu vybrat ? Děkuji za odpověď Renata
[148] Hanka (2011-01-10 11:09:31 )
odpověď na komentář [147] autora: Renata :
Ahoj, já se také chystám tento rok (mám 32 let a Ang se aktivně učím cca. 8měs.). Já jsem také z Moravy. V ČR jsou na výběr dvě agentury Eurostaff a G5 plus (nějakou zkušenost mám s oběma) a myslím, že nejlepší (koordinace, spolupráce, atd.) je s G5plus, ta také nabízí nějaké programy pro uchazeče s min. znalostí Ang. j., takže určitě bych doporučovala G5 plus. Nejprve je nutné začít s přihlášením se na informativní schůzku, kde zjistíš veškeré informace a rozhodneš se dle tohoto. Hanka
[149] Renata (2011-01-10 13:57:57 )
odpověď na komentář [148] autora: Hanka:
Dobrý den Hani, děkuji moc za informaci.Začnu jak píšete...s přihlášením na info schůzku a pak se uvidí.Nevíte prosím,kde se v Brně vyučuje zdravotní AJ? Jak to prosím probíhá na té inform.schůzce??Děkuji a přeji Vám hezký den Renata
[150] Hanka (2011-01-10 19:17:47 )
odpověď na komentář [149] autora: Renata :
Dobrý den, součástí info-schůzky bude orientační testík z Aj (není povinný v příp., že Vaše znalost Aj není vůbec žádná), který je určitě dobré si vyzkoušet a na základě toho Vám potom poradí. Jinak schůzka probíhá v příjemném duchu a během ní Vám vysvětlí spoustu informací týkajících se SA. Tzv. Medical English se později vyučuje až v předodjezdové přípravě, až se rozhodnete. Bylo mi tenkráte řečeno (19.7.2010)z G5 plus, že se nemám zatěžovat zdravotní Aj, ale je důležité nejprve zvládnout obecnou Aj. Já už se tedy doma učím (dle zakoupené Angličtiny pro zdr. sestry) nějaké základy. Určitě je tedy důležité zvládnout spíše ten základ. Myslím si, že nejlepší je získat takové ty specifické odpovědi přímo od G5 plus na info- schůzce, poněvadž těch info je velké kvantum, ale určitě ráda zodpovím vše, co budu vědět. Také přeji hezký den, Hanka


[151] Alena (2011-01-11 11:53:55 )
odpověď na komentář [147] autora: Renata :
Dobrý den,
ja jsem taky z Brna,už jsem absolvovala pohovor v G5plus v listopadu .Moje angličtina je taky nic moc tak pilně studuji.Najdi si na internetu:www.helpforenglish.cz je to tam hezky vysvětleno jak gramatika,tak různa cvičení.
[152] marta (2011-01-11 17:58:10 )
odpověď na komentář [9] autora: Sabina:
Ano musi jsem prave v Riyadh jako zdravotnik, pokud jdes po verejnych mistech misis byt zahalena cela krom obliceje, v coumpoundu konzervativni obleceni tj . dlouhe kalhoty VOLNE NE UPNUTE, vrsek to same s ruky dlouhymi, hlava byt zahalena nemusi. ale je to lepsi - je to vec nazoru, kazdopadne se tu lidi chovaj stejne at uz zahalena jsi nebo ne, pozor na verejnych mistech - vzdy zahalit!!!!
