Zájezdy

Bylo nalezeno 9 zájezdů.

Rodna - nejvyšší pohoří Východních Karpat a rezervace UNESCO. Hory jsou nevelké svou rozlohou, ale romantické, pusté, bez komunikací a lidských obydlí. Rodna, to je téměř panenská příroda nedotčená lidskou činností, horská plesa, porosty pěnišníků, vlídní pastevci a daleké rozhledy až na hřebeny hor Podkarpatské Rusi. Maramureš - opuštěné ještě nedávno pro turisty uzavřené pohoří u hranic s Ukrajinou. Travnaté kopce, dřevěné chalupy, stáda ovcí a hlavně dřevorubecký parní vláček ...
navštívené země: Rumunsko
termín: 30.06.18 - 09.07.18
cena: 5800 Kč
organizuje: CK Alpina
Fagaras - největší a nejvyšší pohoří Rumunska s nejvyšší rumunskou horou Moldoveanu (2543 m). Jeho skalnatý, ale příjemně travnatý hřeben nás zaujme svou mohutností. Hřeben je přes 70 km dlouhý (vzdušnou čarou) a v délce 60 km neklesne pod 2000 metrů. Pro své utváření, svérázný reliéf ledovcového původu, patří Fagaraš mezi pohoří nejzajímavější a turisticky nejnavštěvovanější. Přesto jsou hory dotčeny civilizací jen velmi málo a mohou nám poskytnout vše, co od treku ve velehorách můžeme čekat: kouzlo drsné, ale i romantické přírody, hluboké lesy i daleké rozhledy, směle vedené turistické cesty, pohledy na impozantní ledovcové kary i modravá horská plesa s průzračně čistou vodou.
navštívené země: Rumunsko
termín: 07.07.18 - 16.07.18
cena: 6100 Kč
organizuje: CK Alpina
Fagaras - největší a nejvyšší pohoří Rumunska s nejvyšší rumunskou horou Moldoveanu (2543 m). Jeho skalnatý, ale příjemně travnatý hřeben nás zaujme svou mohutností. Hřeben je přes 70 km dlouhý (vzdušnou čarou) a v délce 60 km neklesne pod 2000 metrů. Pro své utváření, svérázný reliéf ledovcového původu, patří Fagaraš mezi pohoří nejzajímavější a turisticky nejnavštěvovanější. Přesto jsou hory dotčeny civilizací jen velmi málo a mohou nám poskytnout vše, co od treku ve velehorách můžeme čekat: kouzlo drsné, ale i romantické přírody, hluboké lesy i daleké rozhledy, směle vedené turistické cesty, pohledy na impozantní ledovcové kary i modravá horská plesa s průzračně čistou vodou.
navštívené země: Rumunsko
termín: 14.07.18 - 23.07.18
cena: 6100 Kč
organizuje: CK Alpina
Navštivte s námi kraj zvaný Bukovina, kde se nachází ty nejpůsobivější středověké, freskami bohatě pokryté a hradbami opevněné kláštery z celého Rumunska. Mnohé z nich jsou zapsány v seznamu světového dědictví UNESCO. Zavítáme také do sousední Moldávie, kde se rodí výborné víno Kagor. To ochutnáme v jednom z nejrozsáhlejších vinných sklepů světa v Branesti. Na kole projedeme mystické meandry moldavské řeky Raut s pravoslavným klášterem a zastavíme se i Kišiněvě, kde na nás dýchne dávný duch bývalého Sovětského svazu. Závěr zájezdu strávíme v pohoří Rarau - v místě rozeklaných vápencových skal a širokých horských luk.
navštívené země: Rumunsko, Moldávie
termín: 20.07.18 - 29.07.18
cena: 13100 Kč
organizuje: CK Alpina
Fagaraš - největší a nejvyšší pohoří Rumunska. Pro své utváření a svérázný reliéf ledovcového původu patří Fagaraš mezi pohoří nejzajímavější a turisticky nejnavštěvovanější. Přesto jsou hory dotčeny civilizací jen velmi málo a mohou nám poskytnout vše, co od treku ve velehorách můžeme čekat: kouzlo drsné, ale i romantické přírody, daleké rozhledy, směle vedené turistické cesty, pohledy na impozantní ledovcové kary i modravá horská plesa s průzračně čistou vodou. Retezat - snad nejkrásnější rumunské hory a dokonalá ukázka ledovcové činnosti někdejšího nejmohutnějšího ledovce rumunských Karpat: strmé skalní stěny, nedozírná suťoviska, žulové hřebeny. Ovšem nejhezčí jsou kaskádovitě spojená vysokohorská jezera. Ne nadarmo se Retezatu přezdívá "Jezernaté hory". Paring - druhé nejvyšší pohoří Rumunska, které společně s dalšími horskými masivy tvoří nejrozsáhlejší horský uzel rumunských Karpat. Centrální část liduprázdného Paringu v mnohém připomíná Vysoké Tatry. Z výšky jeho nejvyšší hory Paringul Mare (2519 m) budeme shlížet na ledovcové kary, jimž vévodí horská jezera. Piatra Crailui - unikátní pohoří tvořené monumentální bělostnou vápencovou skalní hradbou. Pohoří není tak vysoké jak ostatní navštívená horstva (maximální výška 2238 m), ale díky skalnatému terénu působí neméně přitažlivě. O výjimečnosti tohoto 25 km dlouhého skalního hřebene vypovídá i jeho český překlad názvu - „Královský kámen“.
navštívené země: Rumunsko
termín: 27.07.18 - 05.08.18
cena: 11300 Kč
organizuje: CK Alpina
Apuseni - tento přírodní ráj se nalézá na náhorní vápencové planině, na jejímž povrchu i v nitru vytvořila voda jednu z nejzajímavějších a nejznámějších krasových lokalit v Rumunsku. Vydáme se do divokých soutěsek a potemnělých kaňonů a staneme tváří v tvář opravdovým přírodním zázrakům.
navštívené země: Rumunsko
termín: 04.08.18 - 13.08.18
cena: 5400 Kč
organizuje: CK Alpina
Fagaras - největší a nejvyšší pohoří Rumunska s nejvyšší rumunskou horou Moldoveanu (2543 m). Jeho skalnatý, ale příjemně travnatý hřeben nás zaujme svou mohutností. Hřeben je přes 70 km dlouhý (vzdušnou čarou) a v délce 60 km neklesne pod 2000 metrů. Pro své utváření, svérázný reliéf ledovcového původu, patří Fagaraš mezi pohoří nejzajímavější a turisticky nejnavštěvovanější. Přesto jsou hory dotčeny civilizací jen velmi málo a mohou nám poskytnout vše, co od treku ve velehorách můžeme čekat: kouzlo drsné, ale i romantické přírody, hluboké lesy i daleké rozhledy, směle vedené turistické cesty, pohledy na impozantní ledovcové kary i modravá horská plesa s průzračně čistou vodou.
navštívené země: Rumunsko
termín: 11.08.18 - 20.08.18
cena: 6400 Kč
organizuje: CK Alpina
Osamělá příroda rumunských Karpat, tmavá jezera, malebné vesničky, ve kterých se zastavil čas, přívětiví vesničané a bačové se svými stády ... To vše s námi můžete poznat ze sedla kola. Za prudké stoupání vám bude odměnou sjezd, při kterém se před vámi otevře jedinečný pohled na nekončící travnaté hřbety. Projedeme cyklistické trasy v oblasti jižních Karpat - pohoří Paring, Lotru, Capatini, Sureanu, Retezat, Vilcan a Godeanu.
navštívené země: Rumunsko
termín: 24.08.18 - 02.09.18
cena: 11600 Kč
organizuje: CK Alpina
Vilcan - opuštěné Medvědí hory - opravdová lahůdka pro milovníky divočiny a nefalšované romantiky. Nepotkáme tu zástupy turistů, pouze několik osamělých bačů se svými stády ovcí a stáda polodivokých koní. Retezat - Jezernaté hory - snad nejkrásnější Rumunské hory a dokonalá ukázka ledovcové činnosti někdejšího nejmohutnějšího ledovce rumunských Karpat. Uvidíme strmé skalní stěny, nedozírná suťoviska, žulové hřebeny Velkého Retezatu i krasový vápencový Malý Retezat.
navštívené země: Rumunsko
termín: 24.08.18 - 02.09.18
cena: 5500 Kč
organizuje: CK Alpina