[153] marta (2011-01-11 18:01:50 )
odpověď na komentář [18] autora: jan:
Ahoj jsem v Riyadu v compounu KFSH and RC čtvrtý den, odkud jsi? Marta
[154] marta (2011-01-11 18:04:35 )
odpověď na komentář [20] autora: Martina:
Ahoj a kde tu pracuješ? Já jsem tu čtvrtý den v KFSHRC, rada bych se spojila s Čechy někde poblíž, jsem tu sama.. Marta
[155] marta (2011-01-11 18:06:41 )
odpověď na komentář [25] autora: mirka:
Ahoj jsem tu taky přes g5 plus dnes čtvrtý den, je to šílený, taky moc anj neumím, ale jsou tu hodný lidi, kteří ti pomůžou, zkusit se má všechno
[156] marta (2011-01-11 18:13:59 )
odpověď na komentář [51] autora: Eliška:
Ne musíš jít na dva roky pracovat k lůžku a doporučuji hodně intenzivně anj, pak je možné odjet
[157] anonym (2011-01-14 13:01:34 )
odpověď na komentář [144] autora: Alena:
ahol ali,jmenuji se iveta benkova ,jedu na schuzku ted 18.ledna do Olomouce,anglicky začínam,taky je mi 40,a navíc mám 10 a 13 let deti,tak nevím,nejsem cvok?????????můj meil iveta.benk@seznam.cz
[158] Renata (2011-01-17 11:55:30 )
odpověď na komentář [151] autora: Alena:
Dobrý den Alčo,

moc Ti děkuji za info a ohledně AJ... mrknu se na ty stránky. Nevíte prosím jak se to pohybuje platově a za jakých podmínek je možné zrušit práci v SA .... třeba po 3 měsících??

Děkuji a přeji hezký den Renata
[159] Andy (2011-01-24 22:26:15 )
odpověď na komentář [158] autora: Renata :
Obdivuji odvahu zen, ktere se chystaji same bez muze do KSA. Ja jsem priletel zacatkem ledna, jiz funguju ve firme v Riyadhu a musim rict - zatim super. Kdysi jsem pracoval a zil v Libyi, vsichni mne od KSA odmlouvali, jen par lidi doma (Brno) mne podporilo a kolegove z Ceske firmy mne podporili vsichni a ze urcite nedelam spatne.. A ze mne i jistym zpusobem zavidi nervy a odvahu. Mel jsem opravdu strach z toho, co jsem slysel o KSA, ale neni to celkem tak. Ja to ale vidim pohledem muze, castecne hovoriciho arabsky a pochopitelne anglicky, tudiz mam v tomhle ohledu vyhodu. Firma mne presune za mesic do Jeddah, prej to tam je jeste lepsi... Nuz uvidim. Pro mne je zas drsny - prani, vareni... :-) Ale beru to tak, ze na vojne jsem se taky musel o sebe postarat sam... heh
Zivot pro zeny tu ale jednoduchej neni a proto timto chci smeknout klobouk pred vsemi zenami, ktere se do KSA chystaji...
[160] Andy (2011-01-24 23:01:26 )
odpověď na komentář [158] autora: Renata :
Za jakych podminek se da zrusit prace v KSA? Za podminek, jake si nasmlouvate ... :-)
A platove? Take jak si nasmlouvate..
Ale myslim si, ze kdyz sem prijedete, urcite prijde ztesk za domovem, ale kdyz si pak spoctate, kolik je pet plu pet, uvedomite si, ze nema cenu se domu vracet, do stresu, zhonu, nervu, zavisti... Je to tady o jinem... verte mne
[161] Katka (2011-01-30 17:53:37 )
Dobry den vsem, chystam se s manzelem pracovne do Rijadu. Muzete mi prosim nekdo napsat, jake jsou zhruba celkove financni vydaje za mesic na osobu? Potrebovala bych si vypocitat predem, zda dokazeme vyjit. :-) Predem dekuji.
[162] Alena (2011-01-31 11:53:01 )
odpověď na komentář [158] autora: Renata :
Ahoj Reni,
omlouvam se že odepisuji tak pozdě ale já jsem ti už odepsala ale na stránkach se to neobjevilo tak nevím jestli si to dostala a nebo to vůbec neodeslalo.Najdi si stránky g5plus nebo www.eurostaff.cz tam je to napsaný.Vím že se uzavíra prac.kontrakt na 1rok ale můžeš tu délku zrušit nebo prodloužit.
[163] lili (2011-02-03 15:00:43 )
zdravim forum! chtela bych se zeptat, jestli touto dobou nekdo jste nebo jste byl v SA jako maser. Studovala jsem Diplomu of Remedial massage v Sydney, 3. rok praxe na klinice osteopatie a prace s tymem chiropraktiku. Vazne premyslim o zmene kontinentu. Jake jsou moznosti uplatneni a kam se obratit? Diky za vase odpovedi.
[164] Katka (2011-02-07 15:28:34 )
Ahoj, chtěla jsem se zeptat ohledně práce v SA. Chtěli bychom tam bydlet a pracovat s manželem. Jsem porodní asistentka a dívala jsem se, že pro mě práci sehnat není problém. On je ale programátor a nenašli jsme žádnou nabídku. Nemáte někdo nějaký odkaz na stránky i pro něj? Nebo nějaký kontakt? Ještě jsem se chtěla zeptat, zda bychom mohli bydlet spolu, i kdyz bysme třeba jeli každý přes jinou agenturu? Moc děkuju za informace. Katka
[165] Milan (2011-02-11 15:59:36 )
Pozor na kontrakt!! Pokud najdete v kontraktu Housing allowance - v zadnem pripade do toho nejit !! Pojud najdete v kontraktu take Transportation allowance, take do toho nejit !! Je to podraz na entu. Specielne firma SI....S je na podrazy tohoto typu specialista. Housing allowance dostanete, ale vyplaznete ho za ubytovani v nejakem pajzlu mezi filipincama nebo malajzijcema. Ubytovani je tady pekelne drahe. (Brat jedine ubytovani v compoundu)
Transpotration allowance je aplikovatelne, pokud sem prijedete, koupite svoje auto a to budete pouzivat pro firmu. Jinak dostanete sluzebni vuz a tyto penize neuvidite.
Kazdopadne, pokud jdete ze sve firmy, tak jedine na Delegatskej kontrakt. Automaticky mate narok na auto a ubytovani v compoundu. V zadnem pripade na local contract!
Na tohle jsem dojel ja a jsem zhnusenej.
[166] Hanka (2011-03-06 08:25:50 )
Ahoj, máte náhodou někdo zkušenost /známého - známou/ s prací na operačním sále - dělám na kardiochirurgii jako instrumentářka a docela mě láká pracovat v tomto oboru /dále i v zemích jako Spojené Arabské Emiráty, Bahrain, katar.../ v Eurostaffu uvádějí, že na operační sály KCH berou Araby, tak by mě právě i zajímaly země jako SAE atd.
Děkuji předem za jakoukoli odpověď.
[168] Alena (2011-03-09 13:16:05 )
odpověď na komentář [166] autora: Hanka:
Ahoj Hani, vím že instrumentářky berou podmínkou je vědět dobře angličtinu a všechny názvy instrum. v angličtině. Vím že na sále dělají anesteziologické bratry Arabové i když určitě nemají ARIP. Podívej se ještě na agenturu g5plus a vím že v některém časopisu sestry byl rozhovor přímo se sestrou, která tam dělá instrumentářku už nekolik let. Hezký den...
[169] Hanka (2011-03-10 09:44:28 )
odpověď na komentář [168] autora: Alena:
Ahoj Aleno. Děkuji za odpověď. Ten rozhovor jsem našla i na internetu, ale docela mě udivilo, že ta instrumentářka mohla pracovat na KCH sále v nemocnici Prince Sultan Cardiac Centre v Rijadu, když samotná agentura uvádí, že konkrétně do této nemocnice berou sestry jen na lůžka (sestry na sál a ketetrizaci jsou vybírány z místních zdrojů)...
[170] Katka (2011-03-16 21:30:47 )
odpověď na komentář [163] autora: lili:
Nejedna se sice o praci v SA, ale v Kataru, coz je podobne, ale o neco lepsi zivotni podminky: www.alhakim.euweb.cz
[171] Lucie (2011-04-05 13:21:56 )
MOC PROSÍM NĚKOHO KDO MI MI MOHL POSLAT MAILEM NĚJAKOU PŘÍRUČKU ČI KNIHU V PDF O SAÚDSKÉ ARÁBII..VELMI MĚ TATO ZEMĚ UCHVÁTILA.. DĚKUI VŠEM CO BUDOU OCHOTNI POMOCI MI V ODHALOVÁNÍ INFORMACÍ O TÉTO FASCINUJÍCÍ ZEMI. VŘELY DÍK. MŮJ MAIL: huthut@centrum.cz
[172] Tomas (2011-05-18 10:15:38 )
odpověď na komentář [2] autora: Rania:
Vedet o teto zemi vice tak vite, ze SAK se striktne stavi proti terorismu a i mistni obyvatele jej vidi jako nebezpecnou odnoz islamu.
[173] Helca (2011-06-04 23:05:18 )
Ahoj, rada bych vycestovala pracovne do SA. Hledam nekoho, kdo ma pracovni kontrakt pres Eurostaff [vsichni vychvaluji G5+, ta mi bohuzel zadny kontrakt nenabidla], rada bych ziskala informace o zkusenostech se spolupraci s Eurostaffem [spolehlivost......] a dale i nejake info o podminakach pro praci v SA napr. dane, zdravotni pojisteni...neco jsem si jiz zjistila, ale rada bych s to overila z druhe strany. Jelikoz nejsem zdravotni sestra, ale biochemik pracujici ve vyzkumu, pripada pro me v uvahu nejspis kontrakt v King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, budu rada za informace o praci a jejich podminkach [ compoudy, .....] v teto nemocnici. Predem dekuju komukoli, kdo se ozve a podeli se o sve zkusenosti
[174] Zuzana Dubna (2011-06-11 17:10:14 )
odpověď na komentář [173] autora: Helca:
Ahoj, rada by som Ti poskytla potrebné informácie, kludne mi napíš na môj mail a ja ti potom opdíšem. Ja som tu cez Eurostaff a pracujem pre King Faisal. Budem rada ked sa ozveš.

Z.Dubna@seznam.cz

Zatiaľ ahoj
[175] Lukáš (2011-07-10 14:35:47 )
odpověď na komentář [47] autora: Helča:
Ahoj, omlouvám se, že otravuju, ale přemýšlím odcestovat taky díky G5plus do SA. Mohla bys mi napsat tvoje zkušenosti s touto zemí?
Předem moc děkuju
[176] Jandry (2011-07-11 21:53:19 )
odpověď na komentář [147] autora: Renata :
Ahoj Reni,jsem z Olomouce a taky uvažuju o vycestování do SA.Na začátku srpna mám mít telefonický rozhovorv angl.,ale ještě to vůbc nevidím optimisticky.Musím ještě dost šprtat..Odjet bych chtěla někdy po Novém roce.Pokud tam ještě nejsi, byla bych moc ráda, kdybych mohla být s někým ve spojení.Přeci jen je fajn mít tam nějakou spřízněnou duši.Jana
[177] Jandry (2011-07-11 21:57:42 )
Ahojte, jsem zaregistrovaná v G5 +, ale potřebovala bych zjistit nějaké informace o práci v SA. Např. mi nikdo nedokázal zodpovědět, zda se práce v cizině ve zdravotnictví započítává do odpracovaných let, jak je to s daněmi po návratu do ČR, zda se můžu po návratu do ČR přihlásit na pracák, do té doby než si seženu nějakou práci atd..Pokud někdo znáte odpovědi, budu moc ráda když mi napíšete .Jandry
[178] IVANA GIOUSSOSOVA (2011-09-16 16:11:03 )
odpověď na komentář [20] autora: Martina:
jako vseobecny sanitar mohu sehnat zemnestnani?slysala jsem za jsou moc dodre platove podminky!!!!
[179] Qatari Czech Therapy Center (2011-10-09 22:40:44 )
Nabízíme zaměstnání lékařům a fyzioterapeutům v malém rehabilitačním centru v Kataru. Více na www.alhakim.euweb.cz
[180] Ali (2011-10-10 00:52:10 )
odpověď na komentář [178] autora: IVANA GIOUSSOSOVA:
Nabízím 2 mista pro zaměstnání lékařům a 2 mista fyzioterapeutům v rehabilitačním centru v saudska Arabia . Více informace na 00420777170420
[181] Monika (2011-10-23 20:18:37 )
Dobrý den, chcem sa opytat ide niekto pracovať do SA ako dentálny hygienik?mam dost obavy, ak sa dostanem niekde medzi šejkov, aby sa mi nahodou nič nestalo a celkovo..Hrozne chcem isť , ale obavy..Prosím napíšte ako to vidíte na základe vašich skusenosti..
[182] Raisa (2011-11-05 20:47:58 )
odpověď na komentář [180] autora: Ali:
Dobrij vecer Ali,ia vam volala minulii tiiden,ohledne pracie,vi mne zikali abi vam odeslala vsehni moe dokladi a kursi vdelavacii,a zaptali jak e moe anglistina,ea mam rok okncen jak zacatecnik a tet hodim dal do skoli na pokrocili,v zivotopisu nemam oznaceno tu anglistinu.Moc bih htela videti esli moi email dostali? abi videla iak dal,esli bi u Vas ne dopadlo, bi skusila pres inih firm.Meitese heski.Raisa.
[183] Stefan (2011-12-17 22:37:48 )
odpověď na komentář [36] autora: Roman:
Ahoj nasiel som ta na nete. Neviem ci si este v Saudskej ale chcem sa opytat na par veci. Mohol by si dat email alebo skype na teba alebo niekoho z Cs komunity v Rijade? Som zdravotnik s praxou aj na zachranke aj na int. Teraz opatrujem rok v UK a mam vazny zaujem ist pracovat tam. Dakujem pekne Stefan Strycek
[184] Jana (2012-05-20 20:08:34 )
Máte prosím někdo zkušenost s tím, jak to "chodí" v Jeddah - chystám se tam pracovat v nemocnici, slyšela jsem, že tam je téměř evropský styl života. Zajímalo by mě, zda tam za mnou může přijet přítel, případně i kamarádi. Popřípadě jak to chodí v Emirátech? Děkuji. Jana.
[185] Rozka (2012-06-25 14:34:41 )
odpověď na komentář [184] autora: Jana:
Ahoj Jana
Chcela by som sa ťa spýtať,kedy by si mala tam ísť pracovať? tiež uvažujem, že neskoršie by som urobila podobný krok,keď niečo dozvieš, prosím ťa odpíš mi a držím Ti palce!
Som ešte zvedavá koľko trvá celý proces,kým sa tam dostaneš,ako máš vedieť po anglicky,cez akú spoločnosť tam ideš? dakujem,rozka
[186] Rozka (2012-06-25 14:39:29 )
odpověď na komentář [36] autora: Roman:
Dobrý deň,ozvite sa mi na mail,prosím vás
bltvnlia@gmail.com
dakujem
[187] Jana (2012-08-07 11:55:18 )
odpověď na komentář [185] autora: Rozka:
Ahoj Rozka, teprve to rozmýšlím, jde o agenturu g5plus, říkají, že musíš mít rok a půl praxe a pak půl roku příprava, takže dohromady dva roky praxe. Angličtinu jsem u nich měla na nějakých 55 procent, chtějí 65 procent, aby tě mohli "vyexpedovat." Taky držím palce, jestli půjdeš.
[188] Veronika (2012-08-26 17:43:08 )
odpověď na komentář [31] autora: Martina:
Ahoj mám také zájem odjet do SA jako zdravotní sestra akorát mám jen SZŠ - ještě obor všeobecná sestra ne asistent. Je to tam problém se tam dostat když nemám alespon VOŠ?
Budu ráda za jakýkoliv info. Děkuji.
[189] Mirka (2012-09-30 19:53:07 )
Ahoj, mám v plánu vycestovat do SA do Jeddah v listopadu 2012. prosím pokud někdo ví něco o tom, že po příjezdu Vám odeberou cestovní pas, byla bych ráda, kdyby mi to někdo potvrdil, že je to skutečně pravda a proč. Dále by mě zajímalo jak je to s příjmy v SAR. V české bance jsem se informovala a pré nepříjmají tuto měnu.Takže se nedají převest na český účet.Prosím pokud někdo ví nějaké informace, napište. Moc díky
[190] Miska (2012-10-15 23:27:40 )
odpověď na komentář [57] autora: Jana:
Ahoj Janka,chcem sa spytat ci si este v Dammane,rada by som nejake info ak mozes,dakujem pekne
[191] Lara1 (2012-11-07 16:00:51 )
odpověď na komentář [95] autora: katka:
A ty jsi za neho provdana nebo s nim jen ziješ?
[192] Michala R. (2013-08-13 21:31:45 )
Zdravím,chci pracovat v SA jako zdravotní sestra,chystám se na zkoušku z AJ u Eurostaffu,chtěla jsem se zeptat,zda s tím nemá někdo zkušenosti,na co se nejvíce připravit a co mě zhruba čeká,jak zkouška probíhá.děkuji M.
[193] Seeker (2013-09-13 21:43:56 )
odpověď na komentář [102] autora: Mesut:
Cus, byl by na Tebe kontakt?
[194] Veronika (2013-10-09 15:51:57 )
Ahoj, chtela bych Vas pozadat o radu. Ziji 2 roky v Uk a pritel (eng) dostal praci v Dubai. Samozrejme bych chtela jet s nim ale nemam tam zatim zarizeny zadny job. Je mozne dostat viza a odcestovat do zeme? Budu rada za veskere informace a popr rady. Dekuju predem...xx
[195] Vladimír Veverka (2014-01-02 19:40:55 )
Ahoj.
V polovině ledna odlétám na 2 roky do KSA. Nemůžete mně doporučit nějaké blogy, webovky pomocí kterých bych se mohl spojit s někým z ČR, kdo tam již žije? Díky za info. V.
[196] Zaneta (2014-01-23 14:27:42 )
odpověď na komentář [36] autora: Roman:
Ahoj Romane,
nahodne jsem narazila na tohle forum pri vyhledavani informaci o SA, kam bych rada odjela.
Jsi jeste stale v Rijadu?
Zaujala mne informace, ze jsi tam s rodinou.
Dekuji za odpoved a hezky den, Zaneta.
[197] Badela (2014-03-14 12:28:27 )
Ahojte,chysta sa nekdo pracovne do SA (Riyadh)cez leto?
[198] Hanka (2014-05-18 16:01:37 )
Ahoj,

chystám se do Saudi pracovně jako sestra. Víte náhodou, jestli se tam dělají nějaké zkoušky ohledně registrace? Nebo jim stačí ta naše česká registrace...díky za info.
[199] Roman Klimes (2014-06-17 19:29:46 )
odpověď na komentář [197] autora: Badela:
Ahoj...ja jedu do SA 20.6.2014
[200] Roman Klimes (2014-06-17 19:32:48 )
odpověď na komentář [198] autora: Hanka:
Pri vstupu do SA musis vetsinou udelat test z AJ...
[201] martina (2014-08-19 17:26:29 )
ahojte.prosim je tady nekdo ze slovenska nebo z cech kdo se vdaval nebo zenil v saudi??? napiste mi na email amalkamilan@seznam.czmoc dekuji
[202] Katka (2014-11-16 13:51:20 )
Ahoj, pracovali jste v SA někdo ve zdravotnictví?
[203] Vera T. (2014-11-24 12:49:31 )
odpověď na komentář [202] autora: Katka:
Ano, byla jsem na rok jako zdravotní sestra. Dobrá zkušenost.
[204] Iveta (2014-12-03 03:38:14 )
odpověď na komentář [203] autora: Vera T.:
Ahoj,ráda bych se zeptala jestli je možné a popřípadě jak,sehnat práci v jiném oboru než ve zdravotnictví.
[205] anonymka007 (2016-03-28 22:44:00 )
Dobrý den, potřebovala bych poradit jak napsat adresu. Chtěla bych na ni něco do SA poslat, ale vůbec se v tom nevyznám. Prý ani nemají adresy na konkrétní domy, tak pokud by někdo věděl, budu moc ráda za pomoc. :)
[206] Richard (2016-06-09 11:52:35 )
odpověď na komentář [75] autora: Lenka:
Dobrý den,jak dlouho Vám prosím trvalo,nez jste se do SA dostala? Od první podání žádosti o práci? Děkuji
[207] Eva (2016-06-21 10:22:29 )
POZOR! G5plus už nemá ŽÁDNÉ povolení na zprostředkování práce. Tuto firmu nyní provozuje od 2016 zcela nová firma a to Go Global Consulting, s.r.o. (jedinou jednatelkou je slečna Zuzana Babilonová).
[208] Veronika (2016-10-11 12:06:32 )
odpověď na komentář [207] autora: Eva:
G5plus znám a ohledně tohohle mají na svém webu oficiální vyjádření http://g5plus.cz/cs/tiskova-zprava/923
takže si možná nejdřív ověřte jak se věci mají než tady začnete šířit nějaké polopravdy

Diashow Aljaska 2017